Archiv Strana 1 Další stránka  Dalsi stranka

rozhovor mesice

tentokrát s obyvatelkou Lovosic na téma: Jak se Vám žije v Lovosicích?

Jak dlouho žijete v Lovosicích ?
Přistěhovala jsem se s rodiči před skoro čtyřiceti léty. To už snad jsem naturalizovaná Lovosičanka, ne?

Zajisté. Když byste měla hodnotit kvalitu svého života v Lovosicích, jaká byste k tomu zvolila kriteria ?
Chvilku musím přemýšlet… ale například : čistota města, občanská vybavenost, kultura, bydlení a tak.

Co takhle ještě životní prostředí, zdravotní péče, práce a pracovní příležitosti ? No, budiž…

Začala jste čistotou města. Můžete to rozvést ?
Jistě. Musím uznat, že se v posledních letech čistota města značně zlepšila, ale ještě zdaleka není dokonalá. Jsou města, která se mi zdají čistší (ono je to hodně nejen v úklidu prováděném městem, ale také v obyvatelích a návštěvnících). Čistší se mi zdají třeba Libochovice, nebo Litoměřice, abych jmenovala ta nejbližší, ze vzdálenějších třeba Chomutov, Louny. K čistotě města patří i čistota ovzduší. I zde se nechá mluvit o pokroku. Zlepšení nastalo po odstavení některých provozů v Lovochemii, cukrovaru, omezení výroby v Olejně (dnes Aniveg), která nás častovala celá desetiletí zápachy a sprchami olejů. Přispělo zprovoznění dálnice D8, ubylo aut, která projíždějí městem. Další zlepšení snad lze očekávat, až bude dálnice prodloužena do Hliňan. Opět jde říci, že stav se zlepšil, ale zdaleka ještě není ideální. Svůj podíl na čistotě vzduchu má i městská zeleň, o kterou město pečuje daleko více, než dříve. Výjimkou jsou snad jen nepochopitelně utracené stromy v Tovární ulici, kterou občas procházím… Ať mi nikdo netvrdí, že ty stromy musely pryč…

A nové průmyslové podniky ? Budoucnost ukáže, jestli budou tak ekologicky čisté, jak se nyní oficiálně tvrdí.
Ty stromy prý byly nemocné a živořily… Ale pojďme dále : bydlení je důležité pro kvalitu života každého občana. Jak se to jeví Vám ?

Já osobně bydlím v paneláku. Jsem celkem spokojena s bydlením i s nejbližším okolím. Kolem našeho domu je dost zeleně a tak nejsem odkázána na pohled na protější dům. Vlastní okolí domu to je jako s čistotou města : hodně důležité je, jak se k pořádku a úpravě okolí staví obyvatelé. A co vzdálenější okolí ? Koridor možných procházek se nyní zmenší výstavbou nových průmyslových objektů. Ale je zatím kam jít od sportovního komplexu až po cestu z Holoubkova do Vchynic. Od východní strany města, kde je silo, až po nově stavěné průmyslové podniky u silnice do Čížkovic je možnost procházek a výletů hodně omezená.

A co takhle občanská vybavenost ?
To asi především myslíte obchodní síť a služby, že ? Nejvíc pociťuji nedostatek na úseku prodeje masa, kde chybí konkurence prodejnám paní ing. Poláčkové. Máme nejdražší maso v širokém okolí…

Jinak - co si vzpomenu v tuto chvíli je ve městě jediná prodejna obuvi a jediná prodejna oděvů. Ne každý je spokojen se zbožím vietnamských obchodníků, případně second-handů. Jinou disproporci teď nevidím.

Služby jsou celkem dostatečně rozvinuty a uspokojivě fungují. Školy jsou dobře umístěny v centru města a přesto v poměrně klidné oblasti a i jejich funkčnost se mi zdá velmi dobrá. Další částí občanské vybavenosti jsou sportoviště : máme dobrý sportovní komplex, co chtít více v malém městě?

Doprava je mimo mou pozornost, protože já se dopravuji téměř výhradně vlastním autem. Můj dojem je, že cestování je poněkud ztíženo omezením počtu vlaků a množství autobusových linek. A k dopravní situaci ve městě? To je těžké, na to jsou odborníci. Jenom se mi zdá neuvážené udělat frekventovanou městskou ulici a parkoviště tam, kudy chodí většina dětí do škol a kde je vedle těch dětí na tři sta bytů. Jestlipak tam bydlí některý z těch, kteří o tom rozhodli?

Co jsme to měli dále ? Kultura…
To je téma, o němž existují nejrozdílnější názory. Já jsem přesvědčena, že kultury je dost a každý, kdo ji potřebuje, ji může najít. Ono opravdu je co do počtu méně akcí, než třeba před dvaceti lety, ale to je třeba dát do souvislosti s ekonomickými změnami na přelomu devadesátých let. Došlo k zcela jinému způsobu financování kultury a dost velká část nákladů na kulturu byla přenesena vstupným na konzumenty kultury. A to je asi to podstatné : lidé nejsou ochotni platit vyšší vstupné a pořadatelé nemají z čeho platit umělcům hrajícím pro poloprázdné, nebo dokonce prázdné sály.

Apropos - sály : v Lovosicích chybí nějaký větší sál, než je v Kulturním středisku Lovoš. Jediný větší je v jídelně Lovochemie a ten je dost „z ruky“.

(Pokračování na str. 2.)

Lovosický dnešek 7/2002 strana 1 Dalsi stranka