Lovosický dnešek

Červenec 2003  

Rozhovor měsíce

K rozhovoru tohoto měsíce jsme si vybrali paní Blanku Koutkovou, vedoucí Centrální školní jídelny v Lovosicích.

I když Vás v Lovosicích zná hodně lidí přesto si myslím, že byste mohla říci pár slov o sobě. Jak jste se dostala na místo vedoucí Centrální školní jídelny, jídelny s velmi dobrou pověstí?
Od svého narození a doposud žiji v Lovosicích. Zde jsem i vychodila základní devítiletou školu. Po té jsem navštěvovala zdravotní školu, obor dietní sestra. Pár let po ukončení SZŠ jsem pracovala ve zdravotnictví, ve svém oboru. V tomto období jsem absolvovala pomaturitní studium se specializací pro vedoucí stravovacích provozů.

foto

Po narození syna a dcery jsem chtěla získat zaměstnání v místě svého bydliště, a proto jsem práci ve zdravotnictví opustila. V roce 1990 jsem nastoupila do centrální školní jídelny.

Jste sice v zásadě školní jídelna, ale víme, že se zde stravují například i lidé škole už dávno odrostlí. Kdo ještě - mimo žactva lovosických škol - používá vaše služby?
1.1.1994 získala jídelna právní subjektivitu, zřizovatel - Městský úřad Lovosice - jí povolil hospodářskou činnost. Můžeme tedy poskytovat obědy pro důchodce, kteří mají stravování zajištěné prostřednictvím Pečovatelské služby, dále pro podniky a lovosickou veřejnost. Samozřejmě to přináší více práce pro kuchařky, skladní, uklízečky a v neposlední řadě i pro účetní. Tato činnost nesmí být provozována na úkor hlavní činnosti, kterou je zajišťování obědů pro žáky, studenty a zaměstnance škol.

Jistě není bez zajímavosti vědět, kolik jídel připravujete denně a kolik porcí celkem. Tedy?
Denně uvaříme průměrně 1 450 obědů. Strávníci si mohou vybrat ze dvou druhů. Pouze děti z  prvních až třetích tříd si obědy z organizačních důvodů zvolit nemohou.

Každé stravovací zařízení tohoto typu má určitý cyklus obměňování jídel. Jak je tomu u vás?

V podstatě se jídla opakují po čtyřech týdnech. Na jídelní lístek jsou zařazována jídla s ohledem na sezónu, například tak, aby se využila čerstvá zelenina. Některá jídla se objevují až po osmi týdnech. Zároveň upozorňuji, že jsme rády, pokud sami strávníci projeví svá přání.

V tak velké jídelně a samozřejmě kuchyni jistě peníze zrovna letí. Jaké objemy peněz „tekou“ vaší jídelnou? Kolik nákladů pokryjí tržby od strávníků, kolik dotace, příspěvky a podobně?

Jsme příspěvková organizace. Na hlavní činnost dostáváme finance od městského úřadu. Krajský úřad nám prostřednictvím městského úřadu zajišťuje prostředky na mzdy a ochranné pomůcky. Strávníci- žáci platí pouze cenu potravin. Hospodářská činnost nesmí být provozována na úkor hlavní činnosti; je provozována pouze z tržeb z ní vybraných. Strávníci mimoškolní platí cenu potravin i ostatní věcné náklady.

Jak jsem již naznačil vaše jídelna má dobrou pověst. Čím to je a jak si tuto pověst chcete udržet i v budoucnu?
Velmi jste mne „tou dobrou pověstí“ potěšil. Určitě to není zásluha jednoho člověka, ale celého pracovního týmu. První, s kým se strávník setká, je možná hlas v telefonu - vlastně pracovnice v kanceláři. Další, čeho si příchozí všímají je čistota a pořádek. Uklízečky mají dost práce s běžným úklidem, proto mrzí, když se začnou na WC či jinde od dětí objevovat naschvály. Kuchařky se snaží a často mezi sebou v dobrém soupeří, která z nich bude mít například »tu rajskou« chutnější. Je pak skutečně na jednotlivých strávnících, zda dají přednost sladší, slanější, nebo kyselejší. Občas dospělí strávníci jídlo pochválí, ale když vidíme zbytky na talířích u dětí, často si klademe otázku, zda dětem vůbec chutná. V posledních letech i  řízek, nebo pečené kuře zůstávají netknuté na talířích. Děti pak přicházejí domů a mají hlad.

