Lovosický dnešek 7/2000 strana 7 Predchozi stranka Dalsi stranka

HISTORIE LOVOSICKÉ POŠTY II.

Jako první poštmistr tu byl od roku 1641 Mikuláš Mayer. Od roku 1675 se uvádí poštmistr František Rudolf Bettmann. Za jeho působení se pošta stala dědičnou. Rod Bettmannů měl lovosickou poštu v držení do roku 1815. Tento rod byl známý a vlastnil některé okolní pošty. Po smrti posledního dědice Jana roku 1809 přejímá poštu jeho vdova Marie Anna Bettmannová. Poštmistrovský lovosický rod Bettmannů vymřel. Po něm nastoupil rod Mohrův.

Od 15. prosince 1814 byl poštmistrovským dekretem jmenován do funkce poštmistra v Lovosicích Ignác Mohr. Ten byl v letech 1822 - 1828 i starostou Lovosic. V době jeho poštmistrování lovosická pošta dosáhla největšího rozkvětu. Tehdy měla 15 koní pro výměnu, 5 postiliónů, 10 vozů a dostavníků. Od roku 1804 začala lovosická pošta používat poštovní razítko.

Místo poštmistra poštovního úřadu získal 5. 12. 1837 Adolf Schneider, který se v Lovosicích angažoval i ve veřejném životě a byl v létech 1850 - 1851 starostou Lovosic. V roce 1843 napsal např. pamětní list, který byl vložen do památníku Josefa II. při jeho rekonstrukci.

1. 6. 1850 byl zahájen pravidelný provoz na nové železnici Praha - Lovosice. V následujícím roce 6. dubna 1851 byla zprovozněna doprava na celé trati Praha - Drážďany. Současně byla zahájena i poštovní doprava po železnici.

V roce 1851 byl vypsán konkurs na místo poštmistra v Lovosicích s navrženým platem 200 zlatých ročně a úředním paušálem 212 zlatých. Poštmistr byl povinen udržovat tři koně a dva vozy, jeden lehký a jeden krytý čtyřsedadlový.

Konkurs vyhrál Jáchym Bergman, hostinský. Pošta byla umístěna v jeho domě, kde měl hostinec. Budově se říkalo "Poštovní hotel", stála v areálu DELI. Naposled v budově sídlila zvláštní škola, zbourána byla v roce 1993. Pošta v ní setrvala do roku 1890, poté byla přestěhována do uvolněné školy u kostela sv. Václava.

(Pokračování)
Miroslav Nesvarba


vzpominky a uvahy Vlasta Tinková

Húlava

5. června tohoto roku se nad Lovosicemi přehnala strašlivá čina: vichr, tma ze všech stran, prudký déšť, který nezvladatelný vítr vrhal do všech stran, děsivá bouřka, blesky odevšad...

Výjev jak z hororového filmu. Kvanta vody a hlíny se spustila ze strání, z polí a po skončení této nenadálé a prudké smrště bahno zůstalo jako památka v domech, na silnicích a chodnících.

Druhý den ráno se objevila spoušť, kterou prudký vichr způsobil: uražené větve lip, kaštanů, topolů a jiných stromů ležely zkormouceně na zemi, za Lovosicemi padly staré hrušně, ve Vchynicích byla spoušť. Lovosice se tím pádem také dostaly do televize a přírodní řádění dostalo své jméno HÚLAVA. Je to hezky česky znějící název - je v něm slyšet vítr.

Jak je definována húlava? "Húlava je oblast prudkého zesílení větru, většinou silně nárazovitého. Zpravidla se vyskytuje na čele studeného vzduchu rozlévajícího se při zemi z bouřkového mraku."

Už v únoru roku 1799 napsal Haydon, kapitán královské plachetnice "Cambrian", ve svém časopise: "Viděli jsme, jak se na nás valí ohromná húlava, začali jsme proto rychle smotávat horní plachty. Zatímco jsme byli takto zaměstnáni, ohnivá koule zasáhla vrchol druhého stěžně, zabila dva muže a zranila mnoho dalších. Počet mužů, kteří museli být odneseni do podpalubí, se vyšplhal na dvacet."

