Červenec 2003 Lovosický dnešek - Strana 10

Zrcadlo kultury

Májový koncert Základní umělecké školy Lovosice

se konal 15. května v kostele svatého Václava. Přes dvacet mladých hudebníků předvedlo skladby českých i světových autorů, například Jana Křtitele Vaňhala, Roberta Schumanna, Johanna Sebastiana Bacha a dalších významných umělců.

Líbezně zněly v prostorách lovosického barokního kostela tóny fléten; na příčnou flétnu zahrála za doprovodu MgA. Petra Edlmana Přivítání jara C. M. von Webera Nikola Vacek a Mozartovo Allegretto Martina Trnková. Liběnu Nosovskou, která uvedla Schumannovu Vzpomínku, doprovázela Mgr. Petra Kaciánová. Zastoupena byla i zobcová flétna, na kterou zahrála Petra Popelková doprovázená Ladislavem Březnovským.

Klavírní skladbou Malý dudáček skladatele Otmara Máchy se představila Ngoc Anh Luong Thi, Vaňhalovu Sonatinu C dur přednesl Jan Landa. Klavírní repertoár byl dále zastoupen 3. větou ze sonáty G dur v provedení Naomi Koblischkové, Bachovými Preludii v přednesu Jany Kasperové a Dvojhlasou invencí f moll v podání její sestry Kateřiny. Daniela Pleskotová si vybrala skladbu syna nejslavnějšího Bacha, Fantazii od Carla Philippa Emanuela.

V programu nechyběla ani díla pro housle, interpretkami byly Anna Šebestová se skladbou Rigodon, Deborah Beckerová s kusem Bourée, Lenka Henschová s Tartiniho Sarabandou a Martin Schmiedl, který přednesl Pergolesiho Arii. Všechny skladby byly doprovázeny Mgr. Kaciánovou na klavír. Berenika Tesařová spolu s Martinem Schmiedlem uvedla skladbu March od Leopolda Mozarta. Jediným klarinetistou večera byl Miroslav Nesvarba, který za doprovodu MgA. Edlmana zahrál Bachovo dílo Air. Kytara byla zastoupena Lubošem Kaplanem (Chan du Matin anonym) a Pavlem Šturmem (Koncertní miniatura J. Sagrerase).

Publikum si vyslechlo také Corelliho Sarabandu v provedení Lucie Pospíšilové (violoncello), Barbary Pospíšilové (housle) a Ivety Pospíšilové (klavír). Toto rodinné trio mě upomnělo na dobu dávno minulou, kdy nebylo v mnoha rodinách problémem dát dohromady trio nebo kvartet a po večerech muzicírovat, jak se tehdy říkalo.

Pořad pokračoval písní Smutný milý Bohuslava Martinů, kterou se prezentovala jediná zpěvačka večera Elisabeta Kučerová. Na závěr veřejného koncertu zahrála na klavír Alena Karpjuková Bachovu Dvojhlasou invenci č. 13 a Radovan Lukš přednesl na trubku Corelliho Adagio za doprovodu MgA. Petra Edlmana. S oběma těmito žáky se rozloučil ředitel školy, MgA. Jiří Lhotský, poděkoval jim za vzornou reprezentaci školy na vystoupeních i na soutěžích a předal jim na památku na školní roky knížky. Alena, žačka paní učitelky Ivety Pospíšilové, udělala zkoušky na teplickou konzervatoř a bude tam od září studovat. Radovan Lukš, žák MgA. Lhotského, odchází studovat na pražskou konzervatoř. Držme jim palce, ať se jim na jejich další životní dráze splní všechny jejich sny.

Tento koncert byl v letošním školním roce v kostele svatého Václava v Lovosicích poslední, veřejný koncert ZUŠ Lovosice se bude konat ještě ve středu 11. června v sále Bratrské jednoty baptistů. Nenechte si jej ujít, další hudební prezentace ZUŠ bude až v listopadu.

Hz

Hudební ZUŠ v červnu

Koncertem 18. června 2003 zakončila Základní umělecká škola v Lovosicích projekt „Regionální umění“ ve školním roce 2002/2003. Obsahoval celkem sedmnáct koncertů komorní a populární hudby. Čtyři se uskutečnily v sále Bratrské jednoty baptistů, šest v sále KS Lovoš, jeden v kostele sv. Václava, čtyři na náměstí sv. Václava a dva v Třebenicích.