Od doby, kdy si mohou vybírat jídlo, již není tolik odhlášek, ale je patrné, čemu se děti vyhýbají: luštěninám, míchané zelenině, hovězím pečením s omáčkou a těstovinami či rýží. Záleží na konkrétní kombinaci. Jejich oblíbená jídla jsou: karlovarské, nebo chlupaté knedlíky, špagety, bramborová kaše, salám v těstíčku, kuřecí masa v různé úpravě, králík, sladká jídla, někteří jsou vegetariáni a dávají přednost bezmasým jídlům, nebo alespoň rybám.

Doufám tedy, že i v budoucnu bude vládnout spokojenost jak mezi dětmi, tak mezi ostatními strávníky a já využívám této příležitosti a jednak děkuji za práci celému kolektivu školní jídelny, jednak apeluji na všechny naše strávníky, aby svá přání i své připomínky tlumočili na správném místě.

Tak mne napadá: každá jídelna má jedno, nebo i více tak zvaných parádních jídel, jídel lišících se od běžných nějakou mimořádnou vlastností. Co je tím jídlem u vás?
Strávníci mají rádi kuřecí maso po indicku, kuřecí maso na žampiónech, maso na Moravance, pikantní řízek a špagety na různé způsoby.

Kolik vás na tu práci je? Jaké máte pro práci vybavení?
V kuchyni pracuje 16 kuchařek, o úklid se starají dvě pracovnice. Nákupem, příjmem a výdejem surovin je pověřena jedna síla. V kanceláři pracují dvě ženy. Dále má jídelna údržbáře a dozor nad žáky v době výdeje. Někteří pracovníci jsou zaměstnáni na částečný úvazek.

Vybavení? Skutečně ráda bych poděkovala Městskému úřadu Lovosice za přidělené finanční prostředky na opravy a vybavení jídelny. Při mém nástupu do jídelny bylo téměř vše v takřka havarijním stavu: výměníková stanice, kotle, okna, střecha, vzduchotechnika, radiátory na páru, osvětlení, výtahy, kanalizace, kapacita elektropřípojky byla nedostatečná. Postupně se závady podle stupně důležitosti odstraňovaly: Vybavení varny novými kotli, konvektomaty, pánví, sporáky, výdejními pulty, nerez stoly a regály, myčkou, počítači, výdejním systémem. Práce je před námi ještě spousta. Kromě údržby vnitřního zařízení budova volá po nové fasádě, po zateplení spodní haly, je nutno provést modernizaci výdejního pultu. Jídelna by také potřebovala výkonnější myčku na nádobí.

Každý mnou zpovídaný člověk má prostor pro vlastní vyjádření čehokoli. Ani vám není upřeno. Co nám a čtenářům Lovosického dneška řeknete, či vzkážete?
Domnívám se, že každého strávníka zajímá, za kolik budeme vařit od nového školního roku.

Ceny zůstanou nezměněny, tzn. 1.stupeň škol za 15 Kč, 2.stupeň za 17 Kč, 3.stupeň za 19 Kč a pro cizí strávníky je jídlo za 38 Kč.

Ráda bych doporučila každému ze strávníků, aby četl nástěnku v 1. patře, obzvláště vždy v září. Jednak si osvěží organizační řád jídelny a noví strávníci a rodiče docházejících dětí získají potřebné informace o provozu jídelny. Dalo by se pak snáze předcházet nedorozuměním, která vznikají leckdy úplně zbytečně. Jídelna má svou webovou stránku, kde se dají tyto informace - včetně aktuálního jídelního lístku - také získat. Adresa: www.meulovo.cz/jidelna/

V současné době je kapacita jídelny plná.Průměrně se stravuje 70% dětí z prvních až devátých tříd. Na střední škole je toto procento nižší: 45 %. V podstatě: pokud jídelna nemá naplněnou kapacitu požadavky na stravování školáků, může přijímat i jiné strávníky. Skončil školní rok. Od září 2003se těšíme na nové strávníky z lovosických škol i na ty, co školu znají už jen prostřednictvím svých potomků…

Děkuji za rozhovor.
Čampulka

strana 1
strana 2
strana 3
strana 4
strana 5
strana 6
strana 7
strana 8
strana 9
strana 10
ARCHIV
Strana 1