Lovosický dnešek 04/2001 strana 4 Predchozi stranka Dalsi stranka

co noveho v lovosicich

Po čem si šlapete ?

Samozřejmě po novém chodníku v Žižkově ulici a také si už sotva vzpomenete, že teprve koncem minulého roku se tato ulice zmohla na kvalitní chodník ze zámkové dlažby od křižovatky s Husovou ul. až po nádraží ČD.

Hala pod náměstím

je neustále sledována zvědavými pohledy našich čtenářů a dotazy na její skutečný účel. Protože jsme před časem uveřejnili fotografii z její výstavby a psali, že se jedná o budoucí bowlingovou hernu, informovali jsme se na současný stav. Objekt je dnes pronajat a zájemce v něm najde velice pěknou a prostornou diskotéku. Ta je v provozu vždy ve středum pátek a v sobotu večer. Kapacita 150 míst bývá hlavně o víkendech plně využita, ukazuje se zde ale i možnost v dopoledních a odpoledních hodinách na uspořádání přednášek, školení a jiných společenských akcí. Sám nájemce, pan Filous, zvažuje rozšíření provozu formou sportovního klubu, s promítáním odpovídajících aktuálních pořadů na velkoplošné televizní obrazovce s úhlopříčkou 150 cm. S bowlingem se ale v této budově dále počítá, a to v dalším patře, které se má začít budovat v letošním roce.

Re


Sčítání 2001

K prvnímu sčítání došlo již ve starověku, v českých zemích bylo prováděno sčítání za Marie Terezie, v novém Československu pak v roce 1921. Naposledy jsme byli sečteni v roce 1991.

Ve středověku se sčítali nejenom lidé, domy a statky, ale i polnosti a dobytek; v současnosti došlo na auta mobily a počítače. Nejzajímavější pro nás jsou ovšem čísla z oblasti vývoje počtu obyvatelstva v Lovosicích:

rokPočet obyvatel
18431295
18501396
18693141
18804273
19004583
19105076
19215088
19305929
19505233
19617678
198010444
19919706
19999521
20009456

V poslední době lovosických občanů ubývá.

Před dvěma lety schválil parlament zákon o sčítání lidu v r. 2001, rozhodujícím okamžikem byla půlnoc z 28. února na 1. březen. Nikdo proti tomuto zákonu v té době (a vlastně donedávna) neprotestoval. Těsne před vlastním sčítáním se vyrojilo tolik námitek ze strany odborníků všeho druhu, politiků a médií proti možnosti zneužití osobních dat, že to pravděpodobně vlastní smysl celé drahé akce negativně ovlivnilo. V různých anketách se lidé vyslovují, že dotazníky nevyplnili zcela pravdivě (podle druhu anket také až 30%!).

Určitě měla tato pozdní reakce vliv na chování občanů ke komisařům; nedám ruku do ohně za všechny (i když podle sdělovacích prostředků byli prověřováni), ale většina z nich jsou důchdci, ženy na mateřské dovolené, studenti a podobně. Všichni navštívili domácnosti několikrát již při rozdávání sčítacích listů ( v té době bylo příšerné počasí), pak znovu při výběru a na požádání pomohli formulář vyplnit. Někdy narazili na nepřívětivé jednání, nebo i nedůvěru (dotazníky byly předány přímo na statistice, nebo na MěÚ). Mně osobně se otázky nezdály zase až tak důvěrné. Je pravdou, že účel sčítání měl být nejméně dva měsíce před sčítáním vysvětlován statistickým úřadem ve sdělovacích prostředcích, aby bylo zřejmé, proč je který údaj nutno vyplnit. Což se bohužel nestalo.

Chtěla jsem původně článek pojmout trochu jako „veselé historky ze sčítání“. Komisaři si však příliš legrace neužili. snad jen, když jedna paní komisařka zjistila, že jeden z jejích sčítacích okrsků je velkým lánem bez jediného domečku. Já osobně všem zúčastněným komisařům (a zvláště komisařkám) za jejich práci děkuji a jen doufám, že nebyla zcela zbytečná.

EH


pozvanka

Nezapomeňte na budík !!!

Podkrušnohorský zoopark v Chomutově připravil s Evropskou asociací zoologických zahrad a akvárií stejně jako loni na Den Země (22. duben) protestní akci „Lidé vzbuďte se“. Během akce se má rozeznít co nejvíce budíků v co největším počtu států a tím upozornit na lidmi páchané ekologické katastrofy. Akce bude letos pořádána již po několikáté, proto ať už půjdete v neděli 22. dubna do kterékoli zoologické zahrady (Ústí nad Labem, Děčín atd.), nezapomeňte na budíky (pro každého návštěvníka jeden!). Musíte se ovšem zaregistrovat a v pravé poledne budík rozdrnčet.

Závštěvu v ZOO vřele doporučuji, v Den Země jsou pořádány pro děti různé soutěže s pěknýnmi odměnami a kuturní odpoledne.

EH

Lovosický dnešek 04/2001 strana 4 Predchozi stranka Dalsi stranka