Na umělecko-obsahové přípravě se podíleli učitelé a žáci,na organizačních a technických otázkách ostatní zaměstnanci ZUŠ. Chtěl bych poděkovat za možnost uskutečnit projekt „Regionální umění“ farářům Janu Vychopenovi a Antonínu Košmidkovi, řediteli KS Lovoš Miroslavu Šandovi a Odboru školství a kultury MěÚ v Lovosicích a Třebenicích. Koncerty byly provedeny ve formě solistických pořadů a v souborových seskupeních – Dívčí vokální skupina, Vokální studio populární hudby, Enkláva band a Evergreen band. Diváckou obec z větší části tvořili rodiče našich žáků, ale též příznivci hudební kultury ve městě. Dramaturgie se v komorní hudbě opírala o odkaz barokního, klasického a romantického slohu, v hudbě populární navázala na písničky šedesátých let, swingové orchestrálky a současné výboje a odnože country, folku a  muzikálu. V přípravě projektu ve školním roce 2003/2004 jsou již nové termíny připraveny. Protože máme technickoorganizační otázky zvládnuté z minulých let, půjde nám především o zkvalitnění obsahových otázek, tj. o výběr hodnotných skladeb a jejich umělecké zvládnutí.

Zaměstnanci ZUŠ přejí všem svým příznivcům pěkné léto a těší se na vzájemná setkání po prázdninách.

MgA. Jiří Lhotský

Česká policie

Případy České policie

3.5.2003 bylo sděleno obvinění z trestného činu výtržnictví podle § 202 a násilí proti skupině osob a proti jednotlivci podle § 197 a) TZ devětapadesátiletému J. L. z Třebenic, který vyhrožoval zabitím svému švagrovi a sestře.
4.5.2003 podle téhož § bylo sděleno obvinění z trestného činu výtržnictví a násilí proti skupině obyvatelů a jednotlivci sedmatřicetiletému pachateli M. Ž. z Prahy, který v třebenické restauraci napadl svou manželku.
5.5.2003 bylo sděleno obvinění z trestného činu krádeže podle § 247,1. a) TZ sedmadvacetiletému J. M. z Podsedic, který v restauraci v Podsedicích odcizil kamarádovi telefon a způsobil mu tak škodu ve výši 12 tisíc Kč. Mobilní telefon byl zajištěn.
6.5.2003 bylo sděleno obvinění šestadvacetileté H. V. z trestného činu zanedbání povinné výživy podle § 213. Pachatelka neplatila výživné na svou dceru a dluží jí 3 400 Kč.
  Týž den bylo sděleno obvinění z trestného činu porušování autorských práv podle § 152 odst. 1. TZ osmadvacetiletému J. M. z Lovosic, který ve svém bytě neoprávněně vypaloval CD.
  týž den bylo sděleno obvinění skupině pachatelů z okresu Most ve věku od devatenácti do šestačtyřiceti let,zjištěných 28.4.2003, z trestného činu krádeže podle § 247 odst. 1. b) TZ, kteří se v lednu 2003 vloupali do prodejny UNIMA a odcizili tam zboží za 326 tisíc Kč.
7.5.2003 bylo sděleno obvinění sedmačtyřicetiletému pachateli S. V., který od března 2001 do konce dubna 2003 vypaloval na černo CD a dopustil se tak trestného činu porušování autorských práv podle § 152, odst. 1. TZ.
8.5.2003 bylo sděleno obvinění z trestného činu krádeže podle § 247 odst. 1. e) TZ šestačtyřicetiletému L. R. z Teplic, který se téhož vloupal do osobního auta Opel Corsa, kde odcizil plynovou pistoli.
14.5.2003 bylo sděleno obvinění z trestného činu krádeže podle § 247 odst. 1. b 3. TZ skupině pachatelů z okresu Most ve věku od devatenácti do šestačtyřiceti let, kteří se v únoru tohoto roku vloupali do prodejny OKIM v Lovosicích a způsobili zde škodu za asi 320 tisíc Kč.
17.5.2003 bylo sděleno obvinění z trestného činu krádeže podle § 247 odst. 1.b 2. TZ a porušování domovní svobody podle § 238. 1,2, třiatřicetiletému P. K. z Ústí nad Labem, který se v únoru 2003 vloupal do bytu v Dlouhé ulici, kde způsobil škodu ve výši 8 tisíc Kč.
24.5.2003 bylo sděleno obvinění z trestného činu zanedbání povinné výživy podle § 213, odst. 1. TZ třicetiletému P. L. z Lovosic, který své dceři dluží 18 tisíc korun.
26.5.2003 bylo sděleno obvinění z trestného činu pokusu o krádež podle § 247, odst. 1 b TZ a porušování domovní svobody podle § 238, 1,2, TZ osmadvacetiletému R. M. z Ústí nad Labem, který po rozbití okna vnikl do bytu v Terezínské ulici, kde byl policisty zadržen. Škoda jen na rozbitém okně byla dík zásahu policie - celkem nepatrná.
27.5.2003 bylo sděleno obvinění z trestného činu zanedbání povinné výživy podle § 213 odst. 1 TZ třicetileté M. K. z Třebenic, která neplatí na svého syna a dluží mu 8 700 Kč.
 týž den bylo sděleno obvinění z trestného činu násilí proti skupině osob a proti jednotlivci podle § 197 a) TZ pětatřicetiletému B. Ř. z Lovosic, který vyhrožoval své družce zabitím takovým způsobem, že v ní vzbudil obavu, že svou výhrůžku uskuteční.

