Září 2003 Lovosický dnešek - Strana 6

Představujeme vám obce

Třebívlice - místní části

Dřemčice

je ves ležící 2 km severozápadně od Třebívlic při jižním okraji Chráněné krajinné oblasti. Nad vsí je vrch Kuzov, na kterém roste vzácný česnek tuhý, koniklec luční český a další zástupci květeny stepního charakteru. První zmínka o obci pochází z roku 1420. Dříve zde v době květů ovocných stromů bývaly oblíbené poutě. V roce 2000 byla dokončena plynofikace a výstavba vodovodu. Je zde přes 40 domů s asi 100 trvale žijícími obyvateli. Na návsi je kaple z 19. století, barokní kostel sv. Jana Nepomuckého nad vsí z roku 1722 byl z bezpečnostních důvodů zbořen v roce 1979. V současné době byla založena Nadace na obnovu kostelíka. Ves má autobusové spojení, leží na lince Litoměřice-Most (Dřemčice-rozcestí).
Dremcice
Dřemčice, celkový pohled

Staré

Ves byla v písemných materiálech poprvé zmíněna v roce 1408. Na přelomu let 2001/2002 zde bylo vybudováno centrální ekologické vytápění obce. V osadě je kaple se zvoničkou z roku 1900. Unikátní je socha Madony s dospělým Ježíšem v náručí.

Leská

leží na úpatí vrchu Srbsko, 3,5 km severoseverozápadně od Třebívlic. Žije zde pouze cca 30 trvale bydlících obyvatel v 15 domech, jinak jsou chalupy určeny k rekreaci. Obec ale bohužel stárne. Poprvé je ves zmiňována v roku 1414. Ve vsi je kaplička sv. Jana Nepomuckého. Z bývalé budovy školy bylo vybudováno péčí obce Třebívlice turistické, rekreační a školící zařízení. V obci je vodovod, plyn zaveden není. Do obce zajíždí pojízdná prodejna a staví zde linka autobusu Lovosice-Skalice. Před II. světovou válkou zde byla ozdravovna pro tuberkulózní děti, vzduch prý byl stejně kvalitní jako v Tatrách.. V současné době se klimatické podmínky rok od roku zlepšují lze to doložit například na zrychleném růstu jehličin.

Kaple

Blešno

Nad vsí Blešno leží Blešenský vrch, na jehož západním ostrohu je příkop a stopy hrádku. První zmínka o vsi je z roku 1226. Socha sv. Vavřince ve vsi pochází z poloviny 18. století. V současnosti je zde 5 stále obývaných domů, ostatní chalupy jsou rekreační.

Dřevce

jsou dnes již převážně chatovou oblastí, v roce 1991 se uvádí 7 trvale obydlených domů se 14 obyvateli. První písemný zachovalý záznam o obci je z roku 1396. Ve vsi je pomníček obětem první světové války. V roce 2002 bylo otevřeno "rekreační a ubytovací centrum Dřevce" - I. etapa.. Nové zařízení je realizováno zčásti za prostředky programu Sapard (50%ní dotace). Sportovně rekreační areál s restaurací a ubytovacím zařízením (kapacita 22 míst) a sportovním zázemím (tenisové kurty, sauna, bazén apod.) bude dokončen do 3 let.

Skalice

Skalice

je podhorská ves v horní části údolí potoku Granátka 4 km severně od Třebívlic. Leží v kotlince mezi Solanskou horou a hradišťanským masívem. Na návsi je pozdně barokní kaple sv. Prokopa. Většina chalup slouží k rekreaci. Ves má autobusové spojení s Lovosicemi.

Šepetely

jsou osada ležící 1,5 km severozápadně od Třebívlic. Zmíněny byly poprvé v roce 1318. V místě je kaple z roku 1900 s plochou zvoničkou nad průčelím a poměrně zachovalé soubory venkovských stavení, Na poli u Šepetel byl v 19. století nalezen největší granát o velikosti holubího vejce (12,6 g), který je uložen v klenotnici saských kurfiřtů v Drážďanech.

Šepetely

ELKO hlásí

Šťastný vstup do školního roku všem dětem

Prázdniny nám utekly jako voda a my už zase rozjíždíme pravidelnou i příležitostnou činnost pro všechny děti,které nemají rády nudu.

Na chvilku se vrátím k prázdninám,protože bych chtěla poděkovat všem vedoucím našich zájmových útvarů,kteří se věnovali dětem i o prázdninách na táborech nebo při soustředěních.Za všechny bych jmenovala Gábinu Schejbalovou s manželem a jejich turistický tábor,Miroslava Kučeru za rybáře,Petra Skokana za hokejisty,ing.Ivanu Svobodovou za odbíjenou a Věru Lahovskou za basket.Oni i všichni ostatní, kteří se dětem věnují o prázdninách ,to dělají bez jakékoliv finanční odměny a o to větší jim patří dík .

Těším se na spolupráci se všemi i v letošním školním roce .Nabídku všech zájmových útvarů najdete na  našich vývěskách,ve všech třídách i chodbách základních,mateřských i středních škol.

Z příležitostných akcí na měsíc září bych připomněla rozloučení s prázdninami-1.září čeká ve 13 hodin na Osmičce všechny školáky spousta sportovních soutěží se sladkými odměnami.

