Archiv Strana 1 Další stránka  Dalsi stranka

rozhovor mesice

Na otázky redakce odpovídá pan Mgr. Jaroslav Pošva, starosta obce Lhotka nad Labem

Pane starosto, zhruba jednou za rok se snažíme věnovat jedné ze sousedních obcí. I když mnozí z nás Lhotkou často procházejí, sdělte, prosím, v úvodu našim čtenářům základní charakteristiky obce.
Obec Lhotka nad Labem má průměrně 220 obyvatel a 80 domů. Určitou dobu byla součástí Lovosic a na tuto dobu nevzpomínají lidé v dobrém.

Lhotka je svým způsobem pokračováním Lovosic a jistou dobu byla jejich součástí. Co získala svým osamostatněním a jaké jsou dnes její možnosti?

Město Lovosice neinvestovalo do obce a její prostředky používalo pro sebe a vymýšlelo se, proč některé potřebné věci nelze provést (plynofikace, silnice ...). Po opětném odtržení zůstávaly peníze v obci a začalo se budovat.

Tak jako mnohé obce, i Lhotka postupem času mění svou tvář k lepšímu. V poslední době jsme si všimli nového veřejného osvětlení. Pro upamatování nám ale připomeňte, co všechno s vám už podařilo vybudovat a zajistit.

Byla provedena plynofikace celé obce a obec vytvořila podmínky pro plynofikaci Malých Žernosek. Následovalo nové veřejné osvětlení, vybudování chodníků, nové potahy silnic, obnova kapličky, rekonstrukce OÚ a vytvoření dvou bytových jednotek (1,7 mil. Kč). Dále pak výsadba zeleně, vybudování parkoviště, postavení centrálních sloupových hodin .

Jaké další výhody nabízí obec svým občanům?
Občané platí minimální poplatky (pes - 30 Kč) a navíc (pokud plní své občanské povinnosti) dostávají za úklid před svým domem 900 Kč, děti a důchodci na Vánoce po 700 Kč. Občanům obec platí barvy na zvelebování domů, zakoupila občanům mobilní telefony, zaplatila plynové kotle ..... Je to málo ?

Pro starší občany je v obci dům s pečovatelskou službou (pí Toušková) a tato služba je zajištěna pro všechny potřebné občany v obci. Vzhledem k velmi nízkému nájmu, rozloze a údržbě bytů, nízkých úhrad za pečovatelskou službu, je o umístění v tomto domě vysoký zájem.

Jak vycházíte se svými sousedy ?
Velmi dobrá spolupráce s obcí Malé Žernoseky. Podílíme se na pořádání dne dětí, důchodců a poskytli jsme řadu příspěvků (sportovcům, budování ordinace pro lékaře, na výstavbu veřejného osvětlení mezi obcemi .....). Vycházíme vstříc při umísťování jejich občanů do pečovatelského domu ve Lhotce.

To se nedá říci o Lovosicích. Ty od obcí chtějí jen peníze. Nyní dokonce probíhá soudní spor o neinvestiční náklady na ZŠ. Město nebylo schopno předložit faktury a soudní znalec již dokázal, že Lovosice chtějí o 1,2 mil. Kč více. Město místo šetření zrušilo nejekonomičtější školu a vedoucí místa obsadilo 6 ženami.

Co plánujete na Lhotce pro nejbližší období?
Nyní probíhá rekonstrukce svodu vody do horní záchytné nádrže, aby byly zachyceny velké dešťové přívaly z Lovoše a budeme modernizovat autobusovou čekárnu. V obci je i několik podnikatelů, kteří si nevedou špatně

Co bude dál ?
Během několika dalších let bude dle územního plánu zastavěno území mezi Lhotkou a Malýmí Žernosekami, takže město Lovosice se rozroste.

Lovosický dnešek 06/2001 strana 1 Dalsi stranka