Lovosický dnešek 2/2000 strana 2 Predchozi stranka Dalsi stranka

Slovo starosty

Oslavy končí a začíná všední den.

Oslavy konce roku a s tímto spojené problémy jsou za námi. Zda zdárně, či méně zdárně, to nechám k posouzení Vám. Počítače si s přechodem na rok 2000 poradily. Dlouho jsme se trápili s termínem a časem konání ohňostroje. Když jsem viděl plné náměstí a hlavně hodně dětí, které by zřejmě půlnoční ohňostroj neviděly, jsem přesvědčen, že jsme rozhodli dobře. Lovosická firma COMET PYRO s.r.o. pana Arpáda Gebura ml. nám ukázala, že si s barvičkami a světly na obloze rozumí. Díky!

Byla zahájena stavba kruhového objezdu na křižovatce u Besedy. Protože je stavba financovaná z rozpočtu pro rok 1999, musela být ještě v roce 1999 zahájena. Celá investice má stát 1,5 milionu Kč. Z rozpočtu města bylo uvolněno 140 000 Kč. Zimní počasí významně komplikuje rychlost provedení celé stavby. Kruhové objezdy se stávají módou. V Praze i jinde rostou, jako houby po dešti. Uprostřed křižovatky vznikne záhon. V místech dnešní křižovatky bylo kdysi "Lodní náměstí". Beseda se zvala , přeloženo do češtiny, Zlatou lodí. Zvolíme nějaký motiv od vody, který by nám připoměl historii tohoto místa? Zabudovat do středu velkou kotvu? Viděl jsem v Rakousku i malebně ztroskotanou lod'ku. Budeme mít nějaký jiný nápad? Druhý kruhový objezd časem vznikne na dálničním přivaděči u Prosmyk. Je to v blízkosti současného přístavu. Tak nevím. Jistě budou ještě další a další návrhy. Za každý Vám předem děkuji!

Rád bych poděkoval za spoustu vánočních a novoročních přání. Ještě jednou přeji Všem zdraví, sílu k uskutečňování Vašich přání a pryč s "blbou náladou"!


Zprávy z radnice

Zajímavosti z usnesení

z 22. jednání MR ze dne 21. 12. 1999 a 1. jednání MR ze dne 11. 1. 2000.

Služby:

Finance:

Různé:

Byty a nemovitosti:


-Dv, Re-


Neprehlednete

Informace pro nuceně nasazené občany za II. světové války

Všichni občané, nuceně nasazení za II. světové války, i když nejsou členy Svazu nuceně nasazených, mají nárok na odškodné, pokud jsou občany naší republiky, dožili se 16.února 1999 a byli nasazeni nejméně jeden měsíc. Tito občané z Lovosic mohou dostat registrační karty (za poplatek 100 Kč) a Ověřovací listy spolu s dalšími pokyny v zasedací síni našeho MěÚ ve středu dne 2. února 2000 od 9.00 hod.
Okresní organizace Svazu nuceně nasazených


Společenská kronika

Noví občánci našeho města:

Kateřina Masáková8. 12. 1999
Vojtěch Cerman16. 12. 1999
Karolína Wurmová19. 12. 1999
Kristýna Gujdová20. 12. 1999
Kristýna Sendlaiová23. 12. 1999

Dne 8. 1. 2000 se uskutečnila zlatá svatba manželů Slavěny a Jiřího Nesvarbových z Lovosic. Kulturní pásmo připravily děti z MŠ Resslovy ulice pod vedením paní učitelky Ivy Benešové. Na varhany hrála paní Eva Pincová a na housle slečna Martina Zuziaková. Obřadem provázela paní Helena Mejsnarová a matrikářka paní Anna Suchá. Obě předaly zlatomanželům květinu a dárkový balíček. Manželé Nesvarbovi se podepsali do pamětní knihy MěÚ. Obřad byl zakončen slavnostním přípitkem a přáním hodně zdraví a rodinné pohody do dalších let.
Anna Suchá
matrikářka


Blahopřejeme

85. narozeniny oslaví
  • Ladislav Růt 18.2. 1915

      80. narozeniny oslaví
  • Marie Hrnčířová 8.2.1920
  • Bohumila Filoviatová 23.2.1920
  • Josef Štěpánek 25.2.1920

V prosinci 1999 se s námi rozloučili tito občané

Z Lovosic

Josef Dvořák1925
Zdeněk Cerman1935
Božena Marešová1927
Marta Doležalová1904
Jaroslav Radil1922
Vlasta Havránková1934
Josef Oudes1932
Vlasta Zárubová1920
Jaroslava Průšová1912
Růžena Kohoutová1927

Ze Sulejovic

Arnoštka Pokorná1935

Z Malých Žernosek

Štefan Burkalo1916
Miroslav Kareš1928

R. Medová

Lovosický dnešek 2/2000 strana 2 Predchozi stranka Dalsi stranka