Lovosický dnešek 11/2001 strana 6 Predchozi stranka Dalsi stranka

Navsteva u sberatelu

Filumenie

Motto:Po Češích je doma vždycky malý sled,
ale všude jinde naplňují svět.
Muzikanty, jezdce, harfenice,
ouředníky, sirky ze Sušice
najdeš všude hned.

(Karel Havlíček Borovský 1854)

Co je filumenie?

Filumenie je po filatelii druhým nejrozšířenějším sběratelským oborem. Původně byly předmětem sbírání filumenistů nálepky ze zápalkových krabiček, ev. krabičky i s nálepkami, později i další druhy zápalkových nálepek (balíčkové a balíkové) a vlastně vše co se zápalkami souvisí.

Vznik a stáří filumenie

Filumenie je téměř tak stará, jako zápalka sama. První škrtací (frikční) zápalky vynalezl Angličan Walker r. 1827 a vyráběl je až do r. 1830. První zápalková nálepka pochází z r. 1829 a obsahuje vlastně návod, jak se zápalkami zacházet

U nás byla výroba zápalek zavedena r. 1838 v Sušici (V. Scheinost) a od r. 1840 postupně v řadě dalších míst. Povšimněte si data sepsání Havlíčkova "Krále Lávry" ze kterého je vzato naše motto. Sirky ze Sušice jsou již uváděny jako symbol Čech, známý i za hranicemi. V r. 1855 bylo v českých zemích 16 živnostenských sirkáren, v r. 1855 již dokonce 40. Jednotliví výrobci začali označovat své výrobky a tak je propagovat nálepkami, mnohdy s vlasteneckými náměty. Dnes je označujeme jako "staročechy".

Za zmínku stojí, že původní označení sběratelů těchto nálepek bylo prostě "labelisté" (z ang. Label=nálepka), tedy "nálepkáři". Název Filumenisté byl zaveden až po 2. světové válce.

Před 1. světovou válkou se výroba zápalek v bývalém Rakousko-Uhersku soustředila do dvou koncernů (Solo Vídeň a Helios Vídeň), z nichž v roce 1921 vznikl čs. monopol Solo Sušice, později ještě Solo Lipník (Vynechávám tu slovenské závody.)

Filumenie v českých zemích

Původní filumenistická činnost byla individuelní a dosti sporá, věnovalo se jí jen několik "podivínů". Větší rozmach nastal po 2. světové válce, kdy se stávala masovější záležitostí. Nálepky bylo nutno pracně snímat z krabiček, což bylo dosti náročné a leckterá nálepka se při tom poškodila. Obrat nastal v roce 1956, kdy v zájmu zvýšení sběru druhotných surovin začal n.p. Sběrné suroviny poskytovat čisté nové nálepky za jisté množství odevzdaného sběru. Podmínkou však bylo, aby sběratelé byli členy některého filumenistického kroužku. To vedlo k zakládání velké řady kroužků a kroužek lovosický vznikl právě v této době, v r. 1962. V r. 1964 se ustavil Český filumenistický svaz (ČFS), který jednak převzal poskytování čistých nálepek svým členům zdarma, jednak začal vydávat potřebné a do té doby jen sporadicky vydávané materiály: katalogy, alba s výlepními listy, ceníky, rejstříky, odborné publikace. Začal vycházet celostátní časopis Filumenie, ve kterém byly publikovány recenze vydávaných materiálů, poučení o falzech a jejich rozlišování, historie sirkařství atd.

Jednotlivé kroužky začaly pořádat výstavy zápalkových nálepek, burzy, pamětní aršíky k výstavám, vzájemné návštěvní zájezdy apod. Radikální změna nastala uvolněním tržního hospodářství po "sametové" revoluci, kdy se vyrojilo množství drobných podnikatelů - vydavatelů tzv. "zákaznických nálepek" (zápalek), kteří na objednávku obstarávají pro soukromé firmy propagační nálepky se jménem firmy i s ručním nalepováním na krabičky. Vcelku se sice paleta nálepek značně zvětšila, ale současně i znepřehlednila. Získání všech vydaných nálepek je značně obtížné a vede spíše k zaměření jen na některé vydavatele.

Co se sbírá ve filumenii

Hlavním předmětem sběratelské činnosti jsou nálepky. Běžné nálepky na krabičky se vyskytují v rozměrech 55x35 až 42x25 mm. To jsou nálepky krabičkové.

Při expedici jsou krabičky baleny do balíčků 0 10 až 12 kusech. Pro domácí potřebu jsou tyto balíčky přelepovány stejnou nálepkou jaká je na krabičkách, vývozní balíčky však mají nálepku balíčkovou o rozměru zpravidla 90x70 resp. 110x70 mm.

Vývozní balíčky jsou uspořádávány do balíků s nalepenými nálepkami balíkovými rozměru řádově 300x160 mm.

Zvláštní skupinu tvoří jupiterky, ploché kapesní zápalky původní značky Jupiter. U nich je zápalková hlavička vytvořena na konci odštípatelné třísky ze dřeva, nebo nově i na"třísce" z tuhého papíru. Tyto zápalky jsou velmi oblíbené v cizině, často propagují hotely, restaurace nebo vinárny a bývají poskytovány hostům jako suvenýry.

Někteří sběratelé sbírají i celé krabičky (zpravidla prázdné). Pro prostorové potíže s jejich uchováváním se však zpravidla omezují pouze na výjimečné krabičky, obvykle ze skupiny "staročechů".

Na okraji filumenie je sbírání pamětních aršíků, tisků - někdy i velmi originálních - k výstavám nebo výročím kroužků. Jejich vydávání bylo ukončeno kolem roku 1994.

Lovosický dnešek 11/2001 strana 6 Predchozi stranka Dalsi stranka