Lovosický dnešek 10/2002 strana 3 Predchozi stranka Dalsi stranka

Okresní archiv hlásí

Zničen pouze druhotný materiál

Ředitel Státního okresního archivu Litoměřice, se sídlem v Lovosicích, dostal v úterý 12.8. první výstrahu o blížící se vodě (vážné varování přišlo až ve středu). Dle Dr. Ilony Kotyzové se snažili 4 zaměstnanci spolu s vojáky přestěhovat ohrožené materiály. Částečně se to podařilo, ale druhotné archiválie z provizorního prostoru bývalé ubytovny nebylo možno umístit v hlavních budovách, nebylo už na ně místo. Některé materiály jsou deponovány v chomutovském archivu v Kadani. Celkem bylo zničeno cca 250 m archiválií a cca 100 m knih. V hlavní budově dosáhla výše vody cca 0.5 m zde se nepoškodilo nic, v druhé budově byl zaplaven suterén. Jak uvádí Dr. Kotyzová, maximální výše vody zde činila 1.3 1,5 m. Některé knihy se suší v Ústí, litoměřické mrazírny mokré archiválie nepřijaly. Všechny důležité materiály, např. lovosické kroniky od r. 1945, jsou však v naprostém pořádku. Polámaly se regály v suterénu a musí se vytrhat podlážky. Protože většina archiválií není na svém původním místě a jsou nahromaděny ve vyšších prostorách, bude do odvolání z technických důvodů zavřeno. Pracovníci archivu dosud likvidují následky záplav.

Hz


Autosalon Okim nezůstal ušetřen

Postižený záplavou byl i autosalon Okim v Terezínské ulici. Majitel autosalonu Okim pan Miroslav Šára nám k tomu řekl: „My jsme se připravili na záplavy tak, že když jsme zjistili vodu lezoucí k našemu objektu, tak jsme si objednali kamiony, všechno jsme naložili na kamiony a odvezli do Libochovic. To byla naše příprava na záplavu. Po záplavě, díky panu ředitelovi a naším zaměstnancům, jsme se do toho obuli a vše vyčistili. Firma Raxis z Poplzů a firma Mašek Doprava z Libochovic, které nám byly nápomocné, nám pomohli to všecko rychle vyklidit. Budova to jakž - takž přežila, čtyři výlohy neodolaly a barák prasknul v zadní části asi na třech místech, zkroutila se nám zámková dlažba, která se bude muset předělat. Jediné, co jsme musili vyhodit, jsou kotle. Škoda, kterou odhadujeme samozřejmě co nejméně - jen tak pro sebe nám vychází na jedenapůl až dva miliony korun.

Autosalon Okim ve velice krátké době znovu obnovil v plném rozsahu služby svým klientům. Jak nám pan Šára řekl, bylo to výsledkem velikého úsilí všech zaměstnanců a firmy Raxis, která pomohla vše vyčistit.

A my pro zákazníky OKIMu dodáváme, že po tomto úsilí povodní zasaženy zůstaly pouze dva automobily na poutačích vedle budovy. (hv)

2. mateřská školka v ulici Prokopa Holého.

Naše děti mají kam jít

Stejně jako řadu obyvatel Lovosicka postihly 2. mateřskou školku v ulici Prokopa Holého srpnové záplavy. „Voda nám zničila suterén, kde byla kuchyň, v loňském roce rekonstruovaná, a prádelna s přilehlými sklady a vybavením“ velmi stručně popsala situaci školky paní ředitelka Milena Novosadová. Pak už jen chtěla všem poděkovat. Situaci se nám však podařilo vyřešit díky spolupráci s krizovým štábem, který rychle reagoval na naše potřeby, díky hasičům z Čížkovic, obrovské dřině všech pracovnic MŠ a jejich rodinných příslušníků, dobrovolníků přihlášených na MÚ, rodičům dětí, učitelek z gymnázia a ZŠ Antonína Baráka, zaměstnanců firmy p. Svojše, p. Nekolného a p. Abrahama z firmy Strabag. Děkujeme také panu Pickovi z Ústí n.L., který přijel i s dezinfekčním přístrojem (na fotografii). Našli se i dobrovolníci z řad rodičů, kteří přenocovali v otevřené budově. Odklízecí práce jsme zvládly během 2 dnů, ale čekalo nás ještě přestěhování veškerého zařízení třech tříd z přízemí, které bylo preventivně přesunuto do 1. patra. Během týdne jsme uklidili a připravili budovu školy na provoz a 2. září jsme zahájili nový školní rok. Jsme vděčni všem, kdo nám nezištně pomáhali. Děkujeme majiteli firmy Foto Trend panu Mohrovi za sponzorský dar, zaměstnankyním Domu pečovatelské služby za pomoc a dalším příznivcům školy, jako jsou firma Rek a firma Slavie Libochovice i za další drobné příspěvky. (hv)