V minulém čísle jsem slíbila další informace o naší nové akci,která proběhne 20.září.Je to Běh Terryho Foxe. Smyslem celé této akce je získat příspěvek na výzkum rakoviny.Je určen pro sportovce,stejně jako pro děti,rodiče,prarodiče i miminka v kočárku , protože není smyslem být nejrychlejší,ale hlavně se zúčastnit a částkou od 20,- Kč získat samolepku,čelenku nebo tričko a tím přispět na boj s touto nemocí.Všechny zájemce zveme na hřiště do Malých Žernosek, kde mezi 9.a 9.45 proběhne registrace účastníků a v 10 hodin odstartujeme po značené cestě Opárenským údolím směrem k táboru a zpět na hřiště do cíle.Doprovodným programem bude vystoupení kroužku aerobicu v 9.30 a před startem budou mít všichni účastníci možnost si nechat změřit tlak. Věříme,že nás bude co nejvíce, protože každý z nás by si měl uvědomit, že tato zákeřná nemoc může dřímat v každém z nás.

Hlavním organizátorem je Česká obec sokolská a nikdo nemusí mít strach,že by získaná částka byla použita na jiný účel,protože všechny vložené obnosy budou jmenovitě sepsány a vloženy do zapečetěných uren,odkud budou pověřenými osobami převedeny na konto ,určené pro tento výzkum.

28.září nás čeká Václavská pouť,na které bude pro děti jako v minulých letech připravena netradiční atletika pro nejmenší v parku na náměstí,kousání koláče před Elkem a loutková pohádka pro všechny děti v Elku.Časový plán bude upřesněn na plakátech i v našich vývěskách.

Krčmářová

 

O vrabcích, kosech a jiné zvířeně

Česká ornitologická společnost vyhlásila vrabce domácího Ptákem roku 2003. Stalo se tak ze smutného důvodu, že nám vrabec, kdysi nejrozšířenější pěvec, skoro zmizel z dohledu. Jeho počty se rok od roku snižují, a proto má akce Pták roku za cíl zmapovat jeho výskyt na našem území. Zamyslela jsem se nad tím, kdy jsem naposledy viděla víc vrabců pohromadě. Bylo to asi v polovině července po 7. hodině ranní, kdy se na cestě ke stánku pana Turka hašteřili tři čtyři vrabčíci o kus rohlíku. Když mě spatřili, okamžitě uletěli, asi nemají s člověkem dobré zkušenosti. Rohlík jsem jim přendala na kraj, aby ho viděli, a s radostí jsem konstatovala, že se do něj opět pustili.

Absolutně jiné je chování kosů. Nevím, zda je to jen moje představa, ale kosové se lidí nebojí. Když na některého, který se pohybuje po trávníku sotva metr ode mne, promluvím, přijde ještě blíž a taky něco tíká. Vůbec se nezdá, že by měl nějaké obavy, asi jim lidé už celé generace neubližují.

Onehdy jsem dokonce při cestě domů viděla černou veverku; ta přede mnou sice utekla na strom, ale stejně je to div, lesní živočich a vybere si pobyt v Lovosicích. Pravdou je, že kolem parkoviště je těch stromů více a že jsou tam i kontejnery s odpadky, takže snad zdroj obživy. Nebo, že by měly veverky rády děti ? poblíž je i pískoviště.

Do živé přírody patří i sám Homo sapiens sapiens člověk moudrý. Ale že by byl každý člověk moudrý, o tom s úspěchem pochybuji. V naší Palackého ulici jsou čtyři sběrné kontejnery na bílé sklo, barevné sklo, plasty a na starý papír. Popravdě řečeno, ten kontejner na papír by potřeboval vyměnit nebo natřít, je poněkud zarezlý. Ale skutečně je podle tvaru pro tříděný sběr určen, kontejnery - pro komunální odpad jsou jiné. Ten, kdo je moudrý, dává do toho posledního kontejneru skutečně pouze starý papír. Zjistila jsem však, že těch nemoudrých je asi 15-20 %, a ti tam odhazují cokoli, třeba i skořápky od vajec. Nebo také kus prkna, asi si pamatují ze školy, že papír se dělá ze dřeva. V kontejneru na plasty jsou sice z 95 % plasty (tedy většinou PET láhve), ale asi třetina z nich má uzávěr přišroubovaný a není sešlápnutá. Zabere tak spoustu místa, kam by se vešly další láhve. A nedávno tam někdo vysypal ošatku špačků od cigaret, to ale nebyl jen člověk nemoudrý, to byl málem jsem chtěla napsat pojmenování tvora z živočišné říše.

Proč bych ale nadávala živým tvorům, kteří jsou nějakým způsobem užiteční ! O tom člověku se přece nechá říci, že to byl vandal, tupec, ignorant a podobně, doplňte sami dle vlastního uvážení. Proč mohou kousek za hranicemi všichni třídit odpady a my ne ? Na jednom letošním zasedání uvedl starosta Kulhánek, že částka za vytříděný odpad činila za minulý rok přes 100 tisíc korun. Kolikanásobně vysoká by byla, kdyby třídili všichni nebo to alespoň těm snaživým nekazili ! Proč ubývá vrabců ? Proč nepřibývá lidí moudrých ? Polepšeme se, jinak Homo sapiens sapiens nebude hodný svého názvu.

Hz

strana 1
strana 2
strana 3
strana 4
strana 5
strana 6
strana 7
strana 8
strana 9
strana 10
ARCHIV
Strana 6