Lovosický dnešek 03/2001 strana 2 Predchozi stranka Dalsi stranka
slovo starosty

Sčítání lidu, domů a bytů.

Termín sčítání lidu, domů a bytů se blíží. Rozhodným okamžikem sčítání je půlnoc z 28. února na 1. března 2001. Mám před sebou sčítací list osob, domovní list a bytový list. Musím říci, že vyplnit všechny rubriky nebude pro mne žádný problém a nebudu se cítit nijak ohrožený. Nebojím se zneužití uvedených údajů. Rodné číslo jsem byl nucen napsat na takovou spoustu formulářů, že pro toho, kdo ho bude chtít zneužít, není dnes žádný problém si ho zjistit.Národnost, stejně tak náboženství nebo víra ke které se hlásíte. Kdo se obává nepříjemností se zřejmě k víře, jiné národnosti, nepřihlásí. Domovní list obsahuje údaje týkající se domu. (např. vlastník domu, období výstavby, materiál nosných zdí. počet podlaží, vodovod, kanalizace, plyn, ústřední topení, výtah - ano : ne). Bytový list obsahuje údaje o bytu podobné údajům o domě. Nevím, proč je zde dotaz na počet automobilů. To rozhodně není vybavení bytu. Odpověď ale nic neříká o majetkových poměrech dotazovaného. Mohu mít například 3 auta v hodnotě 50 000 Kč, nebo jedno za 3 miliony. Telefon není pro případného "typaře" žádným signálem, ale osobní počítač již ano. No a to je v podstatě vše z dotazníků.

Sčítání provádějí podle zákona č.158/1999 Sb. v jednotlivých sčítacích obvodech sčítací komisaři a sčítací revizoři, které navrhují obce a jmenuje statistický úřad. Jejich jména a příjmení budou zveřejněna 14 dnů před rozhodným okamžikem na úřední desce města. Jsem přesvědčen, že se Městskému úřadu podařilo vybrat důvěryhodné osoby pro tuto funkci. Všechny osoby jsou povinny zachovat mlčenlivost. Porušení mlčenlivosti je přestupkem, za který je možno uložit pokutu do výše 200 000 Kč, pokud nepůjde o trestný čin.

Sčítání lidu provádějí i ve státech, ke kterým často s obdivem shlížíme, např. Švýcarsko. Obyvatelé těchto států se dokáží s podobným dotazníkem v klidu vypořádat. Jsem přesvědčen, že se se sčítáním lidu, domů a bytů vypořádáme se stejnou noblesou.


zpravy z radnice

Zajímavosti z usnesení ze 2. a 3. zasedání Rady města ze 23. 1. a 6. 2. 2001

Služby:

Zajímavým způsobem se rozšíří možnosti občerstvení v našem městě. Pan Patrik Hetke získal povolení k provozu pojízdné prodejny párků na frekventovaných místech.

V objektu restaurace „Beseda" byl schválen záměr vybudovat ve druhém podlaží (střešní nástavba) hernu bowlingu.

Sdružení SONO nebyl dán souhlas s vybudováním sběrného dvora nebezpečného odpadu. Budeme proto s takovýmto odpadem jezdit dále do býv. Prosmyk do dvora PTS.

V prodejně v Husově ulici 408/29 se mění jeden z nájemců - místo paní Ludmily Štefkové bude paní Ludmila Kolářová.

Finance:

Rada stanovila platové zařazení řediteli KS „Lovoš" p. Šandovi, plat ředitelce Polikliniky pí Procházkové a osobní příplatky vedoucím odborů.

Nebyl odsouhlasen finanční příspěvek na lyžařský kurs pro žáka, který navštěvuje ZŠ v Ploskovicích, protože ani lovosickým žákům nejsou tyto příspěvky poskytovány.

S ohledem na vynaložené náklady byla na 10 let odpuštěna platba nájemného panu Schinglerovi z nově vybudované prodejny (telefony a zabezpečovací technika) v podchodu ul. Osvoboditelů 937.

