Září 2003 Lovosický dnešek - Strana 2

Slovo starosty

Dnes je 7.8. a odjíždím na dovolenou. Hodně se těším, ostatně jako každý. Deset dnů volna před sebou je báječná vyhlídka. Letos budeme pobývat v Bedřichově a kochat se přírodou Jizerských hor. Dohlížet na nás bude Ještěd.

Zeptal se mě pan redaktor Hvorka na stav zeleně v Lovosicích. Ne,nechci za každou cenu chválit to naše. V době prázdnin a dovolených však hodně cestujete po světě i městech českých. Jistě jste hodně viděli a tak můžete porovnávat. Sami si uděláte obrázek. Já když někam přijedu, tak si všímám právě zeleně, pořádku na ulicích a dost často "ty naše" v duchu chválím. Tak to tedy jednou říkám nahlas. Jistě není vše v úplném pořádku a je co zlepšovat. Dokonalí byli jenom bozi. Problémem jsou keře a větve stromů,které zasahují nad chodníky - zkuste zavřít oči a projít se po chodníku. Zjistíte, jak nemilý je zásah větvičkou do obličeje. V okamžiku,kdy řízneme do této zeleně, přicházejí protesty. V těchto dnech jdou zvěsti o vykácení zeleně ve Vodní ulici. Nepomohla ani barevná studie celého prostoru,kterou jsem předal zástupci občanů ve Vodní ulici. V září, až vyjde toto vydání LD, budeme všichni chytřejší a předpokládám i klidnější.

Klidní jsou školáci,kteří se těší na delší prázdniny. Napínavá je to doba pro učitele. Stávkovat není nic příjemného. Okolí Vám dá 100% najevo,že ho řešením svého problému obtěžujete. Zkusil jsem si to jako železničář. Pedagogům navýšení jejich platů samozřejmě přeji, vždyť manželka je učitelkou.

Tak školákům i učitelům přeji hodně sil do nového školního roku. Nebo školákům méně sil, aby to s nimi učitelé měli lehčí? Ať se Vám všem ve škole daří.

Kulhánek

Společenská kronika

V červenci odešli a už se nevrátí

Z Lovosic pan František Richtr ve věku devadesáti let, paní Ilsa Dimitrová třiaosmdesátiletá, ve věku rovných osmdesáti let paní Věra Wernerová, o rok mladší pan Václav Černý, sedmdesát osm bylo panu Miroslavovi Roudnickému a pouhých šedesát sedm bylo panu Janovi Fouskovi.

Ze Lhotky nad Labem navždy odešla paní Marie Kintnerová ve věku třiadevadesát let.

Odešli ze světa, ale v srdcích svých nejbližších zůstanou navždy.

Blahopřejeme

Mistr František Hora

Frantisek Hora

malíř našeho kraje, se 13. září dožívá 90 let. Přejeme mistrovi zdraví, aby mohl realizovat všechny své tvůrčí záměry a má jich hodně…

Obsáhlý článek o  životě a práci Mistra Hory jsme přinesli v Lovosickém dnešku č. 3/2002.

Redakce

Čtenáři nám píší

Není každý Einstein…

Paní Hájková z Malých Žernosek nám napsala již minulý měsíc, bohužel až po uzávěrce. Zamýšlí se nad poměrem dětí k učení a konstatuje, že není každému dáno stát se inženýrem, doktorem či vědcem. Správně podotýká, že vzdělání je dobré, ale není všechno. I ten, kdo ukončí své vzdělání jako vyučený řemeslník může být šťastný, pokud své zaměstnání vykonává pečlivě a s láskou. Taková práce přináší uspokojení a takový člověk bývá svým okolím vážený a ctěn.

Tuto úvahu napsala v souvislosti s koncem školního roku a tak nakonec přeje všem těm, co měli »samé«, i těm co měli sem tam i nějakou tu horší známku - příjemné a hezké prázdniny. Vyšlo to - bohužel - až po nich…

Redakce

Tunel ohrozí Lovosice

Ekologičtí aktivisté nesouhlasí s navrženou povrchovou trasou D8 v úseku Lovosice - Řehlovice. Navrhují zahájit jednání o změně trasy dálnice s dlouhým (nebo krátkým) tunelem pod strání Lovoše nad Lovosicemi. Když pomineme fakt, že tato změna by značně prodražila výstavbu D8 a nadměrně prodloužila dobu zprovoznění, měla by především i negativní dopad na celou rekreační lokalitu pod Lovošem, občany města a město.

Na mapě, která bohužel byla v netisknutelné kvalitě, i laik vidí, že navržená trasa ekologickými aktivisty značně zhorší životní prostředí občanů v Lovosicích včetně nejbližšího okolí a je zároveň i likvidační pro rozvoj města samotného. Je podivné, že o tom jak a kudy povede dálnice kolem Lovosic nejvíce hovoří lidé z Litoměřic, kterých se takto přímo vůbec netýká.

  1. Dálniční oblouk do tunelu by naprosto znehodnotil pozemky nepostradatelné pro růst Lovosic a nadměrně by zatížil životní prostředí jihozápadní části města.
  2. Muselo by dojít k likvidaci ovocných sadů na jihovýchodních stráních Lovoše.
  3. Přes 17 hektarů viničních pozemků by bylo ohroženo (znehodnoceno) zplodinami.
  4. Ohrožena by byla chatová kolonie, kde je přes 200 zahrádek včetně desítek celoročně obývaných domků.
  5. Větrací štoly z dálničního tunelu by koncentrovanými zplodinami zamořovaly tuto rekreační lokalitu Lovosic.
  6. Na Lovosicku převládají větry ze západního kvadrantu, což by znamenalo prakticky celoroční zhoršení situace obyvatel ve městě.

Vedení trasy dálnice Českým středohořím vyvolává otázku, nakolik se povrchová varianta výstavby dotkne charakteru přírody. Ve státech s podstatně složitějšími podmínkami a krásnějšími přírodními útvary (Rakousko, Švýcarsko) již desetiletí existuje síť dálnic a jejich provozování žádné zásadní problémy nepřináší, což nelze jednoznačně říci o jejich propojení tunely.

Doufám, že uvedené argumenty jsou dostačující k iniciaci pro Iovosické zastupitele, aby se konečně vyjádřili proti tunelu pod úbočím Lovoše nad Lovosicemi. Apeluji na orgány města, aby tuto situaci brali vážně a zahájili okamžitě jednání o této změně dálničního tunelu, kterou navrhují ekologičtí aktivisté.

Miroslav Nesvarba

Souhlasíme s pisatelem článku, že o trase dálnice chtějí rozhodovat lidé, kteří bez uzardění upřednostňují pár vzácných jeřábů před zdravím tisíců lidí a to nejen z Lovosic. Připomínáme, jak zní název jedné rubriky našich novin: Ekologie není jen fráze…

Redakce

strana 1
strana 2
strana 3
strana 4
strana 5
strana 6
strana 7
strana 8
strana 9
strana 10
ARCHIV
Strana 2