Archiv Strana 1 Další stránka  Dalsi stranka

rozhovor mesice

Tentokrát s paní Danou Berkovou, organizační pracovnicí VVTJ Lovochemie Lovosice

Tělovýchovná jednota Lovochemie byla - stejně jako všechny organizace v dosahu letošní povodně zasažena v podobě svých tělovýchovných a sportovních zařízení. Sdělte nám, prosím, jaké škody byly dosud zjištěny a jak vypadají vyjádřeny finančně !

Škody, které utrpěl při letošních povodních sportovní areál Tělovýchovné jednoty Lovochemie, byly vyčísleny zatím jen odhadem na 116 milionů korun. Je to opravdu jen hrubý odhad jen na budovách. Reálnou kvalitu poškozených budov „prověří“ až zima, po které se pravděpodobně rozsah škod ještě zvětší. Ostatně již nyní zjišt'ujeme, že například obklady stěn v krytém plaveckém bazénu, které se zdály být relativně v pořádku, budou muset být odstraněny a podobnými nepříjemnostmi bychom mohli pokračovat vlastně na všech zařízeních. Mimo tyto škody na objektech a hřištích byl téměř kompletně zničen materiál a sportovní vybaveni a náčiní oddílů. Vezmeme-li v úvahu, kolik dnes stojí drezy, míče, sítě a jiná výstroj, jde o další stovky tisíc. D. Berkova

Nejaktuálnější je asi zprovoznění házenkářské haly, zimního stadionu a krytého plaveckého bazénu. Co se již udělalo a co bude následovat ?
Aktuální jsou pro nás obě dvě haly, pak skutečně Zimní stadion a plavecký bazén a další sportoviště. Některá se dostanou na řadu asi až na jaře, ale to ukáže čas a vývoj disponibilních finančních zdrojů. Co se týče zimního stadionu, zde před povodní probíhala a byla vlastně před dokončením rekonstrukce ledové plochy, osvětleni, ozvučeni, nátěry střešních konstrukcí. Současná situace je taková, že 11.10. 2002 by mělo být definitivně rozhodnuto za přítomnosti projektanta, zda je nutno betonovou plochu rozbourat, nebo ponechat a pokračovat v pracích dále. Termín dokončeni rekonstrukce je 30.11.02.

Co Vás čeká ve spojitosti s obnovou ostatních sportovišť ?
Současně je nutno zajistit nové chlazení, protože stávající bylo povodní totálně zničeno. Zde musíme s odhadem škod a následných náhrad vyčkat na odhad pojišťovny. Kryté sportovní haly jsou připraveny na rekonstrukci ploch, v současné době probíhají hydroizolační práce a vlastni sportovní plochy by měly být dokončeny v hale Chemik koncern listopadu, v hale U přívozu pak první týden v prosinci. Tím by měla být, byť v provizoriu, zajištěna možnost tréninku oddílů a výuka tělesné výchovy škol. Souběžně budou pokračovat práce v šatnách. Rozsah prací v plaveckém bazénu není ještě upřesněn a tak bych nerada slibovala termín obnoveni provozu.

Jsou některá zařízení, která z nějakých důvodů obnovovat nehodláte ?
I na ostatních sportovištích probíhají sanační práce, někde jde jen o nejnutnější zabezpečeni objektu před zimou, jinde o likvidaci a odstranění škod a odpadů ( kuželna,tenis, jachting ) s tím, že se zpracovává projektová dokumentace na obnovu. Rozhodně máme snahu obnovit sportovní zařízení v celém rozsahu.

Kolik peněz na rekonstrukce a opravy již máte „pod palcem“ a kde hodláte sehnat zbytek potřebných finančních prostředků ?
Finanční prostředky jdou na rekonstrukci z několika zdrojů. Jsou to „popovodňové peníze z kraje“, peníze z prostředků ministerstva sportu a tělovýchovy, ČSTV, pojistné plnění pojišťovny Kooperativy a největší objem by mělo přinést pojistné plnění Pojišťovny České spořitelny, u které má pojištěno město Lovosice nemovitosti.

Chtěla byste někoho vyzdvihnout pro mimořádné zásluhy o obnovu a práce s ní spojené ?
Myslím, že vyzdvihovat jednotlivce není na místě, poděkování zasluhují jak zaměstnanci TJ, tak členové oddílů a spousta bezejmenných hasičů a vojáků, bez kterých by hlavně těsně po povodni nebylo možné s obnovou začít. Opakem je pak doslova hyenismus některých našich spoluobčanů, kteří z uzamčeného objektu zimního stadionu ukradli po povodni opravené, či před ní zachráněné travní sekačky a nářadí v hodnotě přes 300 tisíc korun!

Chcete něco říci, třeba vzkázat komukoli cokoli, prostřednictvím našich novin ?
Ještě jednou děkuji všem, co pomohli a abych nekončila pesimistickým slovem : věřím, ze si lovosické děti a všichni sportovci co nejdříve zaplavou, zabruslí, či podle svého jinak zasportují v našem areálu.

S paní Berkovou rozprávěl Čampulka

Poněkud jsem váhal, zda mám tento rozhovor zařadit do rubriky Tělovýchova a sport, nebo Zeptali jsme se za Vás, ale nakonec jsem usoudil, že sport je pro Lovosice takový fenomén, že si stejně jako paní Berková - zaslouží být v takovémto případě na první straně…

-jč-

Lovosický dnešek 11/2002 strana 1 Dalsi stranka