Lovosický dnešek 5/2000 strana 2 Predchozi stranka Dalsi stranka

Slovo starosty

Opět LSPP

Městská rada na svém 6. zasedání se 21.3.2000 rozhodla požádat obce, které využívají služeb lovosické LSPP (lékařské služby první pomoci) o úhradu neinvestičních nákladů ve výši 39 Kč na jednoho obyvatele (usn. 81/2000).

Výpočet provedla ředitelka polikliniky paní Miroslava Procházková. Při výpočtu vycházela z vykázaných výdajů LSPP v roce 1999, t.j. 1 721 200 Kč snížených o příspěvek Okresního úřadu (90 000 Kč) a o příjmy od zdravotních pojišťoven (560 000 Kč). V loňském roce rozhodla městská rada požádat obce o dolů zaokrouhlenou částku 30 Kč na jednoho obyvatele. Oslovili jsme celkem 32 obcí s 17 811 obyvatel o částku 543 330 Kč. Kladná odpověď přišla od 11 obcí a na účet LSPP přišla částka 98 090 Kč, což je asi 18% z celkové částky. Letos jsme požádali obce o částku skutečnou, t.j. 39 Kč na obyvatele.

Chtěl bych poděkovat zastupitelům těch obcí, kde myslí na zdraví a životy svých občanů. Případů, kdy o bytí a nebytí člověka rozhodují minuty je jistě mnoho. Uveřejnit poděkování? Nezpůsobíme tím kolegům další problémy? Nebudou muset čelit argumentům dnes tak častým? Proč platit, když nemusím! Lovosičtí přece sanitku s lékařem nezastaví u značky konec města. Ano, lovosičtí samozřejmě nezastaví sanitku s lékařem na hranicích města. V anketě se obyvatelé Lovosic vyslovili pro zachování LSPP a zastupitelé toto přání respektují. Je však třeba, aby si představitelé některých okolních obcí v okamžiku, kdy zastaví u lovosické pohotovosti uvědomili, že jejich pohodlí, pohonné hmoty i čas platí každý z lovosických občanů, které cestou potkává a zdraví.


Zprávy z radnice

Zajímavosti z usnesení


z 21. března a 4. dubna ze 6. a 7. jednání MR.

Služby:

Finance

Organizační:

Různé:

Byty:


- Dv, Re -

Blahoprejeme

92. narozeniny oslaví
  • Julie Najmanová nar. 22.5. 1908

85. narozeniny oslaví

  • Marie Stárková    4.5. 1915
  • Anna Cejpová    6.5. 1915
  • František Fiala    13.5. 1915
  • Markéta Brožková    14.5. 1915

80. narozeniny oslaví
  • Květoslava Prášilová    5.5. 1920
  • Marie Hrbková    17.5. 1920
  • Emilie Bílá    25.5. 1920

Zlatá svatba manželů Chládkových z Lovosic

Dne 15. 4. 2000 se dostavili do obř. síně Městského úřadu v Lovosicích manželé Antonín a Zdeňka Chládkovi. Připomněli si svůj manželský slib, který si dali 22.4.1950 - tedy před 50 lety. Vychovali 3 děti a mají 3 vnoučata.

Kulturní pásmo připravily děti z MŠ Resslova ul. pod vedením p. učitelky Ivy Benešové. Na varhany hrála Petra Kaciánová, na flétnu Lída Velemanová. Obřadem provázel starosta města Jan Kulhánek a matrikářka Anna Suchá. Manželé Chládkovi se zapsali do pamětní knihy MěÚ. Obřad byl zakončen slavnostním přípitkem s přáním hodně zdraví a rodinné pohody do dalších let.


Společenská kronika

Noví občánci našeho města

Josef Plaček24.1.2000
Kristýna Hlaváčová7.3.2000
Markéta Minářová14.3.2000
Nick Vávra14.3.2000

Dne 20. dubna proběhlo vítání občánků

Ondřej Hrdlička 24.1.2000
Dominik Pilz 24.1.2000
Filip Jambor 24.1.2000
Michaela Krejčová 30.1.2000
Nikol Vaňková 2.2.2000
Daniel Příhoda 6.2.2000
Lukáš Paštyka 15.2.2000
Matěj Rössler 15.2.2000
Ivana Cejpková 14.2.2000
Štěpánka Svobodová 17.2.2000
Kamil Nečil 19.2.2000
Michal Kotlár 24.2.2000
Josef Plaček 5.3.2000


V březnu 2000 se s námi rozloučili tito občané

Z Lovosic

František Vondra * 1943
Josef Rajchert * 1920
Marie Pazderová * 1914
Emílie Petráková * 1928
Zdeněk Pokorný * 1953
Josef Lintera * 1911
Marie Bacíková * 1920
Karel Heřmanovský * 1934
Ladislav Malý * 1948
R. Medová

Lovosický dnešek 5/2000 strana 2 Predchozi stranka Dalsi stranka