Lovosický dnešek 2/2002 strana 2 Predchozi stranka Dalsi stranka
slovo starosty

Oslavy Vánoc a Nového roku jsou ty tam. Mě se líbily. Ohňostroj naplnil Václavské náměstí. Peníze, které doslova vyletěly do vzduchu, nelituji. Byl bych rád, kdyby se Silvestrovské setkání s ohňostrojem stalo v Lovosicích tradicí. Na Nový rok jsme s mojí ženou Jiřinou vyrazili na Lovoš podle našeho mínění brzy. Na Lovoš jsme došli jako 161 a 162. Nevím kolik lidí se na vrcholu vystřídalo. Byla to báječná procházka. Rád bych také poděkoval Vám všem za hezká přání a novoročenky, kterými jste starostovi a tím i radním a zastupitelům města, věřím, že i všem zaměstnancům Městského úřadu, přáli hodně zdaru. Velice si té hromádky přání vážím a mám z ní radost. Na všechna přání se z různých důvodů nedalo odpovědět. Tak ještě jednou všem přeji stálé zdraví a hodně úspěchů.

Pochlubím se prvním úspěchem. Městu se podařilo získat dotaci na rekonstrukci sportovního areálu ve výši 19 800 000 Kč. Využijeme ji především na rekonstrukci zimního stadionu. Rozsáhlý sportovní areál je chloubou města. Zároveň také značnou zátěží pro rozpočet města. Sportovci lovosické tělovýchovné jednoty neplatí pronájem sportovních zařízení. Je to dobře. Kdyby museli platit za pronájem sportovních ploch, odrazila by se tato skutečnost nepříznivě v počtu tréninků a tím i ve výkonnosti mladých sportovců. Lépe je mít plná sportoviště mládeže, než všechny kouty města provoněné marihuanou. Sportovní oddíly si tedy zajišťují finanční prostředky na sportovní činnost, na dopravu a dresy. Tady je město sponzorem všem sportovním oddílům. Je třeba, aby si sportovci i příznivci sportu tuto skutečnost uvědomili.

V únoru se budou konat Olympijské hry v Salt Lake City. Hokejisti si sami předchozími úspěchy nasadili laťku hodně vysoko. I my, fanouškové, se budeme podílet : budeme držet palce. A pořádně, až nám klouby zbělí. Samozřejmě nejen hokejistům, ale všem našim reprezentantům!

Hezký únor Vám přeje starosta.

Redakce k tomu poznamenává:

Samozřejmě, že podporou sportovních aktivit sleduje městský úřad především rozvoj tělesných i morálně volních vlastností sportovců. Ti byli vždy - a to zejména v poslední době - součástí zdravého jádra každé společnosti, tedy i našeho města. Nečeká proto jiné projevy vděčnosti za podporu sportovního dění ve městě, než dobrou reprezentaci - s tím, že je dobré vítězit, ale není to nutnou a vůbec už jedinou podmínkou dobré reprezentace.

Je pravda, že nejen městský management, v němž je rovněž řada výborných i bývalých sportovců, ale všichni očekáváme od funkcionářů sportovních oddílů, kteří o důvodech podpory sportu dobře vědí, že i prostřednictvím našeho měsíčníku budou podávat zprávy o dění ve svých oddílech. Není teď - například - vhodná doba k tomu, seznámit lovosické obyvatele se záměry a cíli jednotlivých oddílů v roce 2002 ? Nebo snad v přehnané skromnosti nechtějí být ani chvilku ve středu zájmu ?

Čekáme vaše slovo …


zpravy z radnice

Rada města 20/2001 :

Rada města 22/2001 :

Rada města 1/2002 :


ctenari nam pisi

Ještě jedno ohlédnutí

Jeden rok skončil, druhý začíná. Podívejme se pohledem jednotlivce zpět a zjistíme, co jsme udělali dobře a co hůře. Podívejme se i vpřed a rozhodněme se, co letos uděláme lépe, než loni. Pohledem společnosti v obci, nebo i národě, se podívejme zpět a poznejme, komu jsme pomohli, či prospěli a komu jsme ublížili, třeba jen svou lhostejností. A protože toto je čas předsevzetí - umiňme si, že letos budeme pozornější a tolerantnější, než loni. Naučme se nejen mluvit o sobě, ale zkusme vyslechnout i protějšek a respektovat jeho názor i když není totožný s tím naším.

Kéž byste všichni měli tisíc přání ! Tisíc přání má totiž zdravý člověk, člověk nemocný má jen jedno…

O. Hájková,MŽ


spolecenska kronika

V prosinci jsme se rozloučili s těmito spoluobčany:

Z Lovosic
Miloslavem Dvořákem *1920
Gustavem Guthem *1909
Helenou Havlovou *1931
Vladimírem Janouškem *1922
Marií Kytkovou *1914
Marií Richtrovou *1925
Irenou Šmatlákovou *1937
Marií Vobeckou *1920
 
Dále s
Stanislavem Kadeřávkem z Malých Žernosek*1958
Jaroslavem Maličkým z Velemína *1930
Ottou Rychetzkým z Lukavce *1921
Josefem Šírkem ze Siřejovic *1913

Lovosický dnešek 2/2002 strana 2 Predchozi stranka Dalsi stranka