Lovosický dnešek 9/2000 strana 3 Predchozi stranka Dalsi stranka

V červenci 2000 se s námi rozloučili tito občané
 
Z Lovosic
Vasil Kotán * 1919
Čestmír Lerch * 1939
Jiří Kylíšek * 1976
Julie Mrvíková * 1909
Václav Šiller * 1929
David Hušek * 1982
Jaroslav Žítek * 1933
Marie Rubešová * 1927
Květa Nováková * 1917
Jan Kratochvíl * 1919
Jiřina Glogovská * 1934
Věra Vojířová * 1960
Václav Gašparik * 1943
Z Malých Žernosek
 
Václav Mládek * 1972
Jaroslav Hájek * 1926
 
Z Lukavce
 
Miluše Kozáková * 1924
 
Ze Lhotky
 
Božena Doležalová * 1915
 
Ze Sulejovic
 
Anna Negurová * 1925
Hilda Hrstková * 1926
R. Medová

Vysvětlení našim čtenářům:

V seznamu zemřelých uvádíme všechny, kteří projdou obřadní síní lovosického hřbitova. Navíc ještě uvádíme jména z matriky v Lovosicích.

- Redakce-

Vlasta Tinková

Hra na sládnutí

Září,
jablka,
hra na sládnutí,
zralost dnů.

Co je skutečnost a co je sen?

Hořící jeřabiny,
tráva, do níž padá zralý plod,
je víc než sen vyvzdorovaný tmě.

Jablka,
podzimní hra na sládnutí.
Zázrak, který radost
probouzí.

(Šumění propasti)


Den české státnosti

se bude poprvé slavit 28. září 2000. Tento svátek je jedním ze tří nových státních svátků České republiky, a to na paměť úmrtí svatého Václava v roce 929. I první republika uznávala svatého Václava jako patrona Československé republiky a dokonce se konala státní oslava svatováclavského milénia v roce 1929. Samostatný český stát byl obnoven 1. ledna 1993 v duch věrnosti všem dobrým tradicím dávné státnosti zemí Koruny české i státnosti československé (preambule Ústavy). Symbolem české středověké státnosti byla odnepaměti svatováclavská legenda.

Pomník svatého Václava na Václavském náměstí byl i za totality symbolem, u něhož se manifestovalo za svobodný český stát. Je proto důležité, že se tomuto odvěkému patronovi české země vrátil jeho význam. Svatý Václave, vévodo české země, nedej zahynouti nám ni budoucím...

-EH-

ctenari nam pisi

Tak to máme za sebou! Ptáte se co? No přece 400. výročí založení města Lovosice. A zbyly jen vzpomínky a pár fotografií. Každý občan dostal program oslav a každý si mohl vybrat podle svého vkusu - nebylo možné absolvovat všechno. A víte co bylo nejhezčí? To, jak se "lovosičáci" dali dohromady.

Bylo to krásné a bylo toho dost - jak říká básník. Proto díky, díky všem co se o to přičinili.

obyvatelka Lovosic od roku 1946
(adresa v redakci)

Lovosický dnešek 9/2000 strana 3 Predchozi stranka Dalsi stranka