Lovosický dnešek 11/2002 strana 2 Predchozi stranka Dalsi stranka
Zpravy z radnice

Zpráva z 16. Řádného zasedání Rady města

RM schvaluje

RM souhlasí

RM bere na vědomí

RM revokuje

usnesení č. 10/2002 a souhlasí s nadzemním sloupovým vedením do Polní ulice pro telefonní síť Českého Telecomu, a.s.


Zpráva ze zasedání Rady Města č 17.

RM schvaluje :

RM souhlasí :

RM vzala na vědomí :

RM nesouhlasí :

RM se seznámila

s nabídkami auditorských firem a na přezkoumání hospodaření města Lovosice za rok 2002 vybrala auditorku Ing. Jaroslavu Šubrtovou.


Blahoprejeme

V měsíci říjnu 2002 se dožily požehnaného věku čtyři staré dámy :

92 let se dožila 18. října paní Julie Hroudová,
91 let se dožila 4. 10. paní Marie Oudová
a stejného věku 9. 10. paní Marie Richtrová.
85 let se dožila 9. 10. paní Ludmila Jíchová.

Všem čtyřem přejeme ještě hodně let prožitých ve zdraví a spokojenosti.


V obřadní síni Městského úřadu byli 26. září 2002 přivítáni

noví malí občané města Lovosic…

Jejich jména a den, kdy si poprvé zakřičeli :

Ondřej Filkevič, 7.4.
Natalka Klitschová. 9.4.
Lucinka Kostková, 15.4.
Oliver Punčochář, 4.5.
Venoušek Nedvěd, 9.5.
Jaroušek Kozák, 21.5.
Deniska Pouvová, 24.5.
Lukášek Kopáček, 28.5.
Jeník Deus, 29.5.
Vladík Svoboda, 1.6.
Davídek Čep, 2.6.
Marcel Deus, 8.6.
Míša Foltýn, 11.6.
Anička Poráčová, 1.7.
Jiříček Divišovský, 3.7.

Ať dorostou pro radost rodičům a pro užitek vlasti!

-Su-

Lovosický dnešek 11/2002 strana 2 Predchozi stranka Dalsi stranka