Archiv Strana 1 Další stránka  Dalsi stranka

rozhovor mesice

Na otázky redakce odpovídá paní Ludmila Jelínková, učitelka výtvarného oboru Základní umělecké školy v Lovosicích a nová výtvarnice našeho časopisu.

Paní Jelínková, hudební část lovosické ZUŠ jsme před časem představili rozhovorem s panem ředitelem Mgr. Lhotským. Naše čtenáře ale bude určitě zajímat i rozsah a náplň výtvarné části této školy.
Výtvarný obor ZUŠ má za úkol vzdělávat děti s výtvarným nadáním. Věnujeme se hlavně kresbě, malbě, grafice a modelování. Letos vyzkoušíme ještě další techniky. Cílem vyučování není jen naučit děti řemeslné stránce věci, ale také rozvíjet jejich fantazii, naučit je dobře pozorovat svět kolem nás z výtvarného hlediska a dozvědět se něco z historie světa, která je znázorněna právě ve výtvarných objektech. To je také náplní jedné z tématických řad výtvarných prací, kterou se budeme zabývat ještě delší čas. Kromě toho si všímáme i dění kolem nás, jak v přírodě, tak ve společnosti a i to se odráží v naší práci.
Chodí k nám děti od 5 do 18 let. Ty malé sem vodí rodiče proto, že rády a pěkně kreslí a malují. Ne všechny vydrží, ale jsou zde žáci, kteří k nám chodí už mnoho let. Nejstarší z nich se většinou připravují na studium, kde se vyžadují talentové přijímací zkoušky. Zatím se podařilo všem našim žákům dostat se na tyto školy, pokud se o to pokusili. Jsou tu ale také starší žáci, kteří se učí na jiném typu škol, ale výtvarná výchova je jejich zálibou. Dost mě mrzí, když se na přípravu na talentové zkoušky přihlásí děti pár měsíců před zkouškami. To už je opravdu málo času.

Jaká byla Vaše cesta k této profesi a jakým řízením osudu jste začala pracovat v dnešní funkci v ZUŠ ?
Kreslila jsem ráda už od malička. Bavilo mne i modelování, dokonce jsem se pokoušela vyřezávat panáky ze dřeva. V základní škole ve Velemíně jsem měla štěstí na dobrého učitele kreslení, pana Ježka, který se mi věnoval a doporučil mi studium na LŠU v Litoměřicích. Proto jsem pak také studovala na sklářské škole v Kamenickém Šenově, kde jsem se učila malovat na sklo. Později jsem si doplnila pedagogické vzdělání v Mostě. To už při zaměstnání. Kvůli rodině jsem vystřídala několik zaměstnání, jak výtvarného, tak pedagogického zaměření. Nakonec jsem dostala toto místo, o kterém mohu říci, že se mi líbí a baví mne nejvíce ze všech.

Prozradíte nám ještě něco o své osobě ?
O sobě už dál mluvit nechci, jenom jedno bych ráda podotkla. Velmi jsem si oblíbila krajinu Českého středohoří a turistické procházky, občas spojené s malováním. Nejraději mám techniku pastelu.

Máte už nějakou představu o tom, co vnesete zajímavého do tváře našeho časopisu?
Při práci v tomto časopisu budu pokračovat ve stopách paní Jany Čermákové, která byla mojí kolegyní v jednom z bývalých zaměstnání.Byla bych ráda, kdyby byly v časopise uveřejněny některé práce žáků výtvarného oboru ZUŠ, hlavně pak ty, kde jsou motivy z Lovosic a okolní krajiny.
Nakonec bych ráda pozvala všechny děti, které mají vážný zájem o výtvarnou výchovu, aby se včas přihlásily do výtvarného oboru ZUŠ. Budou pak dobře připraveny, až se budou hlásit na školu, kde se požadují talentové zkoušky.

Lovosický dnešek 03/2001 strana 1 Dalsi stranka