Lovosický dnešek 9/2000 strana 2 Predchozi stranka Dalsi stranka

slovo starosty

Prázdniny.

Prázdniny a čas dovolených. Kdo se na ně netěší? Neplánuji složitě celou věčnost předem, co budu v tomto čase dělat. Letos to u nás vyhrála Šumava. Brčálník, mezi Špičákem a Hojsovou Stráží byl naším výchozím místem do krásného okolí. Nebudu se rozepisovat o houbách, rostly všude. Faktem je, že jsme brali jen pravé hřiby. Jako železničáře mě nadchlo nádraží v Železné Rudě. Společná staniční budova svítí novotou. Jde o dílo přeshraniční spolupráce s využitím programu Phare. Přechod pro pěší do Německa bez jakékoliv kontroly vyvolal vzpomínky na dobu nedávno minulou. Nikde nebylo vidět žádnou uniformu. Bavorská Železná Ruda se liší od české snad jen nedostatkem sádrových trpaslíků a podobných klenotů. Dovolím si ještě jeden zážitek. Vypravili jsme se na Velký Ostrý. Vyšší z "Prsů Matky boží" leží v Německu. Při překračování hranic jsme si přečetli, že je nutné mít u sebe cestovní pas. Samozřejmě jsme ho neměli. Nebyl potřeba. Doslova jsem vyfuněl na vrchol a kopřivami zarostlou kaminitou stezkou se dostal pře malebnou horskou hospůdku. Tady se slunili především němečtí důchodci. Odpočívali po náročném výstupu u svých půllitrů i tupláků. Písemné sdělení hospodského, že bere i české peníze mě přivedlo k výčepu. Když jsem zjistil cenu, raději jsem se začal zajímat o pohledy a štítky na hole. Bylo to nejdražší pivo v mém životě. Nejdražší pivo, včetně pokuty od trenéra, mě stálo 250 Kčs. Minerálka v batohu byla zlatá a velice chutná. Máme ještě hodně dohánět. dovolená byla pěkná a to mě ještě čeká týden v Bechyni.

Novináři v těchto dnech mluví o okurkové sezóně. dovolené, nic se neděje. Není tomu tak v Lovosicích. DZCL se dostalo mezi 4 průmyslové zóny, které mohou dostat dotaci z programu Phare CBC. Jedná se o částku 3 miliony Euro. Z toho důvodu proběhlo 8.8.2000 mimořádné jednání MZ, kde jsme schválili Územní plán města a zastupitelé se vyjádřili k přijetí dotace. Z 25 zastupitelů se jednání účastnilo 20. Chci na tomto místě všem poděkovat a zvláště těm, kteří přerušili z důvodu jednání svou dovolenou.

Tři nová dětská hřiště, prolézačky a hřiště pro plážový volejbal pod Centrem jsou dárkem dětem a mládeži k začátku nového školního roku, aby je konec prázdnin tolik nebolel.

Na náměstí mezi lípami se začíná skládat socha sv. Václava, která se vrací na své původní místo. To nám také připomíná termín 30. září 2000, kdy se bude opět v Lovosicích konat Václavská pouť, na kterou vás všechny srdečně zvu. Opět se obracím na všechny lovosické dobré rodáky, kteří umějí a chtějí přispět k oslavám se žádostí a prosbou o přispění. V Lovosicích se stále něco děje a o okurkové sezóně bych si nedovolil hovořit.


zpravy z radnice

3. mimořádné jednání městského zastupitelstva

konané dne 8. srpna 2000 bylo původně svoláno jen za účelem schválení územního plánu regionu města (který zahrnuje i obce Lhotku a Lukavec). Tento územní plán byl několikrát doplňován a upravován a předložená konečná verze byla přijatelná všemi nadřízenými i spolupracujícími organizacemi. Protože schválený územní plán je podmínkou pro řadu dalších aktivit a v případě potřeby je ho možné účelně upravovat, byl definitivní návrh všemi přítomnými odsouhlasen.