Spoušť na sportovním areálu

Potopa neušetřila ani chloubu Lovosic, komplex tělovýchovných zařízení včetně jediného atletického stadionu na Litoměřicku. Tuny vody protekly územím, kde stálo mnoho budov pro sportovní vyžití, a zanechaly za sebou zkázu. Labe zničilo novou palubovku v hale Chemik pro házenou, nové tenisové kurty v hodnotě 0.5 milionu Kč, zatopilo budovu zimního stadionu do výše 1. patra - zde bylo kompletně zničeno veškeré vybavení kabin pro sporty včetně sportovního náčiní před záplavami přestěhované ze skladu v přízemí a vybavení kanceláře včetně účetních dokladů. Obyvatelé museli být ze zimního stadionu evakuováni. V r. 2000 zakoupená a instalovaná chladicí jednotka byla i s rozvody a transformátorovnou rovněž zdevastována. Od jara probíhala rekonstrukce ledové plochy, před povodní byla vybetonována základová deska a položeno potrubí na chladící médium, 23.8. měla být betonována deska finální. Práce budou muset být provedeny znovu, neboť se vše octlo pod vodou.

Voda odnesla kuželnu, zbyla zde pouze přístavba nového sociálního zařízení. Zpustošen byl i fotbalový a atletický stadion, poničena budova krytého plaveckého bazénu, samotný bazén díky včasnému napuštění přežil. Finanční ztráty byly vyčísleny ve výši cca 118 milionů Kč, naštěstí byl sportovní areál pojištěn, takže něco uhradí pojišťovna.

Likvidační práce byly zahájeny okamžitě po opadnutí vody, kromě pracovníků TJ a dobrovolníků se na nich vydatnou měrou podíleli hasiči a vojáci. Ředitelka TVZ, paní Dana Berková, všem děkuje za jejich vydatnou pomoc, ale doufá, že ochotné ruce se najdou i v budoucnu. Je třeba se nevzdat a vybudovat sportoviště znovu, i když to bude stát mnoho úsilí. Areál, bohužel, jinam přestěhovat nelze.

Hz

IVECO Daily Centrum rovněž „plavalo“

Pan Vladimír Carda, majitel firmy provádějící autodopravu, opravy automobilů a servis vozidel Iveco, situaci v prostorách jeho firmy vylíčil: „Obě naše firmy utrpěly obrovské škody na majetku movitém a nemovitém a na ztrátě zákaznické prestiže. Naše výroba vypadne zhruba na 1 až 1,5 měsíce, což má za následek, že naši zákazníci nám odejdou k jiným dodavatelům. Škody byly způsobeny tím, že objekt byl zaplaven do výše 4,1 m. Voda vnikla do celého objektu, který jsme nestačili vystěhovat. Informace, kterou jsme dostávali, nebyla o tom, že by výše zaplavení měla být do 4 m. Opatření jsme provedli do výše zhruba 2,5 m. Tím se stalo, že nábytek, který jsme vystěhovali do 1. poschodí, byl zničen. Výška vody nám dosahovala do výšky okna 1. poschodí. V rámci zastoupení firmy Iveco pro náš kraj nám vznikla škoda hlavně na náhradních dílech a diagnostických přístrojích, protože vše bylo zaplaveno, i přes uložení do výšky 3,5 m. Škoda v celkovém rozsahu, na majetku, na náhradních dílech, na vybavení a dalším zařízení, je mezi 3 až 5 milionů korun. V současné době se nenechá všechno přesně zjistit z toho důvodu, že škody na elektrických motorech, které ovládají různá zařízení naší autodílny, přijdou až následně po spuštění provozu. Dnešního dne (6.9.2002) stále ještě elektrický proud nemáme a likvidaci škod provádíme pomocí elektrocentrál. Tím že voda vystoupila nad předpokládanou hranici, došlo k částečnému úniku oleje, který se nám z nádrže dostal ven odvětrávacím potrubím. Za pomoci hasičů jsme provedli okamžitou důslednou likvidaci oleje tak, aby nedošlo k ropné havárii. Olej byl zachycen při likvidaci nornými stěnami a byl potom urychleně zlikvidován pomocí firmy Aral. Likvidace se zúčastnili všichni zaměstnanci jak firmy Vladimír Carda, tak Carda spol. Sklad této firmy byl zcela zaplaven. MěÚ Lovosice nám na určitý počet dní na likvidaci poskytl vojsko. Za tuto službu jsme zase my městu pomohli dopravními prostředky. Všem zúčastněným, kteří nám pomohli při likvidaci škod, bych chtěl poděkovat. A hlavně zájmu pana starosty Kulhánka o firmu podnikající ve městě.“

(hv)

Lovosický dnešek 10/2002 strana 3 Predchozi stranka Dalsi stranka