Lovosický dnešek

Únor 2003  

Rozhovor měsíce

Tento měsíc otiskujeme podstatnou část rozhovoru

s inženýrem Janem Řezníčkem, místostarostou města Lovosic.

Kdy a proč jste se rozhodl kandidovat do Městského zastupitelstva?

V Lovosicích jsem se narodil a až na několik málo let jsem zde prožil celý svůj dosavadní život. Krajinu Českého středohoří považuji za jednu z nejkrásnějších, kterou jsem kdy viděl, a z toho vyplývá, že mám k městu a jeho okolí velmi hluboký vztah. To si člověk normálně neuvědomí, ale když se vracím z delší cesty a vidím panoráma Českého středohoří s Lovošem v popředí, moje pocity jsou jen těžko popsatelné.

Ing. Jan Řezníček

Ale zpět k těmto volbám. Byl jsem zastupitelem již v prvních dvou Zastupitelstvech z roku 1990 a 1994, v minulém volebním období jsem nekandidoval. Nyní město začíná další etapu svého rozvoje jako obec s rozšířenou působností, která vykonává státní správu pro obce ve svém obvodu, a já se chtěl znovu pokusit přispět svým dílem k rozvoji města a jeho okolí.

Co očekáváte od svých spolupracovníků v městských orgánech, ať už volených, nebo jmenovaných?

Od Zastupitelstva města očekávám, že se někteří zastupitelé povznesou nad osobní antipatie a budou spolupracovat při svých rozhodnutích ve prospěch města a jeho občanů. Podle prvních zkušeností ze zasedání Rady města bych řekl, že to bude životaschopný orgán, který bude umět rozumně rozhodovat o městských záležitostech. Od zaměstnanců úřadu očekávám, že zvládnou nastávající nelehké období, kdy kompetence Okresního úřadu přecházejí na město. Dále doufám, že problémy s umístěním jednotlivých odborů, nebo úředníků budou trvat pouze do dokončení dostavby radniční budovy v druhé polovině tohoto roku.

Co si naopak myslíte, že očekávají oni od Vás?

Kompetentní rozhodování při jednáních Rady města a především Zastupitelstva města. k tomu ale potřebuji dostatek vyčerpávajících informací od zaměstnanců městského úřadu.

Jaké budou Vaše priority? Jistě každý zastupitel a radní má svoje…

Chci podporovat rozvoj průmyslové zóny, ale i dalších podnikatelských aktivit, které vedou ke zvýšení nabídky pracovních příležitostí. Na druhé straně je třeba přistupovat k rozšiřování průmyslové zóny s rozmyslem, aby nebyl omezen rozvoj města v jiných oblastech, například bytová výstavba, nebo aby nebylo ohroženo životní prostředí a také aby se město nedostalo do ekonomických problémů.

Čeho byste jako místostarosta chtěl dosáhnout?

Tato otázka je už vlastně zodpovězena, i když jen v obecné poloze, předchozími odpověďmi. Konkrétní kroky budou zřejmě vyplývat z dalšího vývoje situace ve městě. Je třeba odpovědně řešit každý problém, stanovit jasné cíle a správné kroky, které povedou k jejich dosažení.

Dnes je módním klišé "dobíjet baterky", tedy relaxovat. Jak dobíjíte baterky Vy?

Mým největším koníčkem je cestování a staré zaniklé civilizace. Spolu s přítelem cestovatelem Josefem Židem z Broumova jsem navštívil zemi Mayů a Inků, ale také staré kultury v Asii nebo Polynésii. Mým snem je navštívit území bývalé Mezopotámie, ale vzhledem k současné politické situaci v této oblasti bude tento sen jen těžko realizovatelný.

K dalším zálibám patří sport. Rekreačně basketbal a v létě kolo, v zimě lyže. Mám rád také country hudbu. Na co hraju? Na kytaru, nic moc, ale mne to celkem uspokojuje.

Sedmička je prý šťastné číslo. Sedmá otázka pro Vás: co chcete říci závěrem čtenářům našich novin a obecně obyvatelům lovosicka?

Chtěl bych se obrátit na všechny obyvatele Lovosic a okolí, kteří přijdou na náš úřad, aby nějaký čas vydrželi a byli tolerantní k lidem za přepážkou, kteří se budou učit pracovat v nových podmínkách po změnách státní správy. Aby přečkali dobu, kdy musí být některé odbory městského úřadu dočasně umístěny do Litoměřic. Na lidi za přepážkou bych se obrátil prakticky s tímtéž. Ať jsou zdvořilí a uvědomí si , že ten, kdo se na ně obrací s žádostí o pomoc či radu, toho nemůže o problematice vědět tolik, co profesionál. Doufám, že nová radnice bude dostavěna v termínu a že zlepšení pracovních podmínek se příznivě odrazí i na práci aparátu městského úřadu a spokojenosti občanů Lovosic.

S místostarostou, inženýrem Janem Řezníčkem, rozmlouval Čampulka

strana 1
strana 2
strana 3
strana 4
strana 5
strana 6
strana 7
strana 8
strana 9
strana 10
ARCHIV
Strana 1