Lovosický dnešek 8/2002 strana 3 Predchozi stranka Dalsi stranka
Zpravy z radnice

Rada města na svém zasedání 25. června 2002

Souhlasila s

Rozhodla :

Schválila :

Vzala na vědomí :

Rada města na svém zasedání 9.7.2002

Souhlasí s :

Schvaluje :

Vzala na vědomí :

Ostatní :

Davídek


Spolecenska kronika

Nikdy už neuvidíme ty, kteří odešli v červnu 2002.

Jsou to :

Z Lovosic

Marie Müllerová, nar. 1914,
Anna Urbanová, nar. 1917,
Viktorie Provinská, nar. 1918,


Jubileum

Osmdesáti let se dožila 10.července 2002 paní Božena Žižkovská z Palackého ulice. Její syn pan, Petr Bartůněk z Prahy, píše ve své gratulaci :

V takovém požehnaném věku už bývá většinou vnitřní obraz člověka ukončen vždyť jej retušoval, měnil a zase dotahoval celý dlouhý život, takže si ho můžeme prohlédnout v celé ploše, plnosti barev, v konečné podobě.

A co vnímáme ? Kouzelnou plachost, nebývalou skromnost, vlídný humor, leckdy až neovladatelnou touhu pomáhat bližním, úsměvem zakrytou bolest a osamění povýšené na ctnost moudrých, shovívavost a porozumění v měňavé duze jejích očí. Jako obrázek rozkvetlé, voňavé louky tam za řekou, kousek pod lesem, kousek pod horami, v našem srdci… A my ten obrázek milujeme…

Synové Jiří a Petr, snacha Anna, vnuci Ondřej, Markéta, Jakub a Viktor, pravnuci Lukáš a Taťána.


Výstava květin, kaktusů a zeleniny

Bude ve dnech 2. - 4. 8. 2002 v prostorách vodního hradu v Budyni nad Ohří, otevřena denně od 8 hodin, v pátek do 17 hodin, v sobotu do 11 hodin a v neděli do 18 hodin. Hlavní výstavní artikly : růže, jiřiny, mečíky, kaktusy Střední a Jižní Ameriky. Případné dotazy zodpoví p. Verner, na telefonu číslo 0411/ 862259.

Lovosický dnešek 8/2002 strana 3 Predchozi stranka Dalsi stranka