Na húlavu tady asi většina lovosičanů nezapomene.


Poděkování

začátkem měsíce června postihla Lovosice povodeň při velké bouři.Voda zatopila sklepy v ulici K. Maličkého a ve Vodní ulici, kde pomáhali s čerpáním vody a bahna hasiči celou noc a jistě všichni zaslouží poděkování za jejich práci. Postižení nájemníci budou mít dlouho na co vzpomínat.

Obrovský příval vody a vichr nadělal také spoustu škody v zahradách pod Lovošem. Mně osobně vyrvala bouře ze země čtyřicetiletý obrovský strom ořešáku. Zatarasil svou obrovskou korunou průchod a průjezd lovošskou cestou a vytvořil tak barikádu kamení, štěrku a zeminy mnoho metrických centů.

Já jsem se to dozvěděla trochu opožděně a když jsem na místo zkázy dorazila, ujali se už odstraňovacích prací moji sousedé. Sehnali majitele motorové pily a celý rozřezaný strom odklidili ze silnice. Pracovali na zprůjezdnění silnice mnoho hodin. Chtěla jsem uhradit alespoň pohonnou hmotu do motorové pily a chtěla i peněžitou částkou odměnit práci, kterou tito ochotní lidé odvedli. Oni však nadevším mávli rukou, i za poděkování odpověděli, že není za co děkovat. Protože si myslím, že je velká příčina k poděkování, prosím, abyste v lovosickém časopise uveřejnili několik jmen dobrých lidí. Jedná se o tyto pány: p. Čuchal se svými chlapci, p. Vít Franc, p. Jiří Bulík. Jestliže jsem na někoho zapomněla, ať mi promine.

S vědomím, že dobří lidé ještě žijí, se mi bude žít líp. Ještě jednou všem děkuji.

Venuše Stojanovová


Sloupek zdravotne postizenych

Mistrovství v bunkru

„Je dobře, že u nás nemusejí bunkry sloužit jako útočiště před bombami, je dobře, že se mohou využívat třeba k takovým akcím, jako je vaše...“

Tak nějak to řekl starosta Lovosic, Jan Kulhánek, když 27. května dopoledne zahajoval Mistrovství ČR v kuželkách zrakově postižených sportovců.

Jeho slova byla příznačná. Čtyřdráhová kuželna v Ústí nad Labem - Všebořicích, kde naše kuželkářská sezóna vyvrcholila, je totiž opravdu zřízena v bývalém protiatomovém krytu. A proč při zahájení hovořil právě starosta Lovosic? Pořádáním Mistrovství byl pověřen Oddíl zrakově postižených sportovců TJ Lovochemie Lovosice.

V našem městě před 25 lety zrakově postižení jako první v republice s kuželkami začali, tady se tedy chtěli s dvacátým stoletím rozloučit. Jenže lovosická dvoudráhová kuželna potřebám tak závažné akce nevyhovuje, a tak jsme hledali v blízkém okolí. Všebořická kuželna nám připadala nejvhodnější, zejména pro ochotu a přátelský přístup tamních kuželkářů.

V onu sobotu se v Ústí sešlo 34 nejlepších ZP hráčů z osmi družstev, bylo tu i několik přihlížejících a fandících jak z řad zrakově postižených, tak i zdravých kuželkářů. Mezi účastníky nesměl chybět maskot pořádajícího oddílu, vodicí fenka Menea, která využila svého práva nosit oddílový dres.

Při zahájení promluvili i zástupkyně VZP, sponzora naší akce, a delegát Českého svazu zrakově postižených sportovců.

(dokončení na str. 8)

Lovosický dnešek 7/2000 strana 7 Predchozi stranka Dalsi stranka