Lovosický dnešek 1/2000 strana 4 Predchozi stranka Dalsi stranka

Zpravy z radnice

Zajímavosti z usnesení ze 7. prosince, kdy se konalo 21. jednání Městské rady.

Služby:

Finance:

Různé:

Byty a nemovitosti:


Neprehlednete

Termíny řádných zasedání městského zastupitelstva v roce 2000.

V příštím roce se na pravidelných zasedáních sejde zastupitelstvo ve dnech 20. ledna, 13. dubna, 15. června, 14. září a 30. listopadu. Chcete-li být bezprostředně informováni o vedení města, je vaše účast potřebná a vítaná. I v dalším roce budete mít právo přímo vznášet dotazy a připomínky.

-Re-

Lovosický dnešek 1/2000 strana 4 Predchozi stranka Dalsi stranka