Červen 2003 Lovosický dnešek - Strana 9

Tělovýchova a sport

Karatisté se soustředili

O jarních prázdninách, ve dnech 8.3. 15.3.2003 se uskutečnilo, jako každý rok, zimní soustředění pro žáky karate kurz a družstva B, pod vedením trenérů J. Tvrdíka a F. Šmídka. i přes onemocnění většiny žáků (chřipková epidemie), se soustředění zúčastnilo 30 žáků z výcvikových středisek Krásné Březno a Lovosice. Třífázové soustředění bylo zaměřené na fyzickou přípravu, procvičování nových technik karate a pohyb na zdravém vzduchu.

Žáci byli rozděleni do pěti skupin, vždy dvě skupiny relaxovaly na vycházce, další dvě skupiny běhaly a cvičily v přírodě, jedna skupina trénovala techniky karate v tělocvičně. Po večeři bylo na programu cvičení posilovacích prvků pro všechny skupiny. Kromě praktického cvičení byli žáci přezkoušeni i z teoretických znalostí o karate formou testu, kdy 100% bodového hodnocení dosáhl Jan Fischer z družstva B a z družstva kurz 90% bodů získali Ondřej Zahradník z Krásného Března společně s Tomášem Růžičkou z Lovosic.

Ve středu byl odpočinkový den s výletem do Liberce, kde jsme navštívili botanickou a zoologickou zahradu. Všem se výlet i přes nepřízeň počasí líbil. Mimo trénování byl též každé ráno bodován pořádek na pokojích, jako nejlepší pokoj byl vyhodnocen pokoj, v němž »bydlili« P. Kouba, F. Šmídek mladší a M. Kobera, kteří si pochutnali na velkém zmrzlinovém poháru, který dostali za odměnu.

I přes nízký počet žáků se soustředění vydařilo a všem zúčastněným se velmi líbilo. Děkujeme paní R. Malé, vedoucí penzionu S+R Fojtka, za příjemné ubytování a dobrou stravu.

J. Tvrdík

Májový pohár nadějí karate

Májový pohár nadějí v karate mládeže do čtrnácti let uspořádal tuto sobotu lovosicko-ústecký Shotokan Klub Rajchert Sport Union ve sportovní hale T MOBILE v Doběticích. Na 150 mladých karatistů z celého regionu zde dostalo reálnou šanci vybojovat si medaile a poháry ve své výkonnostní skupině.

"Na turnaj jsme poslali nejen zkušené malé závodníky, ale zejména ty mladé začínající ,aby si také zazávodili na turnaji , který jim byl ušit na míru", řekl ředitel soutěže a ústecko - lovosický trenér Josef Rajchert.

Pozvání na turnaj přijalo celkem 15 klubů z regionu , Prahy a Příbrami. Za velmi hezké sportovní atmosféry si i v kategorii do 8 let zabojovali závodníčci o své zlaté medaile, poháry vítězů a věcné ceny sponzorů, jako zkušení velcí závodníci. Ve starších kategoriích do 10 a do 14 let pak už šlo o skutečné duely o prestižní umístění.

Lovosické středisko vyrazilo celkem s patnácti závodníky, jejich medailový úspěch byl vynikající.

Zlatou medaili a pohár si přivezli Roman Luong kata do 10 let 8.kyu , Martin Luong kata do 10 let 7.kyu, stříbrné medaile Lukáš Urban kata do 14 let 7.kyu a bronzy Lukáš Robouský v kata do 14 let 8.kyu a Oldřich Creeps v kumite žáků do 55 kg .

Připsali si tak další úspěchy do kroniky tohoto novodobého lovosického sportovního klubu, působícího v Lovosicích již čtvrtým rokem.

Martin Luong si navíc odvezl pohár za třetí místo mezi nejtechničtějšími závodníky všech kategorií.

"Jsem s výkonem mých žáků velmi spokojen a chceme navázat na tyto úspěchy i na dalším kole Poháru Ústeckého kraje 17.5.v Mostě a7.6.na Krajském přeboru v Ústí nad Labem", řekl trenér Josef Rajchert.

MLADŠÍ DOROSTENCI MISTRY REPUBLIKY !

Na snímku pana Hvorky je situace bezprostředně po vstřelení posledního gólu.

Po starších dorostencích jsou mistry i mladší. Co je lepší vizitkou práce s házenkářskou mládeží, pro trenéry, než právě toto?

Vyrovnávací branka v posledních vteřinách zápasu mezi HK Lovosice a HCB Karviná zajistila lovosickým vítězství v celém přeboru České republiky mladšího dorostu. Soupeřovo zklamání je zřejmé. Ruce nad hlavami lovosických… Radost z tohoto důležitého gólu byla převeliká. Obsáhlejší zprávu pana Kubíčka, vedoucího činitele Házenkářského klubu v Lovosicích, obou mistrovských družstvech otiskneme v příštím čísle.

