Lovosický dnešek 6/2000 strana 2 Predchozi stranka Dalsi stranka

Slovo starosty

Co se podařilo?

V těchto dnech končí dvě, dovolím si říci, vydařené akce. Tou první je stavba kruhového objezdu u Besedy. Zde již vidíme odpověď na všechny připomínky a pochyby a kritiky. Dlouhá doba od prvního kopnutí do dnešního dne byla ještě umocněna naší netrpělivostí a zvědavostí. Stavbu také prodlužovalo zimní období, kdy se určité práce nedají dělat z důvodu nízkých teplot. Měl jsem obavy z dlouhodobých uzávěr křižovatky a následných dopravních problémů ve městě. Jsem rád, že se nenaplnily. Skončilo také období dobré zábavy. To, co jsme my řidiči dokázali na provizorně označené křižovatce, bylo leckdy k popukání. Dnes už to umíme, autoškola má kde trénovat.

Za zmínku jistě stojí průběh celé akce. Nápadů na řešení obtížné situace bylo více a různých. Tady odvedla kus dobré práce komise dopravy vedená ing Jiřím Novákem. Významnou roli zde sehrál i pan Jiří Bouček. Od něho vedla cesta k řediteli Správy a údržby silnic panu Michalu Hradcovi. Ostatní je jeho dílo.

Tou druhou akcí je kniha "Lovosice - paměť města". S nápadem přišel pan Jan Rössler. Je vlastníkem krásné sbírky pohlednic. Spojil síly s dalším sběratelem všeho o Lovosicích, panem Miroslavem Nesvarbou. Akademický malíř pan Jiří Novosad a violoncellista s fotoaparátem pan Jaroslav Vondráček si vzali na starost výtvarnou část tohoto díla. Když se připojili i městští zastupitelé a rozhodli o vhodné částce na oslavy 400 let povýšení Lovosic na město, mohl začít Grafiatisk a.s. v Děčíně vše uskutečňovat. V tuto chvíli mám již asi 1 hodinu první výtisk a moc se mi líbí. Knihu bude prodávat v KS Lovoš pan Miroslav Šanda.

Vše vypadá jednoduše, ale opak je pravdou. Takže vážení, vyjmenovaní i bezejmenní, kteří jste přiložili ruku k dílu, děkujeme, děkujeme, díky!


Zpravy z radnice

Zajímavosti z usnesení

z 18. dubna, z 2. a 16. května z 8., 9. a 10. jednání MR a z 1. mimořádného zasedání z 9. května.

(dokončení na str. 5)


Blahoprejeme

85. narozeniny oslaví
  • Gustav Provinský    3.6. 1915

80. narozeniny oslaví
  • Antonín Moravec    13.6. 1920
  • Františka Požárková    13.6. 1920
  • Vlasta Chválovská    16.6. 1920
  • Milada Mayerová    18.6. 1920
  • Jiří Vaněk    20.6. 1920
  • Vojtěch Jůna    26.6. 1920


Společenská kronika

Noví občánci našeho města

Sára Bártová26.3.2000
Jan Helcl4.4.2000
Stanislav Podrábský20.4..2000
Filip Zeman18.3..2000
Jan Heřmanovský26.3..2000
Daniel Kozák1.4.2000

Vítání občánků dne 8.6.2000

14:00 hodin
Kristýna Hlaváčová 14.3.2000
Markéta Minářová 14.3.2000
Nick Vávra 14.3.2000
Filip Zeman 18.3.2000
14:30 hodin
Jan Heřmanovský 26.3.2000
Daniel Kozák 1.4.2000
Sára Bártová 26.3.2000
Jan Helcl 4.4.2000


V měsíci červnu proběhne slavností aktiv předávání plaket MUDr. Janského za odběry krve v I. pololetí roku 2000. Poděkování a předání "Pamětních listů" mnohočetným dárcům krve, předá starosta města pan Jan Kulhánek. Dále poděkuje i organizátorům dárcovství krve a představitelům Červeného kříže místní skupiny v Lovosicích.
Anna Suchá
matrikářka


V dubnu 2000 se s námi rozloučili tito občané

Z Lovosic

Ivo Zeman * 1939
Josef Krombholz * 1938
Jan Novák * 1915

Ze Sulejovic

Marie Smetanová * 1905

Z Malých Žernosek

Anna Veselá * 1921
R. Medová

Lovosický dnešek 6/2000 strana 2 Predchozi stranka Dalsi stranka