Archiv Strana 1 Další stránka  Dalsi stranka

rozhovor mesice  

Má svou logiku, že tento měsíc budeme hovořit s panem Janem Kulhánkem, který byl v lovosických komunálních volbách potvrzen na další období ve funkci starosty města.

Předpokládal jste své opakované zvolení z nějakých předvolebních příznaků ?
Nepředpokládal. Teprve v okamžiku, kdy jsem se dozvěděl výsledek voleb do místních orgánů v Lovosicích, začal jsem věřit v možnost opakovaného zvolení starostou. Před volbami jsem dával velké šance ČSSD. Volby v Lovosicích v minulosti většinou kopírovaly volby parlamentní. Děkuji všem za hlasy odevzdané pro kandidáty ODS. Jsem přesvědčen, že si je plně zasloužili. Neberte toto vyjádření jako namyšlenost. Pro všechny zvolené je mandát zastupitele města jistě velkým a motivujícím závazkem.

Tak jste opět starostou. Jaké máte cíle v tomto volebním období ? Jaké cíle jsou Vaše nejbližší, co chcete dokončit, co prosadit a čemu naopak zabránit ?
Nejbližším cílem je spolu s radou města a zastupitelstvem určit priority pro volební období 2002 - 2006. Tyto cíle prezentovat na nejbližším zasedání Zastupitelstva města. Konkrétně vyřešit situaci okolo „Zdroje elektrické energie“ pro 4. etapu DZCL. Rozhodně jsou jiná, lepší řešení, než katastrofické zadlužování města, které bylo předkládáno občanům města těsně před volbami. Rovněž odstranění následků povodně nás všechny jistě bude stát spoustu sil, nervů a také peněz. Reforma veřejné správy, fakt, že jsou nově zvolení dva místostarostové, si nutně vyžádají změny v  organizačním uspořádání MěÚ. Jak konkrétně budou rozděleny kompetence v této chvíli ještě nemohu říci. Mám jistě svou představu, kterou je nutné projednat a upřesnit s těmi, kterých se konkrétně dotýká, tedy oběma místostarosty, panem Miroslavem Závadou a ing. Janem Řezníčkem.

Jan Kulhanek

Kdy předpokládáte nárůst počtu pracovníků v souvislosti s převzetím pravomocí Okresního úřadu ?
Převod kompetencí OkÚ Litoměřice na MěÚ Lovosice je dlouhodobě projednávanou záležitostí. O počtu pracovníků a vynucených změnách MěÚ Lovosice Vás v tomto vydání Lovosického dneška na jiném místě bude informovat tajemník Městského úřadu, pan Václav Kubíček.

Budete dělat nějaké změny v aparátu Městského úřadu ? Jaké ?
Se změnami bude veřejnost seznámena prostřednictvím tisku, místního rozhlasu, televizního infokanálu 5. Jistě bude informace na veřejné desce a použijeme i formu informačních letáčků. Každý začátek je těžký, ale při troše dobré vůle zvládneme i tuto situaci.

Jistě víte, že stará rada města byla i  s Vámi terčem dosti ostrých kritik nejrůzněji motivovaných. Co vzkážete Vašim kritikům a odpůrcům ?
Rada města i se mnou byla terčem ostrých kritik. Je to samozřejmé. Murphyho zákon říká, že každá změna je k horšímu a dodává, že každý dobrý skutek má být po zásluze potrestán. Což teprve skutky nedobré, ne úmyslně nedobré, myslím tím nepovedené. Teď úplně vážně. S každou změnou ve městě zhruba třetina lidí souhlasí, asi třetina nesouhlasí a zbývající třetině je to jedno. S tím musíme každý neustále počítat. A protože v české společnosti není zvykem chválit, zbývá ta kritika. Musíme tedy dělat tak, aby kritických připomínek bylo co nejméně. Bez kritiků a odpůrců je veškerá lidská činnost nemyslitelná.

Nebyl bych redaktorem, kdybych se nezeptal, zda budete dále podporovat Lovosický dnešek a jakou míru volnosti jste ochoten místnímu tisku poskytnout i pro případ, že budeme kritizovat Vás a Radu města ?
Lovosickému dnešku, jeho šéfredaktorovi a  redakční radě mohu slíbit, že nijak nebudu a  nemíním omezovat svobodu slova, protože si svobody slova velice vážím. Mám často příležitost porovnat Lovosický dnešek s podobnými listy jiných měst a mohu říci, že ze srovnání vycházíme se ctí. Ale chválit šéfredaktora se nesluší. Kdo ví, co by za tím mohlo vězet !

Co byste chtěl říci závěrem ?
Závěrem ještě přání - snad každého - starosty : Aby zastupitelé udělali pro město tolik, že si na konci volebního období obyvatelé nejen Lovosic, ale i přilehlého okolí budou moci říci : „Nebylo to špatné zastupitelstvo, nebyla to špatná rada, nebyla to špatná doba!“

Se staronovým starostou hovořil Čampulka


Díky vám, přátelé ...

Srpnová povodeň je už dávno za námi, ale její následky budeme mít ještě dlouho na paměti. Velká voda zasáhla citelně i naši mateřskou školu v Resslově ulici. Většinu hraček a zařízení jsme pravda - dokázali zachránit. Přesto i tak byla škoda poměrně vysoká.

Děkujeme rodičům i neznámým lidem, kteří přišli pomoci s úklidem a stěhováním.

Děkujeme firmám MONDO - Větrovec, FOTO Trend a La Farge cement za finanční dary, které budou použity na zakoupení části pomůcek a potřeb pro děti, na dovybavení vytopené třídy. Děkujeme i firmě Vše pro dítě za hračky a KIWANIS klubu za zakoupení nových lehátek.

Všem dárcům a sponzorům ještě jednou, společně děkujeme.

Děti a pracovnice Mateřské školy

Lovosický dnešek 12/2002 strana 1 Dalsi stranka