Archiv Strana 1 Další stránka  Dalsi stranka

rozhovor mesice

Volby 2002

Z. Flekova

Zanedlouho se bude se rozhodovat, komu svým hlasem pomůžeme zakormidlovat politiku naší vlasti tam, kde to podle nás bude nejvýhodnější. Organizační stránku červnových voleb do poslanecké sněmovny má v našem městě na starosti paní ZDENA FLEKOVÁ - vedoucí odboru správního a vnitřních věcí a tu jsme proto zpovídali, jak si budeme počínat. Tak tedy:

Ještě jednou, i když se to opakuje v televizi, v rozhlase i v denním tisku často, kdy půjdeme volit ?
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se konají ve dnech 14. a 15. června, a to v pátek od 14.00 do 22.00 a v sobotu od 8.00 do 14.00 hodin na celém území ČR.

Většina z nás už sice zná místa, kam pravidelně za tímto účelem dochází, ale pro úplnost - kolik bude připraveno volebních místností a kde budou umístěny ?
V Lovosicích je zřízeno 10 volebních okrsků. Okrsek č. 1. - Mateřská škola Resslova ul., okrsek č. 2. - Základní umělecká škola ul. Karla Maličkého, okrsek č. 3. - Střední průmyslová škola chemická - Krátká ul., okrsek č. 4. - Klub důchodců - DPS, ul. 28.října, okrsek č. 5. - Školní družina 4. ZŠ, ul. 28.října, okrsek č. 6. - Školní družina 1. ZŠ, ul. Školní, okrsek č. 7. - Gymnázium, ul. Sady pionýrů, okrsek č. 8. - Zvláštní škola, ul. Mírová, okrsek č. 9. Městská ubytovna, Nádražní ul., okrsek č. 10. - Kulturní středisko LOVOŠ, Žižkova ul.

Jak se jako volič dozvím, do kterého okrsku patřím a kam mám tedy jít ?
Tento seznam volebních okrsků včetně seznamu ulic, které do toho kterého okrsku budou spadat, bude zveřejněn oficiálním Oznámením starosty města v souladu s volebním zákonem nejpozději do 30.5. 2002 a bude vyvěšen na Úřední desce MěÚ v ulici Osvoboditelů. Toto Oznámení bude zveřejněno i v těchto novinách a bude opakovaně odvysíláno městským rozhlasem. Pokud by si některý volič nebyl jistý svoji volební místností může si toto ověřit na MěÚ osobně nebo telefonicky na čísle 571120 nebo v každé z volebních místností ještě i v den voleb a tato informace mu bude poskytnuta.

Co mám udělat, budu-li v tento den upoután na lůžko ?
Občané, kteří se ze zdravotních důvodů nemohou do volební místnosti osobně dostavit, mohou na stejném telefonním čísle osobně nebo prostřednictvím další osoby přímo ve volební místnosti požádat, aby je doma navštívili členové příslušné okrskové volební komise s přenosnou volební schránkou a tím jim umožnili volbu provést.

Kdy, jak a jaké podklady k těmto volbám dostanu ?
Každý volič ve městě obdrží prostřednictvím České pošty sadu hlasovacích lístků nejpozději 11. května, aby měl dostatek času si svoji volbu rozmyslet. Pokud z jakéhokoliv důvodu hlasovací lístky neobdrží nebo je nějak poškodí či pokazí, nic se neděje, obdrží na vyžádání celou novou sadu přímo ve své volební místnosti. Voliči, který nebude moci volit ve svém volebním okrsku, vydá na základě osobní žádosti Městský úřad v kanceláři č. 2. (evidence obyvatel - telefon 571122) voličský průkaz.

Které strany, koalice a sdružení se budou ucházet o naše hlasy ?
Ke dnešnímu dni, kdy je redakční uzávěrka Vašeho časopisu, není dosud tento seznam, který je platný pro celý kraj, definitivní. S většinou z nich se ale setkáte při předvolební agitaci a nejpozději je dostanete do ruky právě prostřednictvím zmíněných volebních lístků.

Jak tedy bude organizována předvolební informace ?
Pro volební kampaň vyhradí pan starosta výlepové plochy a jejich umístění bude zveřejněno na Úřední desce, případně bude zájemcům podána ústní informace. Ve dnech voleb je pak zakázána agitace a propagace volebních stran v objektu, v němž je volební místnost umístěna a v jeho bezprostředním okolí.

Děkuji za rozhovor

- Re -


UPOZORNĚNÍ

všem politickým stranám, hnutím a koalicím, jejichž kandidátní listina byla zaregistrována ve volebním kraji pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, které se konají ve dnech 14. a 15. června 2002.

Zmocněnci těchto stran hnutí a koalic předloží nejpozději dne 15. 5. 2002 do 16.00 hodin Městskému úřadu v Lovosicích, kancelář č. 19., delegaci jednoho člena OVK a jednoho náhradníka (jméno, příjmení, přesná adresa a rodné číslo) do každé okrskové volební komise. Těchto okrsků je v Lovosicích 10.

Jan Kulhánek
starosta města Lovosice

Lovosický dnešek 5/2002 strana 1 Dalsi stranka