Lovosický dnešek

Srpen 2003  

Rozhovor měsíce

Zahájení nového školního roku bude provázeno významnou změnou v učňovském školství v Lovosicích. Od 1. 9. 2003 bude spojeno několik škol v regionu do jednoho subjektu. Nová příspěvková organizace bude mít název Střední průmyslová škola, Střední odborné učiliště, Odborné učiliště a Učiliště Lovosice, Osvoboditelů 2. S počtem asi šesti set žáků by se měl tento komplex zařadit mezi největší školy v Ústeckém kraji. Radou Ústeckého kraje byl 3. 6. 2003 jmenován do funkce ředitele sloučených škol v Lovosicích Mgr. Petr Holvek, dosavadní ředitel SOU zemědělského, kterému jsme položili několik otázek :

Mgr. Petr Holvek

Pane řediteli, Vás znají lovosičtí občané jako ředitele SOU zemědělského, které má sídlo na lovosickém zámku. Řekněte nám něco o svém dosavadním působení v Lovosicích a ve školství vůbec?
Odpověď na tuto otázku je pro mne poměrně jednoduchá. Přiženil jsem se do Litoměřic. Lovosice jsem poprvé navštívil v září 1971, kdy jsem se, po skončení základní vojenské služby, ucházel o místo středoškolského učitele, na které jsem byl přijat 1.10.1971 v tehdejším Zemědělském odborném učilišti Lovosice se sídlem v Přívozní ulici. Od té doby jsem až do dnešního dne lovosickému školství věrný. S výjimkou pěti let působení na lovosickém gymnáziu působím stále na zemědělském učilišti. Za těch dlouhých dvaatřicet let jsem se stal spíše „lovosičákem“. Mám zde hodně přátel, kamarádů, známých a hlavně své bývalé žáky. Litoměřice jsou dnes pro mne rodinným územím a ubytovnou, neboť větší část dne trávím v místě své práce.

Ze kterých škol integrovaný subjekt vznikl? Jaké máte představy o funkci nového školského komplexu a jaká máte předsevzetí do Vaší nové práce? Čeho by jste chtěl dosáhnout a co zlepšit? Co očekáváte od svých nadřízených a co od městských orgánů a zastupitelů?
Nový právní subjekt vznikl sloučením tří lovosických škol: SPŠ chemické Lovosice, SOU zemědělského, OU a U Lovosice v ulici Osvoboditelů a SOU Lovosice v Terezínské ulici u Lovochemie. Vznik nové školy přinesl úkoly, které je nutno „za pochodu“ řešit. Personální otázky, prostorové podmínky, majetkové záležitosti, zajištění teoretické výuky i odborného výcviku. Abych byl konkrétní: škola k 1. 9. 2003 bude mít přibližně 530 studentů a žáků v jedenácti studijních a učebních oborech a přibližně devadesát pedagogických a nepedagogických zaměstnanců. K tomu velký nemovitý i movitý majetek. Řízení takového rozsáhlého komplexu bude bezpochyby, alespoň z počátku, složité. Na škole však budou působit zkušení učitelé i mistři odborné výchovy a s jejich pomocí se určitě podaří vzniklé problémy řešit. Od nadřízených očekávám zejména tok finančních prostředků, jejich největší část (řádově v milionech Kč) byla investována do modernizace pracovišť odborného výcviku. Přál bych si, aby městské orgány byly pyšné na svou „velkou školu“ a aby spolupráce byla alespoň tak dobrá, jako doposud. Do budoucna bych byl rád, aby vedení školy i město společně usilovaly o ideální řešení školství lovosického regionu, tj. o výstavbu nového komplexu, který by měl centralizovat výuku z celé spádové oblasti do jednoho místa, do města Lovosic.

Srpnová povodeň urychlila realizaci záměru tak zvané optimalizace škol v regionu. Postupovali byste stejně i bez záplav? V čem vidíte výhody tohoto spojení a jaké přinese zápory? V čem se bude lišit Vaše práce od té dřívější?
Optimalizace škol v regionu byla politickým rozhodnutím. Je možné, že záplavy v roce 2002 tento krok urychlily. Očekávaným přínosem bude: odstranění roztříštěnosti oborů, snížení počtu řídících pracovníků a administrativy, využití odborné způsobilosti, snížení provozních nákladů, využití kapacit budov. Největší změnu v práci ředitele vidím v nutnosti mnohem větší přesnosti řídící práce a v důsledné kontrole.

Na jaké učební obory se od nového školního roku zaměříte? Které obory z bývalých učilišť budou zrušeny a které nově vzniknou? Ve kterých prostorách bude integrovaná škola působit? Jaký bude další osud objektů, které byly zasaženy loňskými záplavami? Jsou možné nějaké dotace na obnovu povodněmi poškozených objektů?
Nová škola bude mít následující pracoviště: teoretická výuka bude probíhat v „zámku“ v ulici Osvoboditelů (hlavní sídlo) a střední průmyslové škole v Krátké, odborný výcvik ve Vrbičanech (obory mechanik, opravář zemědělských strojů, opravářské práce a truhlář), zahradnické obory v areálu v Litoměřicích, v Brožíkově ulici. Ubytování žáků zajistí domov mládeže v Lovosicích. Další osud zbytného majetku je v rukou zřizovatele - KÚ Ústeckého kraje. Do tohoto majetku je zahrnut objekt SOU v Terezínské ulici i objekt v Přívozní ulici. Dotace na nápravu povodňových škod zřizovatel použije pro modernizaci užívaných objektů (největší část na pracoviště ve Vrbičanech, zejména pro učební obor truhlář – výroba nábytku).

Budete nějak spolupracovat s podniky, které v regionu jsou, nebo nově vznikají? Předpokládáte zájem o absolventy učiliště na trhu práce? Pokud ano, ve kterých oborech?
Spolupráce s podniky v regionu se samozřejmě uskutečňuje a byly již předběžně navázány kontakty i s nově vzniklými podniky. Absolventi oborů nově vzniklého právního subjektu se na trhu práce dobře uplatňují. Ukazují to i analýzy Úřadu práce Litoměřice.

Myslím si, že otázky ani z daleka nevystihly vše, co je možné o Vaší budoucí práci říci. Chcete na závěr něco dodat?
Mým osobním přáním je, aby v Lovosicích vznikl silný a úspěšný vzdělávací subjekt, který bude poskytovat kvalitní vzdělání a bude mít i nadregionální působnost.

Přejeme Vám v práci mnoho úspěchů a co nejlepší podmínky pro celé školství v Lovosicích.

Ptal se Miroslav Hvorka.

strana 1
strana 2
strana 3
strana 4
strana 5
strana 6
strana 7
strana 8
strana 9
strana 10
ARCHIV
Strana 1