Sjednocené organizaci nevidomých a slabozrakých bylo sníženo nájemné z kanceláře v ul. Osvoboditelů na 1,- Kč/rok. Spotřebované energie a služby musí ale hradit v plné výši.

Pro záchrannou stanici FALCO (péče o handicapované volně žijící živočichy) v Dolním Týnci u Třebušína byl schválen příspěvek na provoz 5 000 Kč.

Základní organizace Svazu tělesně postižených dostane na akce v letošním roce příspěvek 8000 Kč, Domov důchodců v Bystřanech od nás dostane 2500 Kč (žije tam jeden náš občan) a základní organizace Českého svazu včelařů získá od nás 3000 Kč.

Oddílu silového trojboje TJ Lovochemie budou poskytnuty věcné ceny pro vítěze v pořádaném „Mistrovství Čech mužů a žen v silovém trojboji".

RM byla informována ředitelkou Polikliniky o nutnosti navýšení rozpočtu LSPP o cca 800 000,- Kč a hledala způsob jak zachovat tuto službu v Lovosicích. Více o problému na str. 5. Organizační:

Pro neúčast na jednáních ukončí svou činnost v bytové komisi pánové J.Cimr, J.Heřmanovský, Z.Kupera, P.Oliva, O.Pšenička, V.Schulz. Novým členem byl jmenován pan Jaroslav Grečl. Novým členem komise životního prostředí byl jmenován pan Miloslav Brejcha, který je v Českém rybářském svazu pověřen kontrolou čistoty vod.

Rada vzala na vědomí zprávu o poskytování ínformací na MěÚ. Za uplynulý rok se vyskytly požadavky jen na dvě informace.

Byty a nemovitosti:

zabraly tentokrát velkou část z obou jednání. Rada města schválila 18 žádostí o převod nájmu bytů a 6 případů neschválila. Schválila dále jednu výměnu a jedno umístění na ubytovnu. V osmi případech vzala na vědomí žádosti o poskytnutí bytu, navrhla řešení žádosti manželů Mrázových, souhlasila se zrušením smlouvy o dočasném umístění jedné rodiny v ubytovně Nádražní 805 (neplacení nájemného) a souhlasila s přidělením většího bytu manželům Gáborovým s podmínkou uvolnění bytu dosavadního.

Dále byl schválen následující pořadník:


byty 1 + 1
 • Szöke František
 • Pecinovská Barbora
 • Dekojová Monika
 • Bari Jan
 • Šariška Pavol
 • Grůllová Taťana
 • Pešek Josef
 • Piegelbauerová Marcela
 • Horák Libor
 • Cejpková Ivana
 • Buršová-Mičánová Kateřina
 • Bartoňová Hana
 • Šarayová Lucie

byty 1 + 2

 • Cimrová Lucie
 • Vondráčková Blanka
 • Dastych Petr
 • Ďurišová Jana
 • Linkeová Marcela
 • Parma Jaromír
 • Šafránková Hana
 • Suttner Martin
 • Bohatcová Radka
 • Jandová Petra

RM odsouhlasila následující seznam osob pro ubytovnu Nádražní 805

 • Šarayová Lucie
 • Gál Miroslav
 • Kotlár Pavel
 • Dekojová Monika
 • Kysela Milan
 • Šipoš Michal
 • Wasylyszyn Tomáš
 • Hemišová Renata
 • Herák Kamil
 • Kotlárová Renata
 • Cejpková Ivana
 • Kriso Ladislav
 • Šipoš Kamil

(Dokončení na str. 5.)


Spolecenska kronika

Dne 15. února jsme v obřadní síni MěÚ opět přivítali některé z nových občánků našeho města.

V lednu 2001 se s námi rozloučili tito občané:

Z Lovosic
Eva Kohlová 1958
Emilie Linková 1925
Vladimír Sudek 1932
Marie Zygušková 1917
Z Prackovic
Marta Vodičková 1932
Z Litochovic
Anna Švihlíková 1914
Věra Brhovská 1922

R. Medová

Lovosický dnešek 03/2001 strana 2 Predchozi stranka Dalsi stranka