Složitější situace byla u dalšího bodu programu, který byl aktuálně zařazen dodatečně. Jednalo se o přípravu Průmyslového a logistického centra Lovosice, kdy se snažíme o zařazení do programu EU PHARE 2000, kde se dá očekávat výrazná finanční podpora. K tomu je ale zapotřebí zajistit prostředky z místních zdrojů ve výši 37 mil. Kč. Protože město poskytlo již na tento účel 22,6 mil. Kč a zbývající částku se zavázali uhradit ostatní akcionáři DZCL a.s., vyjádřilo zastupitelstvo souhlas i s touto akcí. V souvislosti s tím, byl schválen i odprodej nejvýše 6 kusů akcií případným dalším zájemcům o kapitálový vstup do společnosti DZCL a.s. Starosta města byl pak pověřen uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí na pozemky potřebné pro umístění inženýrských sítí, dále pak podpisem dohody o spolupráci subjektů Město Lovosice, DZCL a.s. a společností WAMF Co. o vytvoření nové obchodní společnosti.

V závěru jednání bylo rozhodnuto, že úspory 350 000 Kč, která vznikla použitím jiné technologie při zastínění ledové plochy zimního stadionu bude 150 000 Kč použito na nákup nové travní sekačky a zbytek bude ponechán jako rezerva údržby tělovýchovných zařízení.

-Re-

Blahoprejeme
92. narozeniny oslaví
  • Marie Šubertová nar. 28.9.1908

85. narozeniny oslaví

  • Bohumil Hřebík    1.9.1915

80. narozeniny oslaví
  • Arnošt Johanovský    14.9.1920
  • Hedvika Sunkovská    25.9.1920
  • Anna Povolná    29.9.1920

Nekrolog

Dne 1. srpna nás ve věku 81 let opustil pan Ing. Drahoň Kučera, významný hospodářský pracovník bývalé Sechezy. Pro nás v redakci byl až do svého těžkého úrazu v minulém roce nezastupitelným členem redakční rady, kde nás svoji logikou vedl ke střízlivému plánování stylu našeho měsíčníku. Nejcennější byly jeho komentáře k zasedáním Městského zastupitelstva kde zatím obtížně hledáme nástupce. Vaše kritické pero nám chybí a bude chybět. Děkujeme.

Vydavatel + Redakce

Společenská kronika

Noví občánci našeho města

Andrea Dykastová23.7.2000
Josef Sital28.7.2000
Marek Horák20.7.2000
Marlen Kučerová22.7.2000
Jan Karfík30.7.2000
Martin Endler31.7.2000
Ladislav Šarišský   2.8.2000
Radovan Baslík   5.8.2000
David Frieser   8.8.2000
Jakub Zeman   8.8.2000

Vítání občánků 21.9.2000

14:00 hodin
Jan Helcl  4. 4.2000
Jan Lendel 18.5.2000
Jakub Kuchař 22.5.2000
Vojtěch Lažanský 10.6.2000
Veronika Nunhardtová 14.6.2000
14:30 hodin
Michal Holeček 16.6.2000
Tomáš Svoboda 18.6.2000
Antonie Frieserová 21.6.2000
Andrea Dykastová 23.7.2000
15:00 hodin
Josef Sitai 28.7.2000
Marek Horák 20.7.2000
Marlen Kučerová22.7.2000
Jan Karfík 30.7.2000
Martin Endler 31.7.2000

Zlatá svatba

Dne 22. 7. 2000 se dostavili do obřadní síně Městského úřadu v Lovosicích manželé Stanislava a Karel Mudrovi z Lovosic, kteří oslavili v rodinném kruhu zlatou svatbu. Za městský úřad jim do dalších let popřála hodně zdraví a rodinné pohody paní Helena Meisnarová a Anna Suchá, které jim také předaly květiny a dárkový balíček.

Lovosický dnešek 9/2000 strana 2 Predchozi stranka Dalsi stranka