Archiv Strana 1 Další stránka  Dalsi stranka

rozhovor mesice

Na otázky redakce odpovídá paní PhDr. Hana Honzíková, pracovnice linky důvěry (LD) při DDM ELKO.

Paní doktorko, víme, že v Lovosicích vedete psychologickou poradnu pro naše děti, učíte na ZŠ v Čížkovicích a působíte ještě v manželské poradně v Ústí n/L. Protože nám právě skončil školní rok, zajímalo by nás, jestli jste se setkala v rámci této poradny s problémy trestání dětí za špatné známky nebo ze strachu ze špatných vysvědčení.
Za ty čtyři roky, co vedu zmíněnou poradnu, jsem se s podobnými problémy nesetkala. Byla bych jedině ráda, kdyby rodiče pochopili, že nelze dítě hodnotit jen podle známek. Vždyť orientace pouze na "výkon" je scestná. Ty pravé lidské hodnoty jsou přece v něčem úplně jiném.

Kým a jak je Vaše poradna využívána a s jakými problémy jste se zde setkala?
Poradna je využívána především dětmi a mladými lidmi, i když není uzavřena ani před dospělými. Problémy, se kterými se zde setkávám, jsou samozřejmě nejrůznějšího druhu a týkají se hlavně vztahů. Jak v rodině mezi rodiči a dětmi, tak i mezi sourozenci nebo vrstevníky. Často řeším i školní problematiku. Nejzávažnějšími příklady byly dva pokusy o sebevraždu.

Jak se tedy taková trápení řeší?
Samozřejmě že nejlepší je osobní rozhovor. Způsob řešení pak záleží na druhu "zakázky".

Zmínila jste se, že v poradně převažují děti a mládež. Proč tomu tak je, když víme, že Vaše zkušenosti z manželské poradny mohou pomoci i mnoha dospělým v našem městě?
LD zde v ELKU je určena především dětem a jejich rodičům. Dospělí mohou navštívit poradny v Litoměřicích nebo v Ústí nad Labem.

Jakými způsoby Vás mohou zájemci kontaktovat?
Možností je několik. Každý může zanechat vzkaz na záznamníku na telefonním čísle 0419/532505 nebo do schránky s motýlkem v Elku vhodit dopis. K osobnímu pohovoru mohou za mnou přijít do Elka každou středu od 14 do 15 hodin nebo se domluvit telefonicky na vhodném termínu setkání. Je možný i anonymní písemný dotaz, na který odpovím na vývěsní tabuli. Ani v telefonu není nutné udávat své jméno, ale nejlepší je vždy osobní rozhovor. Je samozřejmé, že je ve všech případech zaručena absolutní diskrétnost.

Ke konci našeho rozhovoru se zase vrátíme na začátek - do školy. Jaký je Váš názor na tělesné tresty ve škole (a nejen tam)?
Jsem proti tělesným trestům.

Až do této chvíle jsme vlastně hovořili o následném řešení vzniklých problémů. Co ale dělat proto, aby ke konfliktům nedocházelo, daly se předvídat a dalo se jim předcházet?
Některé situace se předvídat samozřejmě nedají. Mnohým by se ale dalo předejít odhalením při jejich zrodu. Jako jedna z možností se ukázala účelnou existence školních psychologů, kteří ve spolupráci s učiteli mohou právě odkrývat budoucí problémy některých z dětí. Při počtu žáků, kteří v Lovosicích jsou, by rozhodně takový pracovník nezahálel. To je ale v dnešním školském systému asi ještě hudba daleké budoucnosti.

Je ale nějaká reálná cesta v tomto směru v našich podmínkách?
3. 5. 2001 byla v rámci LD při DDM ELKO po dohodě s paní Mgr. Pelikánovou, ředitelkou 3. ZŠ v den rodičovského sdružení uskutečněna poradna pro rodiče žáků této školy. Účast a zájem z řad rodičů mne překvapil. Řešili jsme jak problematiku školní, tak problematiku rodinných vztahů. Omlouvám se touto cestou těm, na něž se z časových důvodů nedostala řada.

Nakonec ještě doporučení pro nás všechny?
Tak tedy ještě na závěr. Každý by si měl najít svou léčivou studánku a v případě potřeby se z ní napít. To pouze cituji jednoho z našich nejlepších psychologů. Mohu jen potvrdit, že to funguje. Ale o tom třeba až někdy příště.

(Redakčně zpracováno podle námětu pana J. Nesiby a vyprávění Dr. Honzíkové)

Lovosický dnešek 07/2001 strana 1 Dalsi stranka