Lovosický dnešek 6/2002 strana 7 Predchozi stranka Dalsi stranka

vzpominky a uvahy

Boží tělo

Slavnost Božího těla (správně slavnost Těla a krve Páně) připadá vždy na desátý den po Letnicích. Podle evangelií ji stanovil Ježíš Kristus při poslední večeři. Na den Božího těla se konala zvláštní mše a procesí. Já ještě pamatuji Boží tělo v Chomutově v r. 1949, kdy byly na velkém chomutovském náměstí čtyři oltáře ozdobené břízkami. Nejprve šly družičky, které měly na hlavě věnečky a košíčky s lístky květin , hlavně pivoněk, které sypaly na zem. Je následovali ministranti a nakonec pan farář s monstrancí, která byla nesena pod nebesy. U každého oltáře byla konána pobožnost a když se průvod dal do pochodu, tak se zpívaly církevní písně. Na venkově se také světily "zeliny" svazečky mateřídoušky, jitrocele, heřmánku nebo svízele; měly prý totiž celý další rok odpuzovat čarodějnice a bránit ohni.

Zvláštní mše se koná i v Lovosicích a oltáře jsou umístěny kolem kostela. Letos připadne Boží tělo na 30. květen.

Hz

Městská knihovna v roce 2001

Knihovny dnes neposkytují zájemcům pouze knihovnické služby, ale slouží také jako zdroj nejrůznějších informací, a to prostřednictvím knih, nejrůznějších publikací, novin a časopisů, počítačů a Internetu. Podívejme se na to, jak si vedla naše lovosická knihovna v minulém roce.

V naší knihovně bylo v roce 2001 zaregistrováno celkem 969 čtenářů, z toho 379 čtenářů v oddělení pro mládež; je to více než 10 % obyvatel Lovosic včetně nemluvňat. Evidováno bylo v r. 2001 13 620 návštěvníků, kterým bylo zapůjčeno 38 913 knih. Prostřednictvím Meziknihovní výpůjční služby bylo vyřízeno 45 požadavků o zapůjčení publikace z jiné knihovny. Periodik se odebíralo 35 titulů, zapůjčeno bylo 7 988 ks. Další čtenáři si prolistovali denní tisk přímo v čítárenském koutku, o noviny a časopisy je z důvodu vysokých cen tiskovin a jednorázového využití velký zájem. Celoroční poplatek zůstal na stejné úrovni jako v r. 2000 - v oddělení pro dospělé 100,- Kč, v oddělení pro mládež 20,- Kč. Knihovna byla pro dospělé otevřena kromě čtvrtku celý týden, pro mládež v pondělí, středu a pátek.

Pro mládež byl hlavním magnetem multimediální počítač s možností pouštět si vzdělávací tituly na CD-ROM, v červnu 2001 byl zakoupen a instalován druhý. Při své návštěvě si ovšem děti půjčovaly také knížky. Internet, který slouží pro dospělé čtenáře jako informační zdroj, je od počátku (duben 2000) maximálně využíván; čtenáři se museli v roce 2001 objednat předem, protože jinak na místo čekali. Internet přinášel měsíčně zisk 3 000 - 4 000,- Kč (jedna minuta stojí v knihovně 1,- Kč). Prostřednictvím Internetu komunikuje knihovna i s ostatními knihovnami v okrese (především s Okresní knihovnou v Litoměřicích); řeší mezi sebou také odborné záležitosti, jako je např. předávání databází. V knihovně je od r. 2001 za poplatek k dispozici i xerox. Nikde jinde v Lovosicích zatím Internet veřejně přístupný není.

V roce 2001 bylo provedeno celkem 38 akcí Kulturně výchovné činnosti. Pro žáky středních škol SOU, SPŠCH a 9. tříd ZŠ proběhly besedy na téma Internet, Knihovna, Katalogy a jejich využití v praxi. Pro žáky ZŠ to byly (kromě Knihovnicko-bibliografických lekcí) různé soutěže: 10x odpověz, Sportovní kviz pro chlapce, Hádej, hádej, neprohádej (hádanky pro žáky 1. a 2. tříd). Děti také psaly literární práce na téma "Byli jsme se školou v knihovně", "Můj vysněný den" a "Moje pozorování". V prvním říjnovém týdnu probíhal v Lovosicích v rámci celostátní akce již pošesté Týden otevřených dveří knihoven. Bylo získáno asi 80 nových dětských čtenářů, některé děti však bohužel chodily pouze do konce roku.

V roce 2001 bylo vymalováno schodiště a sociální zařízení a opraveno schodiště - schody byly také přelakovány. Pracovnice knihovny provedly selekci beletrie a část knížek byla přeřazena do skladu; muselo se udělat místo pro přírůstky roku 2001, o některých z nich jste se mohli dočíst v Lovosickém dnešku. Naučná literatura skupiny 004, 908, 910 a 940 byla přeznačena podle nových tabulek Mezinárodního desetinného třídění a nově zabalena.

V květnu letošního roku bude v knihovně otevřena výstava místních fotografů Miroslava Nesvarby (starší fotografie Lovosic) a Miroslava Hvorky (České středohoří). Všechny občany co nejsrdečněji zveme.

Vlasta Somrová

Lovosický dnešek 6/2002 strana 7 Predchozi stranka Dalsi stranka