Z našich škol

Zajímavý pokus na ZŠ A.Baráka Lovosice

Projektové vyučování

v současné době prochází naše školství mnoha změnami. Připravuje se podstatná inovace v práci základních škol, rámcový vzdělávací program ZŠ, který dá možnost každé škole vytvořit si učební plány tzv. "na tělo". Na připravované změny jsme se rozhodli reagovat již nyní a to zavedením nových metod práce do výuky metody projektového vyučování.

v tomto školním roce uskutečníme dva projekty: kurzy anglického a německého jazyka pro talentované žáky a projekt zaměřený na protidrogovou prevenci nazvaný "Týden plný naděje".

Požadavky společnosti na znalosti cizích jazyků neustále stoupají. Většina firem státních i soukromých požaduje na prvním místě znalost cizího jazyka. Tento tlak cítíme i my učitelé. Rozhodli jsme se proto tuto výuku na naší škole ještě zkvalitnit a žákům zatraktivnit uspořádáním dvou třídenních jazykových soustředění.

Jazykový kurz pro 25 nejlepších němčinářů 6.- 8. tříd se uskuteční l9.- 2l.5. v Horní Světlé v Lužických horách na chatě Lužanka, která leží nedaleko německých hranic. v programu kurzu je i pobyt v německém příhraničním městečku s praktickým využitím znalostí jazyka, dále beseda s ženou, které je němčina mateřským jazykem a mnoho dalších zajímavých činností k rozšíření jazykových znalostí.

Druhý kurz pro žáky učící se anglický jazyk, proběhne ve dnech 11.- 13.6.2003 v Jílovém u Děčína na chatě Mír. i tady čeká účastníky kurzu mnoho zajímavých netradičních metod výuky, včetně závěrečné besedy s účastnicí dvouletého au-pair pobytu v Londýně.

Další projekt nazvaný "Týden plný naděje" zrealizujeme ve dnech 2.- 6.6.2003. v týdnu plném zajímavých činností chceme naše žáky naučit aktivnímu a zdravému způsobu života. Chceme ukázat jak mnoho krásných věcí se dá dělat místo planého "poflakování" po ulicích, které snadno svede děti do problematických skupin a part.

v "Týdnu plném naděje" čeká naše žáky od 1. do 9. tříd tento program:

  • v pondělí 2. 6. po slavnostním nástupu a zahájení proběhne školní sportovní den : 4 - 5členné hlídky budou v Opárenském údolí přesvědčovat svými vědomostmi i fyzičkou, že jsou nejlepší sportovci školy,
  • v úterý bude den Evropské unie, kde žáci prokáží své znalosti o deseti vylosovaných státech EU, nejlepší se pak střetnou ve školním finále,
  • ve středu bude den pro rodiče "Školní akademie",
  • čtvrtek "turisticko-branný den" vycházky do okolí s brannými prvky
  • pátek 6.6. zakončíme dnem kultury, kdy žáci navštíví filmové představení v litoměřickém kině Mír.

Již nyní se žáci i pedagogové na tyto dny pilně připravují a těší. Věříme, že letošní projektové dny přinesou nám všem nejen potěšení a zanechají v dětech trvalé vzpomínky ale i hodně užitku.

MP

Společná výstava dvou školek

Ve dnech 28.4. 9.5. měli lovosičtí občané možnost navštívit výstavu výtvarných prací dětí z mateřské školy v Terezínské ulici a jejich vrstevníků z MŠ TAKEBANa "U bambusového nosu". K vidění byla i moderní budova japonské školky, malí Japonci ve žlutých stejnokrojích a typický budhistický chrám, který ke školce patří. Jedna z fotografií představovala i modlitbu díkůvzdání. Na jiném obrázku si děti hrály na prolézačkách a k vidění byl i oběd v dětské jídelně místo příborů jedly ovšem děti hůlkami. u dětských maleb (např. sklizeň sladkých brambor) byly umístěny i fotografie malých autorů.

Malí čeští malíři zas předvedli, jak si představují Japonsko. Většina jejich dílek se však týkala našeho okolí, společnou prací rodičů s dětmi byla maketa "Naše město", nechyběl zde kostel, mateřská škola ani třeba policejní stanice a ve městě pobíhaly i nakreslené postavičky dětí s fotografiemi místo obličejů. Témata výkresů byla pestrá : Barevný svět zvířat, koláže Kočky a myšky, Pohádkový zámek a pohádkové postavy, autoportréty To jsem já, Podzim. Roztomilé byly Berušky, zhotovené technikou lepené malby nebo Hlemýždi z moduritu. Výstavu doplňovaly masopustní masky a papírové tulipány v květináčích.

Lze si jen přát, aby dětem jejich fantazie vydržela; možná, že některý malý malíř zůstane u své záliby i v dospělosti, už v současnosti děti vyhrávají každou chvíli nějakou soutěž. a třeba se jednou některý malý školáček podívá až do Japonska a vzpomene si na mateřskou školu, kde se o něm poprvé dozvěděl.

Hz

strana 1
strana 2
strana 3
strana 4
strana 5
strana 6
strana 7
strana 8
strana 9
strana 10
ARCHIV
Strana 9