Březen 2003 Lovosický dnešek - Strana 6

Představujeme vám

Čížkovice obec průmyslová

Obec leží 4 km jihozápadně od Lovosic, na úpatí Českého středohoří; zmíněna byla poprvé roku 1276. Část obce držel klášter sv. Jiří na Pražském hradě a v druhé části byla řada drobných šlechtických statků, které vlastnili zdejší vladykové. "Horní" tvrz se v pramenech objevuje v r. 1389, kdy tuto část Čížkovic získal Kunata Kaplíř ze Sulevic. V husitských válkách získali Kaplířové i zbytek vsi, která jim patřila až do konfiskace v r. 1623. V dalších stoletích se vystřídalo mnoho majitelů.

Čížkovická cementárna je neodmyslitelnou částí obce...

V obci je barokní zámek, vybudovaný na místě někdejší dolní tvrze a přestavěný koncem 19. století; dnes je zde Domov důchodců pro 55 seniorů. Jeho stavba byla údajně prvním samostatným dílem italského stavitele Giulia Broggia, který se roku 1658 usadil v Čížkovicích a zde se i oženil. G. Broggio zahájil také přestavbu zdejšího kostela sv. Jakuba Většího, ale do barokní podoby ji dokončil až jeho syn Ottavio (1670-1742), který se v Čížkovicích narodil. u kostela je barokní zvonice.

Koncem 19. století byla v Čížkovicích založena vápenka (1893) a cementárna (1898), surovinou byla a je místní surovina druhohorní vápencové slínky. Závod byl v průběhu let modernizován a rozšířen a je největším podnikem v obci i v současnosti. Na území podniku působí nyní mezinárodní společnost Lafarge Cement - Čížkovická cementárna a.s. Cementárna zaměstnává cca 300 osob a kryje cca 10 % celkové spotřeby cementu v České republice. Společnost významně přispěla obyvatelstvu při hrůzné srpnové povodni v r. 2002; do záchranných prací se zapojily závodní jednotka hasičů s kompletním vybavením i další technika s obsluhou. v obci provozuje činnost také Zemědělské družstvo vlastníků se sídlem ve Slatině a řada soukromých podnikatelů.

Obec má v současnosti cca 1325 obyvatel (průměrný věk činí 35,7 roku) a cca 250 domů. Jsou tu zavedeny inženýrské sítě: vodovod, plynovod, kanalizace, elektřina, telefonní spojení a čistička odpadních vod. v obci je dále nestátní zdravotní středisko, Diagnostický ústav sociální péče, pošta a poštovní banka, obchody s potravinami a dvě restaurace. Svým občanům poskytuje obec příspěvek na opravy fasád a na ekologické topení, už při vjezdu do obce si každý všimne, jak jsou domky hezké.

Z letadla je dobře vidět rozložení obce podle komunikací.

Čížkovicemi prochází železnice z Lovosic ve směru do Mostu a Loun. Obec má také autobusové spojení. Je zde sídlo Obecního úřadu, mateřská i základní škola (do 5. třídy), kulturní dům a nově postavený (v r. 1994) areál tělocvičny. Od podzimu 2000 pracuje v Čížkovicích Stanice mladých techniků, která sem přesídlila po vytopení prostor stanice v Lovosicích. v obci bylo v r. 2002 rekonstruováno 5 bytových jednotek a v r. 2003 se chystá výstavba Domu s pečovatelskou službou s devatenácti bytovými jednotkami. Na katastrálním území obce je skládka komunálních odpadů SONO s.r.o.

V obci působí rovněž oddíl kopané Viktorie Čížkovice, který má k dispozici rekonstruované fotbalové hřiště a kabiny. Pro potřeby Tělovýchovného volejbalového klubu byl postaven antukový volejbalový kurt a výborné podmínky pro volejbal jsou i v moderní sportovní hale v sousedství zdejší základní školy. Snad i proto se na sklonku sezóny 2001/2002 probojovaly kadetky VTK do krajské soutěže. Nechybí ani Dobrovolný hasičský spolek v místní části Želechovice byla opravena stará hasičská zbrojnice. v létě je možno se koupat ve zprovozněné vodní nádrži. Přátelské kontakty byly navázány v rámci Euroregionu Labe-Elbe s obcí Klipphausen ve Spolkové republice Německo.

V obecních volbách 2002 obhájili své posty starosta Simeon Kimmer (ODS) i jeho zástupce a bratr Pavel Kimmer (Sdružení nezávislých). V pětičlenné radě jsou ještě další 2 zastupitelé za ODS a 1 zastupitel za ČSSD. v plánech do příštího volebního období je mimo jiné rozvod inženýrských sítí pro 15 rodinných domků (r.2003), oprava mostu přes potok Modlu nebo výstavba objektu s 5-6 startovacími byty pro mladé rodiny.

Dne 14.12.1998 byl obci udělen prapor a znak předsedou Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Václavem Klausem.

Čížkovice – místní část Želechovice

Ves Želechovice se rozkládá po obou stranách okresní silnice ze Siřejovic do Čížkovic a má dnes 33 domů s 236 obyvateli. Vsí protéká potok Modla. Ve 14. století zde byl selský dvůr a ves (první písemná zmínka roku 1363, majitelem vsi byl Vít ze Želechovic), ale již v 15. století patřila část Želechovic ke vsi Sulejovice a druhá část ke Košťálovu. v r. 1576 spadaly již celé Želechovice ke Košťálovu. Jeden z majitelů, Felix Častovec Kaplíř ze Sulevic, zde nechal v r. 1615 zbudovat tvrz. v r. 1619 připadly Želechovice k teplickému panství a v té době se tvrz uvádí již jako zbouraná.

V minulých letech byla v Želechovicích opravena stará požární zbrojnice a nová byla upravena na obchod. Byla rovněž rekonstruována místní komunikace včetně položení asfaltového koberce. Koncem roku 2002 byla v Želechovicích zřízena nová autobusová zastávka. Ve vsi je barokní kaple z 18. století se zvoničkou, secesně upravená; v nejbližší době (rok 2003) se má opravovat. v současnosti se zpracovává společný územní plán pro Čížkovice i Želechovice.

Hz

strana 1
strana 2
strana 3
strana 4
strana 5
strana 6
strana 7
strana 8
strana 9
strana 10
ARCHIV
Strana 6