Lovosický dnešek 04/2001 strana 2 Predchozi stranka Dalsi stranka
slovo starosty

Masmédia

Ještě několik poznámek ke sčítání lidu. Ta kampaň, kterou předváděl tisk a TV před rozdáváním dotazníků pro sčítání, se mi nelíbila. Doslova vystrašila spoustu občanů. Když se dotazníky k lidem dostaly a nastalo určité uklidnění, vyrukovaly proti sčítacím komisařům a revizorům. Z celkového počtu komisařů ,kteří sčítání zajišťují pro celou republiku, vždy někdo chybu udělá. A proto posílejte dotazníky přímo Statistickému úřadu, přeci nedáte těm zmrzlým komisařům vydělat. Když jsme se dostali přes tuto etapu, nastupuje UOOU. Mocný Úřad na ochranu osobních údajů. Kde byl slyšet jeho hlas, když se o sčítání lidu rozhodovalo? Nějak jsem ho přeslechl. Nyní usilují o zastavení zpracovávání dat pro nedostatečné zajištění bezpečnosti dat při jejich dalším zpracovávání. Nemyslím si, že některá data nejsou zneužívána. Je třeba jasně říci, která data kdo opatruje a kdo za jejich případný únik odpovídá. Upozorní-li soudní znalec na nezákonné shromažďování a využívání osobních údajů městskou policií v Praze, neboť tato má k dispozici údaje o hledaných osobách a státní poznávací značky ukradených vozidel, nevím zda se smát nebo vztekat. Připadá mi normální, aby o hledaných autech a osobách věděl každý občan této země. Tedy pokud je opravdu chceme najít.

Světlo světa spatřila druhá varianta reformy veřejné správy. Tentokrát brala ohled na názor obcí. Nově je tedy na mapě spádová oblast Lovosice, která sdružuje v současné podobě přes 26 000 obyvatel a 30 obcí. Podmínka pro vznik nového úřadu 3. typu je správní oblast pro 15 000 obyvatel. Jistě bude pokračovat diskuse k tomuto problému.

Dnes jsem si v Lidových novinách přečetl Poslední slovo Terezy Boučkové. Rádoby vtipně popisuje, jak zamaskovaní zastupitelé města utajují projednávání rozpočtu města. Lidé ať platí! Nemohu Vás pozvat k projednávání rozpočtu města, neboť tento sloupek vyjde v dubnu a 29. 3. 2001 je jednání ZM. Jsem přesvědčen, že o jednání zastupitelů města jsou obyvatelé Lovosic řádně informováni.

Nechám už kritizování, příště snad něco veselejšího.


zpravy z radnice

1. mimořádné zasedání zastupitelstva města Lovosic

konané dne 27. 2. 2001 mělo na svém programu jen dva body, kdy schválilo prodej 1036 ks akcií a.s Lovochemie, které byly ve vlastnictví města, podniku Agrobohemie a.s. za cenu 133,- Kč za akcii. Jistým způsobem recipročně schválilo odkup jedné akcie DZCL a.s. od Lovochemie a.s. za cenu 100 000,- Kč.

Zajímavějším tématem, ovšem mimo původní program, byla nabídka Lovochemie na dodávku tepla pro město od cca roku 2003 prostřednictvím horkovodu. Toto teplo by bylo trochu levnější (zhruba o 1,5 Kč/GJ), s perspektivou mírnějšího meziročního nárůstu ceny oproti plynu. Toto teplo totiž Lovochemie vyrobí z uhlí a na nové jednotce kyseliny dusičné 6., která se začíná stavět. A druhý zdroj tepla by pro město rozhodně nebyl k zahození. Na druhé straně je ovšem investice asi 44 mil Kč za rozvody horké vody do dosavadních kotelen. O tomto tématu bude jednat zastupitelstvo na pravidelném zasedání 29. 3. 2001, s rozhodnutím vás ale budeme moci seznámit až v květnovém čísle.

Re

Zajímavosti z usnesení ze 4. a 5. zasedání Rady města, ze 20. 2. a 6. 3. 2001

Služby:

Finance:

Organizační:

Byty a nemovitosti:

Různé:

Dv, Re

neprehlednete
Ve dnech 17. - 19. 4. 2001 se koná
na mateřských školách

Resslova
Sady pionýrů
Terezínská

ZÁPIS DĚTÍ

pro školní rok 2001/2002

K zápisu se dostaví i rodiče s dětmi, které nastoupí docházku během tohoto školního roku. Rodiče předloží rodný list dítěte a kartičku pojištěnce

Blahoprejeme

Panu Gustavu Guthovi,
který se letos v březnu dožil krásných 92 narozenin.
Paní MUDr. Miladě Veselkové,
naší přispěvatelce, která ve stejném měsíci prožila také hezké kulaté jubileum.
Našemu spolupracovníku panu
MUDr. Miroslavu Hromádkovi,
který 12. dubna oslaví dožitých 85 let.

Redakce přeje všem jubilantům přiměřené zdraví a dobrou pohodu do dalších let.


V únoru 2001 se s námi rozloučili tito občané:

Z Lovosic
Emilie Fialová 1921
Růžena Čečrlová 1953
Marie Tichá 1913
Z Malých Žernosek
Oldřich Vágner 1924
Z Prackovic n. l.
Brigita Jandová 1926
Ze Siřejovic
Dagmar Jarošová 1938

R. Medová

Lovosický dnešek 04/2001 strana 2 Predchozi stranka Dalsi stranka