Lovosický dnešek 12/2000 strana 2 Predchozi stranka Dalsi stranka

slovo starosty

Začíná poslední měsíc roku 2000.

Prosincové zamyšlení by se mělo nést již v duchu vánoční nálady. Píši však tyto řádky uprostřed volebního ruchu a shonu. Dovolte mi poděkovat všem těm, kteří odevzdali své hlasy kandidátům do krajů a senátu a tím projevili svou vůli. Nevolit si vysvětluji tak, že mě politické hrátky nezajímají. Situace v zemi se mi třeba nelíbí, ale zároveň mi nevadí. V případě nepříjemného tlaku se přece člověk ozve. A vyjádřit svůj názor dnes mohu bez nebezpečí odvety státního bezpečnostního aparátu.

Také si uvědomuji, že je za námi polovina našeho volebního období. Našeho, tím myslím městské zastupitele, radní, místostarostu a starostu. Dovolte mi kratičké zhodnocení. Oslavy 400 let povýšení Lovosic na město byly báječné. Vrátili jsme se opět k tradici oslav Václavské pouti v Lovosicích. Na cestě jsou další podobná překvapení a radovánky. Tady je na místě děkovat všem organizátorům a hlavně všem účastníkům oslav. Na náměstí se vrátil sv. Václav. Podařilo se realizovat několik staveb, které přispívají k lepšícímu se vzhledu města. Pomohli jsme s úpravou vstupní haly železniční stanice, kruhového objezdu u Besedy, přidali jsme několik dětských hřišť, U-rampu, několik metrů nových chodníků. 18 bytů ve střešní nástavbě ve Wolkerově ulici již má svého majitele. V současné době probíhá výstavba 18 nových bytů v ulici Nádražní a 10 ve vnitrobloku Lovoše. 3. ZŠ ve Všehrdově ulici dostala nový kabát a nová okna. Poděkovat musím i těm majitelům domů, kteří zvelebili svá obydlí novou omítkou.

Jistě jsou i věci, které se nám uskutečnit nepodařilo a které nám všem znepříjemňují život. Co myslíte, mám žalovat sám na sebe? Raději ne! Domnívám se, že nás média i nejbližší okolí dostatečně zásobují signály o tom, co se nepodařilo a co dobré není.

Rychle zpátky k prosinci. Přeji Vám všem pěkný předvánoční čas, pořádný shon a spoustu starostí s dárky před Vánoci, aby to uklidnění o Vánočních svátcích bylo překrásné.


Zpravy z radnice

Zajímavosti z usnesení z 18. a 19. zasedání Městské rady z 24. 10. a 7. 11. 2000

Služby:

Finance:

Organizační:

Byty a nemovitosti:

Různé:

Dv, Re

4. mimořádné zasedání městského zastupitelstva dne 25. 10. 2000

bylo svoláno v souvislosti s přípravou II. fáze reformy územní veřejné správy, protože první ministerský návrh vcelku nelogicky dělí litoměřický okres na dva celky (Litoměřicko a Roudnicko a některé části připojuje dopravně nevýhodně např. Libochovicko k Lounům a Třebenicko k Ústí n/L.. Proto zastupitelstvo pověřilo starostu a místostarostu k jednání o ustanovení Lovosic pověřeným obecním úřadem III. stupně - t.j. znovuvytvořením lovosického regionu. Zainteresované okolní obce s tímto návrhem souhlasí

Dodatkem k nájemní smlouvě s firmou PTS Lovosice s.r.o. bylo této společnosti sníženo nájemné na rok 2001 o 1 000 000, - Kč.


Spolecenska kronika

Vážení čtenáři,

v minulém čísle jste se naposledy setkali s touto rubrikou v podobě, na jakou jste byli zvyklí. Od 1. prosince bude již plně uplatňováno znění zákona č. 101/2000 Sb o ochraně osobních údajů, a to mimo jiné znamená, že již nemůžeme získávat bez Vašeho předchozího souhlasu Vaše data narození, narození Vašich dětí nebo úmrtí Vašich blízkých. Pokud tedy v dalších měsících budete chtít poblahopřát rodičům k významným životním jubileím, připomenout svoje zajímavé výročí nebo se pochlubit s narozením dítěte a naopak se rozloučit s blízkým zesnulým, oznamte toto přání předem matrikářce MěÚ paní Anně Suché, nebo vydavateli panu Šandovi v Kulturním středisku „Lovoš“, případně i šéfredaktorovi panu Hrdinovi. Toto Vaše oznámení otiskneme bezplatně v nejbližším možném termínu.

Re

V říjnu 2000 se s námi rozloučili tito občané
   
Z Lovosic
Marie Melicharová 1917
Margita Landová 1921
Běla Reichlová 1927
Z Malých Žernosek
Pavel Jošt 1968
R. Medová

Pozn. redakce:

Podle nového zákona na ochranu osobních dat nemůžeme zveřejňovat zemřelé, jejichž potomci si zveřejnění nepřejí. Pokud chcete mít oznámení v našich novinách, sdělte to, prosíme, paní R. Medové a to i v tom případě, že pohřeb neproběhl v obřadní síni na městském hřbitově. Děkujeme.


blahoprejeme

čestnému občanu Lovosic panu Josefu Turkovi, který se právě 24. 12. dožívá krásných 80. narozenin.

Pracovníci Kulturního střediska

Lovosický dnešek 12/2000 strana 2 Predchozi stranka Dalsi stranka