Lovosický dnešek

Březen 2003  

Rozhovor měsíce

Stalo se, že při jednom setkání s panem Šramotou v Kulturním středisku Lovoš padla zmínka o tom, že je služebně nejstarší zastupitel ve městě. To podnítilo moji zvědavost a tak jsem mu - celkem v souladu s dlouhodobým redakčním plánem - poskytl prostor na první straně našich novin. Dnešní Rozhovor měsíce je tedy veden s panem Milanem Šramotou, zastupitelem města, řeklo by se konšelem a členem Rady města, radním.

Začněme tím, co už bylo nakousnuto: od kdy jste začal pracovat v městských funkcích?

V roce 1973 jsem byl poprvé - jako jednadvacetiletý - zvolen poslancem národního výboru, potom opakovaně až do roku 1990, od kdy jsem opět volen jako člen Zastupitelstva města. Letos je to tedy již třicet let mé práce pro veřejnost. v těch třiceti letech jsem byl postupně v stavební, přestupkové, sportovní a bytové komisi. Zvolení do Rady města považuji za jisté vyvrcholení mé dlouholeté práce pro město.

Liší se v něčem náplň práce tehdejšího poslance a nynějšího zastupitele ?

Ano, rozdíl je dost velký. Je to dáno změnami v politické i ekonomické oblasti, ale také tím, že jako mladík jsem na některé věci měl jiný pohled, než mám teď, s jistou životní zkušeností nasbíranou v průběhu mých pracovních let. Města mají nyní větší pravomoci a v souvislosti s tím samozřejmě i větší odpovědnost. Ta se - jak jinak - zase dělí na odpovědnosti jednotlivých členů městského vedení.

V čem spatřujete svůj podíl na práci a rozhodování Zastupitelstva města a Rady města ?

V obou Vámi jmenovaných orgánech se snažím využít svých letitých zkušeností k nezaujatému a serioznímu postupu při řešení problémů a to ve prospěch města a jeho občanů.

Levicové strany, tedy i KSČM za níž jste kandidoval, mívají v programu dosti silné sociální motivy. Do jaké míry se to projeví na Vaší práci a jaké jsou Vaše preference, co budete jako zastupitel a radní prosazovat ?

Naše levicová strana má - jako všechny ostatní - svůj program. v něm je na jednom z předních míst právo na bydlení, jako jedno ze základních lidských práv. Jako předseda bytové komise dohlížím na spravedlivé a odpovědné řešení bytových problémů občanů města Lovosic. Já osobně preferuji, aby měl každý důstojné bydlení, jenže při asi osmi stech žádostech je naprosto nesplnitelný cíl vyhovět všem v jejich přáních. Výstavba bytů ve městě je velice omezena rozpočtem a finančními možnostmi. Proto nevidím bytovou situaci v nejbližších obdobích nikterak růžově. i přes tyto nepříznivé podmínky se snažím vyhovět všem požadavkům - v současných „mantinelech“ - seč mohu.

Jak čerpáte nové síly pro další práci ?

Mým velkým koníčkem je lovosická kopaná a veškerý sport, z něhož čerpám nové síly pro práci v zastupitelstvu a Radě. Od roku 1986 pracuji jako trenér lovosických mládežnických fotbalových družstev. Nějakou dobu jsem byl i předsedou, či místopředsedou fotbalového oddílu a vychoval jsem několik sportovních generací mladých lovosických fotbalistů.

Co byste chtěl říci závěrem ?

Loni v srpnu postihly Českou republiku rozsáhlé povodně, které se nevyhnuly ani Lovosicům. Labské vody zaplavily veškerá sportoviště ležící na levém břenu řeky a poničily, co se dalo. Po opadnutí vod jsme se pustili do úklidu a snažili se vše vrátit do původního stavu, aby sportovní areál co nejdříve zase sloužil svému účelu, mládeži a sportovcům. Mým přáním je, aby Lovosice v budoucnu kulturně a sportovně vzkvétaly.

Za rozhovor děkuje Čampulka a redakce

Zprávy z úřadu práce

Podle sdělení vedoucího lovosické pobočky Úřadu práce Litoměřice Ing. Zdeňka Kaftana bylo počátkem února letošního roku v celém lovosickém regionu (podle nového uspořádání) celkem 1520 registrovaných uchazečů o zaměstnání. z toho v samotných Lovosicích je těchto uchazečů 650.

Na dotaz, jaké požadavky na pracovní síly dosud vznesly firmy, které v Lovosicích staví své továrny na pozemcích zakoupených ve 4. etapě Průmyslového a logistického centra Lovosice, nám Ing. Kaftan odpověděl, že společnost Tris Czech s.r.o. má zatím požadavek na 2 pracovníky SO vzdělání, společnost TRCZ s.r.o. 7 pracovníků vzdělání SO, 36 USO s maturitou a 2 pracovníky VŠ. Požadavky od dalších firem na pracovní úřad v Litoměřicích dosud nebyly podány. Tyto údaje jsou ke stejnému datu, tj. k počátku února 2003.

Připomeňme, že investoři na této průmyslové zóně by měli, v dlouhodobém horizontu po najetí výroby, vytvořit asi 800 pracovních míst. Při zahájení zkušebního provozu v září a říjnu 2003 společnost TRCZ s.r.o. má zaměstnat 270 až 300 pracovníků, firma Aoyama Czech s.r.o. ve stejné době asi 90 zaměstnanců. Společnost Indes Invest s.r.o., která má ve 4 zóně vybudovat "Logistický park", počítá se zaměstnáním asi 130 pracovníků. Podle dosavadních informací by měl tento logistický komplex zahájit provoz ještě v tomto roce. Malý počet nových pracovních míst uvažuje společnost Tris Czech s.r.o. Pro zahájení výroby počítá asi s 25 pracovníky. Později by se jejich počet měl zdvojnásobit. Kdy zahájí výrobu zatím nevíme.

Nábor nových zaměstnanců u některých firem již započal. Inzeráty na volná pracovní místa společností TRCZ a Aoyama již byly zveřejněny v tisku. Jak nám sdělil Ing. Kaftan TRCZ s.r.o. se na Úřadu práce v Lovosicích již informovala o možnostech prezentace firmy pro zájemce o zaměstnání. Hlavní nábor zaměstnanců pro tuto firmu proběhne v dubnu a květnu tohoto roku. Podle uveřejněného inzerátu Aoyama zahájila uzavírání nových pracovních smluv již v únoru.

(hv)

strana 1
strana 2
strana 3
strana 4
strana 5
strana 6
strana 7
strana 8
strana 9
strana 10
ARCHIV
Strana 1