Archiv Strana 1 Další stránka  Dalsi stranka

rozhovor mesice

Na otázky redakce odpovídá pan Antonín Hnida, pamětník poválečné historie našeho města.

Pane Hnido, výsledky Vaší práce zdobí místa posledního odpočinku velkého počtu našich obyvatel, a proto dodávat, že jste byl dlouhá léta vedoucím kamenické provozovny u hřbitova, má smysl jen pro nejmladší generaci. Díky Vašemu věku a Vaší profesi jste mohl sledovat významné postavy Lovosic od narození až do posledního rozloučení. Řekněte nám ale něco bližšího o sobě, třeba kdy jste se narodil a jak jste se do našeho města dostal.
Narodil jsem se v nedalekých Keblicích 6. září 1913, takže devadesátka se už blíží. Bylo nás 7 dětí, z toho 6 kluků. My jsme se narodili s bratrem Josefem jako dvojčata - prý k nerozeznání - poslední ze sourozenců. Bratr ještě žije v Litoměřicích. Že se nám asi za první světové války nežilo lehko, to si můžete spočítat. Vyloženou bídu jsme sice nepoznali, ale nejstarší bratr Václav už musel začít velmi brzy pracovat s matkou na statku a pomáhat na nás vydělávat. Proto při nejbližší příležitosti ve čtrnácti létech jsem odešel do učení. Ten den si přesně pamatuji, bylo to 11. července roku 1927. Učil jsem se u lovosické kamenické firmy „Wrba" a tenkrát, když se sehnalo dobré místo k vyučení, tak to znamenalo zaměření na celý život. U této firmy jsem byl po vyučení zaměstnán až do roku 1935, kdy jsem odešel na necelý rok „za lepším" k firmě „Král" do Libochovic. V té době ale pan Wrba koupil další kamenickou provozovnu v Praze, potřeboval do ní řemeslníky a tak jsem putoval zpět k firmě, jenže do Prahy. Příjemné bylo to, že firma byla židovská, takže se v sobotu nepracovalo my křesťané v neděli rovněž ne a tak už tenkrát jsem si okusil dnešní víkendy. A tak v pátek večer se jelo domů do Keblic, kde jsme bydleli spolu s bratrem Václavem v jeho domku (který jsme společně stavěli). V dubnu roku 1937 jsem se oženil se slečnou Hildou Krautovou a v témže roce se nám narodil jediný potomek - syn Josef. S manželkou jsem se pak rozloučil v roce jejích osmdesátin v r. 1995.

Jak se Vám vedlo za války a co Vás přivedlo zpátky do Lovosic ?
Začátek války mne zastihl v Praze, ale v roce 1941 jsem se vrátil zpátky domů do Keblic. To bylo totiž tak. Lovosická kamenická firma Seemann & Scholl, která sídlila tady v tom prostoru kde se kamenictví stále provozuje, zápasila s nedostatkem zaměstnanců. Němečtí muži byli na frontách, hrobů přibývalo a tak byly dobré české ruce z Protektorátu. I pro mne bylo lepší dojíždět do blízkých Keblic než do Prahy a navíc přes styky majitelů firmy se dalo opatřit i něco jídla navíc a to bylo tenkrát rozhodující. Takhle jsem pracoval až do konce července 1943, kdy jsem dostal „pozvánku" a čekalo mne nasazení, naštěstí jen na 3 měsíce do „Říše" do Dortmundu, odkud jsem se živ a zdráv koncem října vrátil. Do konce roku 1944 jsem byl opět u firmy, ale od ledna do května 1945 jsem byl znovu „totálně nasazen" (jak se tomu tenkrát říkalo), v tomto případě do Litvínova na likvidaci rozbombardované továrny na syntetický benzin - tehdejší Hydrier Werke. Tam mne také zastihl konec války i pozvání pana Seemanna, abych se vrátil do podniku. To se mi ale povedlo až 28. května, mezi tím se druhý z majitelů z obavy o další existenci na konci války oběsil a tady bylo zapotřebí někoho, kdo by se firmy ujal v úloze tehdejšího národního správce. Po domluvě s panem Seemannem jsem se správcem stal a protože po rodině Schollových zůstal prázdný domek, nastěhovali jsme se tam s rodinou a jsme zde dodnes. Pan Scholle má na našem hřbitově hrob, jeho tři dcery sem pravidelně jezdily, vždy jsme si zavzpomínali, ale do domku, kde se odehrála jejich rodinná tragedie, žádná z nich už nevkročila.

Konec války a začátky nového života po ní nebyly asi v Lovosicích jednoduché ?
Samozřejmě že ne. Střídaly se zde na jedné straně scény tragické i kruté, na druhé straně pak i epizody veselejší. Vrátíme-li se k tragediím tak jen připomínám že pan Scholl nebyl jediný z místních Němců, kteří volili sebevraždu jako řešení v té chvíli bezvýchodné situace. Takových případů bylo jen v Lovosicích přes 100. Vzpomenu-li humornější chvíli, tak je to příchod oddílu „Rudé armády" se stádem krav. Ale to všechno by si zasluhovalo delší zamyšlení a vzpomínání.

S tím samozřejmě počítáme, k těmto zajímavým tématům se jistě vrátíme. Ale jak to potom bylo dál?
Pak už to byl obyčejný život v práci a starostech, jak ho každý z nás zná. Po ukončení národní správy jsem podnik provozoval dál jako soukromník a nedlouho po roce 1948 jsem s ním přešel do Okresního podniku služeb jako vedoucí a jako předseda tehdejšího podnikového ROH jsem se stal jedním ze známého trojlístku „Kozák + Hnida + Poborský". V roce 1976 jsem odešel do důchodu a tady se stal vedoucím dlouholetý pracovník kamenosochařství pan Jásek a ke konci roku 1989 můj syn, který opět počátkem devadesátých let podnik zprivatizoval na dnešní kamenosochařství EPITAF. A tak tu pracuje už druhá generace Hnidů a je jenom škoda, že nedojde k pokračování v generaci třetí a čtvrté, protože vnuk i pravnuk si vybrali jiné, už ne rukodělné zaměstnání.

Pozorně jsme zaznamenali vyprávění pana Hnidy a záměrně jsme jen přelétli léta poválečná, o kterých si povyprávíme v některých z příštích čísel.

- Re -

Lovosický dnešek 02/2001 strana 1 Dalsi stranka