Lovosický dnešek 10/2002 strana 2 Predchozi stranka Dalsi stranka
Slovo starosty

Povodeň.

Když jsem na lovosických zdymadlech viděl značky kam až kdy sahala velká voda, ani ve snu bych si nepřipustil ,že takovou povodeň mohu zažít. Zažil jsem ji a zažívám jak se patří. V ulici Leoše Janáčka jsme měli vodu dvakrát. Vím tedy, co to je uklízet sklep plný bláta. Samozřejmě to je maličkost proti bytu vodou zcela zničenému.

Chtěl bych se s vámi podělit o několik postřehů. Město má zpracovaný „Povodňový plán“. Je v něm i alternativa, že dojde k protržení přehrad a podobně. Povinnosti, které městu z tohoto plánu vyplývají, byly splněny. Pytle s pískem, hliněná hráz u benzinové pumpy byly navíc. Jako málo funkční se ukázal městský rozhlas. Problém již řešíme. Všichni Ti, jež voda bezprostředně ohrožovala, byli na nebezpečí upozorněni. Předpovědi stavu hladiny vody, které město dostávalo, se dosti výrazně rozcházely se skutečností. Tak, jak voda postupovala, jsme realizovali nutná opatření. Hasiči evakuovali obyvatele, policie se starala o bezpečnost odcházejících a jejich opuštěný majetek. Vše proběhlo ve dne, v klidu. Nikoho jsme nestěhovali v noci. Jsem velice rád, že policie za vydatné pomoci lovosických obyvatel, opuštěné byty uhlídala. Podle informace kpt. Gentnera nedošlo k žádnému vloupání do opuštěného bytu. Hasiči odvedli také veliký kus práce, zvláště při likvidaci následků povodně. Spolu s armádou poměrně rychle uklidili nejhorší nepořádek ve městě. Humanitární pomoc byla zajišťována a rozdělována Červeným křížem. Město zajišťovalo Červenému kříži prostory a na požádání pomohlo s vykládáním pomoci.Někteří dárci adresovali svou pomoc přímo městu. Menší část humanitární pomoci jsme proto odváželi přímo nejvíce poškozeným. V tělocvičně ZŠ Antonína Baráka, na ubytovně Nádražní 805 a internátu SPŠCH byli ubytovaní ti, kteří museli opustit své byty. Měli zde zajištěno i stravování. Obdivoval jsem klid starších evakuovaných občanů, kteří tuto dobu trávili na vojenských lehátkách v tělocvičně.

Chtěl bych na tomto místě poděkovat nejvíce postiženým občanům za ukázněný přístup k evakuaci, dobrovolníkům za pomoc při řešení problémů během povodně. Dovolím si poděkovat i úředníkům Městského úřadu, kteří v kritické době řešili spoustu problémů bez ohledu na čas, v prostředí plném vypjatých emocí. Abych na někoho nezapomněl : děkuji za pomoc všem, kteří nějakou pomoc poskytli. Kompletní výčet prostě není možný….

Výsledek sčítání škod v Lovosicích je 995 599 000 Kč. Není to zrovna málo…

J.K.


Zpravy z radnice

15. zasedání Rady města dne 10.9.2002

Na 2. Mimořádném zasedání Rady města 29.8.2002 byl projednán jediný bod a to zvrátit výsledek výběrového řízení na dostavbu budovy Městského úřadu v Lovosicích a pověřit její realizaci firmou INSKY z Ústí nad Labem.

Na 3. Mimořádném zasedání Rady města 12.9.2002 byl opět projednán jediný bod a to revokace usnesení z 29.8.2002 o výsledku výběrového řízení z 22.7.2002 o zadání dostavby radnice původně vybranou firmou MONOSTAV z Ústí nad Labem.

V.K.

Lovosický dnešek 10/2002 strana 2 Predchozi stranka Dalsi stranka