Lovosický dnešek 11/2000 strana 6 Predchozi stranka Dalsi stranka

Historie skautingu v Lovosicích VIII.

Letními tábory činnost nekončí, teplé zářijové dny lákají do přírody. Již 13. září odjíždějí skautky na dvoudenní táboření do Radejčína. Jejich večerní táborák navštíví lovosičtí junáci, kteří táboří v Žimu a společně se u táboráku baví. Druhý den za skautkami přijíždějí světlušky a společně navštíví Dubický kostelík.

Po opuštění klubovny v ulici Osvoboditelů, která je předána k demolici, získává středisko pěknou klubovnu ve dvoře správní budovy bývalého Státního statku (za bývalou poštou).

Druhé střediskové přebory v lehké atletice se uskutečnily 11. října 69 na lovosickém stadionu. Účast 76 závodících.

Dne 17. listopadu 1969 schválilo plénum tehdejšího ÚV KSČ usnesení pro postupné vybudování jednotné masové organisaci dětí a mládeže v naší republice. To znamenalo začátek konce suverenity skautské organisace.

Mirek
(pokračování)
První z obrázků se opět vrací k textu z minulého čísla a připomíná tábor junáků z roku 1969 v Krušných horách pod Hasištejnem. Druhý obrázek už zachycuje skautské putování podzimní přírodou v témže roce.

Výtvarné umění

Lovosičtí malíři II.

Někteří malíři sice v Lovosicích nežili, ale přesto je malovali. Patří mezi ně i

Jaroslav Zrůst

Učitel, malíř a grafik Jaroslav Zrůst se narodil 11. 2. 1911 v Telecím u Poličky. Absolvoval pedagogickou fakultu University Karlovy v Praze (1934) a soukromě se v letech 1925 - 1931 vzdělával u malíře Jaroslava Heima v Poličce. Byl členem Jednoty učitelů-malířů v Praze. V roce 1939 vystavoval v Uměleckoprůmyslovém muzeu v Praze, 1940 v Poličce ( práce z Českomoravské vysočiny ), 1942 v Litomyšli, 1946 v Litoměřicích a Ústí nad Labem.

Po druhé světové válce působil jako učitel v nedalekých Prackovicích, kde 27. 11. 1972 zemřel. Byl spoluzakladatelem severočeské pobočky Svazu výtvarníků. Několik jeho grafických listů (staré Lovosice, lovosický zámek aj.) bylo otištěno i v našem měsíčníku.

Josef Zicha (* ?, + 27. 7. 1977)

Rodák z Roudnice věnoval podstatnou část svého díla Podřipsku. Některé jeho pastely pocházejí ale také z okolí Lovosic, např. Pohled z lovošských strání. Na několika obrazech je znázorněna i bývalá SECHEZA.

František Hora ( * 22. 11. 1913 ve Vosím u Klatov )

Vystudoval učitelský ústav v Plzni a v r. 1938 nastoupil v Úpohlavech na Třebenicku. Již v té době maloval kubistické kompozice s nimiž se v r. 1936 zúčastnil v Mánesu výstavy „Nesdružených„. Jeho obraz Ústup z pevnosti je v litoměřické galerii. Od r. 1940 byl učitelem v Třebenicích, kde trvale žije. Jeho grafika i malby těží z Českého středohoří (Košťálov, Jenčice, Lovoš od váhy aj.)

Fotografové

Antonín Kratochvíl

se narodil r. 1947 v Lovosicích v rodině majitele fotografického ateliéru, pronásledované komunistickým režimem. Měl dobrodružný život - ve dvaceti letech emigroval. Začal v utečeneckém lágru, prošel Francouzskou cizineckou legií, absolvoval obor fotografie na Gerrit Rietveld Art Academy v Amsterodamu (1972) a v témž roce přesídlil do Kalifornie. V letech 1972-73 byl fotografem v Los Angeles Times Magazine a od té doby působí jako volný reportér. Pracuje pro Vogue, Penthouse, Harper´s Bazar, Geo, New York Times, Newsweek a další významné časopisy.

Od roku 1986 vytváří cyklus Mercy - lidé na okraji společnosti. Za vynikající výsledky v dokumentární fotografii získal mnoho prestižních ocenění - Fotoreportér roku, Nejlepší reportáž roku, 1. cenu v světové soutěži World Press Photo za soubor portrétů (1998) a další významné ceny. Byl všude tam, kde se něco dělo v Pákistánu, Nicaragui, ale od druhé poloviny 70. let také ve východní Evropě.

Sledoval zrod polské solidarity, byl svědkem Gorbačovovy perestrojky v SSSR, ale domů za rodinou do Československa až do listopadu 1989 nesměl. Zato potom si to vynahradil, dělal tu několik velkých reportáží, z nichž jedna - o ekologické katastrofě severních Čech získala prestižní cenu Infinity Award, kterou uděluje newyorkské Mezinárodní centrum fotografie. V České republice také vystavuje ( výstava Rozbitý sen v Nejvyšším purkrabství Pražského hradu 1998, výstava Incognito v Karlových Varech ). 27. dubna letošního roku byla otevřena jeho výstava v pražském Veletržním paláci - výběr z cyklu Mercy. Vernisáže se zúčastnil i starosta Lovosic Jan Kulhánek, který slavného rodáka do Lovosic pozval.

E.H.
Lovosický dnešek 11/2000 strana 6 Predchozi stranka Dalsi stranka