Lovosický dnešek

Duben 2003  

Rozhovor měsíce

Dnešní rozhovor tohoto měsíce jsme vedli s novým členem Rady města,

MUDr. Petrem Pollakem.

MUDr. Pollak

Co Vás přimělo kandidovat do Zastupitelstva města Lovosic, když bydlíte i pracujete v Ústí nad Labem? Víme, samozřejmě, že jste rodilý lovosičan, pamatujeme Vašeho otce…
Jak se správně zmiňujete, v tomto městě jsem se narodil a vyrůstal. Zde jsem měl vždy zázemí v rodině či mezi přáteli. Během studií na Univerzitě Karlově mě to každý týden táhlo zpět domů. Proto jsem také po promoci v r. 1981 nepřijal nabídky pracovat v Praze a vrátil se zpět do Lovosic. Moje profesní dráha začala v tehdejší Krajské nemocnici v Ústí nad Labem. a začátky nebyly nikterak jednoduché. Mnohokrát jsem tehdy pocítil potřebu se s někým poradit o problémech v práci, v životě, zkrátka možnost obrátit se na někoho moudrého, spolehlivého… Bohužel můj otec se nedožil okamžiku, na který jsme se oba těšili.

Tehdy jsem se zapojil do veřejného života Lovosic. Vzhledem k mé apolitičnosti pouze do sportovního. Zpočátku jsem pomáhal jako sportovní lékař fotbalovému oddílu a od r. 1985 házenkářskému klubu. Je to dobrý pocit, když naše lovosická sportovní družstva vzbuzují respekt po celé České republice. Důkazem je nejeden mládežnický mistrovský titul.

Zpočátku se na mě obraceli sportovci, ale později i ostatní občané Lovosic se svými problémy. Vždy jsem jim vyšel vstříc a snažil se pomoci. Loni v létě při diskuzi s některými z přátel o situaci v Lovosicích zazněla otázka, proč nekandiduji do Zastupitelstva. Poté přišla konkrétní nabídka na kandidátku ODS. Zpočátku to měl být tak trochu test, zda mě lidé znají a zda jsou přesvědčeni, že se jim i z Ústí snažím pomoci.

Není právě tato okolnost, totiž byt i zaměstnání v Ústí, pro práci v městských orgánech trochu nepohodlná? Jak to zvládáte?
Původně jsem myslel pouze na to, že svými hlasy pomohu získat více mandátů pro stranu, za kterou jsem jako bezpartijní kandidoval. Ale výsledky voleb určitě překvapily nejenom mne. Tímto bych rád poděkoval všem, kteří svým hlasem přispěli k mému zvolení do Zastupitelstva. Zpočátku jsem na chvíli zauvažoval o postoupení svého mandátu náhradníkovi, ale záhy si uvědomil, že více jak tisíc získaných hlasů mě zavazuje k tomu, abych se pokusil skloubit práci v Masarykově nemocnici s funkcí na radnici. Na druhou stranu cestování ústeckou hromadnou dopravou například z nové nemocnice do centra města je časově náročnější, než cesta autem do Lovosic. Obvykle to zvládám do 20 minut. v minulých letech jsem čtyři roky pracoval v představenstvu České lékařské komory v Olomouci, kam jsem byl delegován za severní Čechy. Předpokládám, že se spolu shodneme na tom, že práce na lovosické radnici bude pro mne bližší nejenom kilometrovými vzdálenostmi.

Jste lékař, což vzbuzuje představu, že krom běžných rozhodnutí, které jako radní budete nucen učinit, budete klást důraz na zdravotnictví, jeho racionalizaci a rozvoj. Jaké jsou Vaše priority?

