Lovosický dnešek 4/2002 strana 2 Predchozi stranka Dalsi stranka
slovo starosty

v dnešním čísle nenajdete. Pan starosta nám onemocněl a na jeho příspěvek si proto počkáme do příštího čísla. Zatím mu všichni přejeme brzké a úplné uzdravení.

Re


Zpravy z radnice

Z usnesení RM z 19.2.2002

RM souhlasí s

RM schvaluje

RM promíjí

RM bere na vědomí

RM rozhodla

RM souhlasí

Z usnesení RM z 5.3. 2002

RM schvaluje

Rada města projednala

RM rozhodla

RM souhlasí

Dokončení na str. 5.


spolecenska kronika

V únoru odešli navždy :

Pan Vítězslav Zítka,79 let,
Pan František Šuma, 89 let,
Paní Růžena Pohořálková, 76 let,
Paní Josefa Zelenková 77 let,
Paní Marie Vyšatová, 98 let,
Paní Irena Wollenheitová,77 let,
Paní Jiřina Rakovická,67 let
a pan Vladislav Hájek,74 let
všichni z Lovosic.
a pan Josef Liška,57 let
z Malých Žernosek.

Budeme vzpomínat …


ROZLOUČENÍ

I ti nejlepší odcházejí…

Jako blesk nás zasáhla zpráva o náhlém odchodu pana Josefa Lišky, starosty obce Malé Žernoseky. Tak to asi cítili všichni, kdo tuto neblahou zprávu uslyšeli. Pan Liška vůbec nevypadal na to, že by měl odejít. Byl plný plánů a elánu, chtěl ještě mnoho věcí vykonat pro obec a její občany. Už tak za ním zůstala pěkná řádka ukončených akcí. Dovedl jako málokdo sehnat peníze pro obec a ty pak proměňovat ve věci a zařízení prospěšná všem občanům obce. Vycházel s většinou lidí velmi dobře a dovedl i uklidňovat sváry. Myslíme si, že bude chybět nejen rodině , ale i obyvatelům jeho obce a dokonce i nám, občanům Lovosic a okolí, kteří jsme ho znali. Přejeme žernoseckým, aby jejich volba nového starosty byla šťastná a obec pokračovala směrem, na který ji pan Liška navedl.

Udělal z Malých Žernosek obec, ve které bychom chtěli bydlet…

Lovosický dnešek 4/2002 strana 2 Predchozi stranka Dalsi stranka