Npor. Petržilka

Hasičský záchranný sbor

Lovosičtí hasiči záchranáři v květnu zasahovali

6.5. odchytili roj včel v Mírové ulici v Lovosicích.
7.5. asistovali při odstraňování následků dopravní nehody osobních vozidel Ford Fokus s kladenským a Nissan s ústeckým řidičem na 47. kilometru dálnice D8.
8.5. likvidovali únik pohonných hmot z osobní škodovky v Resslově ulici.
- týž den likvidovali dopravní nehodu osobního vozu Peugeot 206 mezi Chrášťany a Třebívlicemi, kde pražská řidička přehlédla pravotočivou za horizontem klesající zatáčku a jela stále rovně, ovšem do polí. Zraněno bylo pouze auto, ale důkladně. Podle pana Novotného bylo na odpis…
9.5. čerpali vodu ze sklepů na nábřeží Kerkovo čp. 273 v Libochovicích.
10.5. planý poplach, zbytečný výjezd k hlášenému požáru v Krátké ulici, který se nekonal.
11.5. neutralizace úniku kyseliny sírové uniklé z akumulátoru osobního auta v ulici Osvoboditelů.
- další planý poplach - hlášený požár v Lukavci, který se - stejně jako předešlý den v Lovosicích nekonal.
12.5. Odstraňování následků dopravní nehody na dálničním přivaděči od silnice č. 247, při níž byla jedna osoba usmrcena.
- týž den dopravní nehoda mezi Malými Žernoseky a Libochovicemi u výjezdu z lomu KUBO. Řidič vozidla Opel Kadett přehlédl brzdová světla odbočující Tatry a zezadu najel plnou rychlostí pod její korbu.
13.5. se stala dopravní nehoda mezi Chrášťany a Třebívlicemi navlas stejná jako 8.5. : řidič Renaulta nezjistil včas, že silnice za horizontem pokračuje levou klesající zatáčkou a vyjel ze silnice. Jen auto dopadlo o něco lépe a také řidič byl jen otřesen, ale nezraněn.
15.5. otevírali uzavřený byt v Domě s pečovatelskou službou v ulici 28. října v Lovosicích.
16.5. odchytávali roj včel, kterému se zalíbilo v ulici 8. května na budově podniku Aniveg.
21.5. hasili a uhasili požár zahradní chatky v Čížkovicích v zahrádkářské osadě za hřištěm. Příčina požáru nebyla při zásahu zjištěna.
23.5. Asanace úniku oleje z osobního vozu Škoda Octavia u nádraží ČD v Lovosicích.
24.5. Odchytávali roj včel opět v ulici 8. května a opět na budově Anivegu. Těm včelám se tam nějak zalíbilo…
- týž den a opět Aniveg : likvidace požáru kontejneru v areálu tohoto podniku.
27.5. Likvidace dopravní nehody dvou osobních vozidel značky Audi : jedno z chomutovska a druhé z Litoměřic. V hlášení hasičům označil volající místo nehody mezi Želechovicemi a Úpohlavy. Když na místo hasiči dorazili, nenašli nic. Projeli několik vesnic a silnic a teprve při zpáteční cestě narazili na nehodu u výjezdu z dálničního přivaděče mezi Lovosicem a Siřejovicemi. Tak už jen asanovali únik oleje a vrátili se na služebnu…
29.5. odchytili roj včel, tentokrát v Čížkovicích na dětském hřišti.
31.5. na závěr měsíce opět včely, jejichž roji se tentokrát zalíbilo v Žižkově ulici.

KN

strana 1
strana 2
strana 3
strana 4
strana 5
strana 6
strana 7
strana 8
strana 9
strana 10
ARCHIV
Strana 10