Jsem rád, že se minulému Zastupitelstvu podařilo pro lovosické občany zachovat dostupnost akutní lékařské péče. Mám na mysli stanoviště Rychlé zdravotnické pomoci. Udržet v Lovosicích tuto službu i v dalších letech bude také pro mne prioritou. Otázky zdravotnictví a zdravotní péče se dotýkají všech občanů bez ohledu na věk a politické smýšlení. Proto jsou tématem mnoha rozhovorů a komentářů v masmediích i mezi lidmi. Mým úkolem a to nejenom na naší radnici je zajišťovat tuto péči v odpovídající kvalitě a rozsahu. Toto je spojeno s velkou ekonomickou náročností, a proto je nutné zamýšlet se i nad efektivitou poskytované péče. Domnívám se, že po zmapování a vyhodnocení situace v Lovosicích a spádovém okolí jsme schopni zajistit pro občany kvalitní zdravotní péči. Pro příklad mohu uvést situaci v Krupce, která zhruba odpovídá velikostí našemu městu. Zde nebyly dostupné některé lékařské odbornosti a pacienti museli dojíždět do Teplic. Proto tam ústecká nemocnice zřídila detašované pracoviště a postupně zajistila chybějící služby. Podobně jsem situaci pomáhal řešit v Chlumci a nyní i v Děčíně. Jsem přesvědčen, že v případě potřeby je možné pomoci i lovosickým občanům.

Myslíte, že Vašim záměrům nahrává skutečnost, že jste s Dr. Stáně dva radní s podobným zaměřením na zdravotnictví?
Nezapomínejte prosím ještě na doktora Hingara, který je také v zastupitelstvu. Myslím si, že se můžeme navzájem ideálně doplňovat v jednotlivých oblastech zdravotní péče. Dr. Hingar má výborný přehled v ambulantní péči, u dr. Stáně se vše sbíhá, neboť téměř každý i zdravý občan navštěvuje lékárnu alespoň pro vitamíny a mojí náplní je specializovaná lůžková i ambulantní péče v nemocnici. Tím nechci říci, že v každém vidím hned pacienta. Mým přáním je naopak co nejvíce zdravých. Jinými slovy: potkávejme se v Lovosicích raději na procházce, při návštěvě sportovních utkáních, kulturních akcích a třeba i při „zdravotní“ skleničce.

Co vidíte jako hlavní směr práce celého Zastupitelstva a Rady města?
Zlepšení životního prostředí pro nás všechny občany Lovosic. Zasloužíme si, aby se naše město postupně vypořádalo s přetrvávajícími problémy. Pořádkem a bezpečností ve městě, nedostatkem pracovních příležitostí a minimální bytovou výstavbou. To se nám podaří pouze za předpokladu, že to bude naším společným úkolem a cílem a že se nás do řešení zapojí více než 25 zastupitelů města.

Ptám se každého, tedy i Vás: čím relaxujete ? Máte dost času na regeneraci sil?
Většina z nás má náročnou práci, která určitě nezabírá pouze 8 hodin denně. Ani já nejsem výjimkou. K mým koníčkům, u nichž relaxuji, patří cestování a turistika. Odpočinu si též u počítače, který je můj každodenní společník, dokonce i na dovolené. Jak víte, jsem po těžkém úraze, takže ani rekreační sport u mě nepřipadá nyní v úvahu. Nepočítám-li šachy, které jsou pro mne také dost nebezpečné. Jednou jsem nad partií usnul a málem si vypíchl o královnu oko. (To byl pokus o humornou nadsázku.) Nyní trochu vážněji. Dříve jsem jezdil do lázní. Poslední více jak dva roky, kdy pracuji ve vedení nemocnice, regeneraci dost odbývám. Však to znáte. Každý týden si říkám: od příštího měsíce to změním.

Ptám se Vás, podobně jako každého před Vám, v poslední otázce: chcete něco říci závěrem? Však víte - kredo, vzkaz, výzvu cokoli…
Jak mohou potvrdit všichni, s kterými se pravidelně setkávám, stále se cítím doma spíše v Lovosicích a nevzdávám se myšlenky vrátit se zpět do svého rodiště. Možná postavit dům a zasadit strom. Mám zde většinu svých známých a přátel, proto jsem v Lovosicích velmi často. Na závěr Vás chci ubezpečit, že se na mne můžete i nadále obracet se svými náměty i problémy. Pokud to bude v mých silách, budu se nadále Vám snažit vycházet vstříc a pomoci.

Máte jasné představy. Přeji Vám pevné zdraví, jako základní předpoklad k tomu, abyste je mohl naplnit.

S MUDr. Pollakem hovořil Čampulka.

strana 1
strana 2
strana 3
strana 4
strana 5
strana 6
strana 7
strana 8
strana 9
strana 10
ARCHIV
Strana 1