Září 2003 Lovosický dnešek - Strana 9

Jana vyhořela

Paní Čermáková, výtvarnice a spolutvůrce image našich novin se již před několika léty odstěhovala na Šumavu do malého rodinného domku, čímž si splnila svůj životní sen. Janu, kterou známe jako věčně rozchechtanou optimistku, postihlo v jejím štěstí neštěstí: domeček jí vyhořel. Není důležité proč nevíme to a  ani jsme se na to neptali. Neštěstí je i tak dost velké…

Jana se ovšem nezapřela, je to bojovnice. Ač už taky nepatří mezi mladice, s vervou sobě vlastní domek »postavila na nohy«. No to víte, nějaký ten dloužek se v takové situaci najde… A to se potom shání práce ( v Jižních Čechách obzvlášť těžko), aby se nějaká ta kačka dala dohromady, třeba na fungl novou střechu. K tomu zahrádka a tak se naše Jana opravdu nenudí. Na nudu nezbývá čas. Dokonce ani na práci pro naše noviny. Sama to přiznává a přemýšlí, jak tento nedostatek napravit. Držíme jí pěsti, aby jí vydržel elán a dobrá nálada, dokud neudělá všecko, co má v plánu.

Na snímku je domek po požáru a o rok později.

Čampulka

Zrcadlo kultury

Koncerty

 • 4.9. (čt) Jiří Holeňa (klavír), Anna Holeňová (hoboj), Jan Holeňa (violoncello) Program: Leoš Janáček, Petr Eben, Pavel Haas, Jaroslav Krček. Koncert se koná v Kulturním domě v Terezíně od 17 hodin.
 • 6. koncert XIII. ročníku Litoměřického varhanního léta 2003
 • 17.9. (st) Aivars KALEJS (Lotyšsko) - varhanní recitál Program: J. S. Bach, A. Vivaldi, Jan Křtitel Kuchař, vlastní skladba Cantus "Memento 1941" aj. Koncert se koná v katedrále sv. Štěpána v Litoměřicích od 19 hodin.
 • 20.9. (so) Třebenické hudební léto - Trio Amadeus (koncert v Muzeu Českého granátu v Třebenicích od 18 hodin)
 • 1. koncert 22. sezóny Klubu přátel hudby
 • 25.9. (čt) Ivan Štraus, Michaela Štrausová - houslové duo s klavírním doprovodem Program: J. S. Bach, J. Suk, B. Martinů, D. Šostakovič aj. Koncert se koná v Divadle K. H. Máchy v Litoměřicích od 19.00.

Výstavy

 • 26.8.-12.10. Kapitoly ze života školy Vlastivědné muzeum Litoměřice, denně kromě pondělí, od 10.00 do 17.00 hodin. září Výstava "Hokejista Ivan Hlinka maluje", galerie Salva Guarda v Litoměřicích
 • 12.6.- 14.9. Bilance roudnické galerie I. obrazy a sochy Galerie moderního umění Roudnice nad Labem, otevřeno denně kromě pondělí.
 • 7.8.-30.10. Vzpomínková výstava Rossie Potter a Patricie Ayre (fotografie sochy gravírované sklo) v Muzeu ghetta v Terezíně
 • 3.7. - 28.9. Eva Kmentová - skulptury Výstava se koná v Severočeské galerii výtvarného umění v Litoměřicích, denně mimo pondělí, 9-12, 13-17 hodin.
 • 20.6.-2.11. Obrazy a kresby rodiny Mánesů (Josef, Quido a Amálie, jejich otecAntonín a strýc Václav). Praha, Národní galerie - Palác Kinských.

Divadlo Karla Hynka Máchy

Začátek v 19 hodin

 • 16.9. (út) Marc Camoletti: Na správné adrese Komedie v provedení divadelní společnosti Háta v Praze.
 • 23.9. (út) Robert Thomas: Past Divadelní hra s detektivní zápletkou - Agentura PKS.

Nedělní představení pro rodiče s dětmi od 15 hodin

 • 14.9. Pavel Cmíral: Pohádka o Popelce, hraje Divadlo rozmanitostí Most.

Představení pro školy (a nejen pro ně)

 • 30.9. (út) Pavel Vašíček: Aladinova kouzelná lampa, hraje Divadlo rozmanitostí Most.

Různé

 • 6.9. (so) Dočesná v Úštěku, 21. ročník běhu kolem jezera Chmelař
 • 13.9 (so) Dny evropského kulturního dědictví (Šermířské představení) - Hrad Hazmburk
 • 13.9. (so) Daliborovy slavnosti na Státním zámku v Ploskovicích (jarmark, kulturní program)
 • 19.-20.9. Vinobraní ve Velkých Žernosekách (kulturní program, prezentace burčáků)
 • 20.27.9. Zahrada Čech (27. ročník zahradnického veletrhu)
 • 27.9. (so) Vinobraní v Litoměřicích kulturní program začíná v 11.00 a končí ve 22.00 (např. Ilona Czáková se skupinou Laura a její tygři, Dan nekonečný a Šum svistu, Jana Koubková). Bude k dispozici i strašidelná cesta litoměřickým sklepením, Sváťovo dividlo nabídne loutkové představení i soutěže, prezentace burčáků a tradiční historická tržnice.
 • 28.9. (ne) Václavská pouť v Třebívlicích
 • 29.-30.8. Strašidelná sklepení (večerní prohlídka zámeckých sklepení se strašidly, od 19 hodin na Sátním zámku v Libochovicích)

Státní zámek v Libochovicích bude otevřen denně kromě pondělí od 8.00 do 17.00, Státní zámek v Ploskovicích denně kromě pondělí od 8.00 do 17.00, třebenické Muzeum českého granátu (opět zde budou k vidění i repliky šperků Ulriky von Levetzow) denně kromě pondělí od 9.00 do 16.00 a Státní hrad Hazmburk také denně kromě pondělí od 10.00 do 18.00.

Hz

Co nového v Lovosicích

(Parní) vlak jede krajinou...

Mnozí lovosičtí občané si jistě vzpomenou, že součástí oslav 400 let povýšení Lovosic na město byly i nostalgické jízdy zvláštních parních vlaků. Celou akci tenkrát pořádalo Depo kolejových vozidel Louny, provozní jednotka Lovosice, ve spolupráci s Federací strojvůdců Lovosice a Městským úřadem. Jízdy měly tehdy velký ohlas, a proto se parní mašinky chystají převážet cestující i letos: na Den železnic a o Václavské pouti 27. a 28. září 2003.

Navštívila jsem v souvislosti s touto chystanou akcí pana Přemysla Živného, vedoucího Střediska lokomotivních čet (dále SLČ) Lovosice, které sídlí v ulici U Výtopny, což je u trati do Teplic. Středisko patří pod Depo kolejových vozidel Louny, takových organizací je v České republice jedenáct a jsou řízena přímo Generálním ředitelstvím Českých drah v Praze bez zbytečných mezičlánků. Ve středisku v Lovosicích je zaměstnáno 50 strojvedoucích, kteří zajišťují osobní vozbu na tratích do Teplic, Mostu a částečně do Litoměřic a České Lípy. V nákladní dopravě provádí obsluhu většiny vleček a nádražní posun v regionu Lovosicka a Litoměřicka. Dále v depu pracuje 14 zaměstnanců pomocného personálu. Po delším rozhovoru s vedoucím SLČ panem Živným jsem získala zajímavé informace.

Parni lokomotiva rady 423

Příprava nostalgických vlaků je věc náročná a dlouhodobá. Vyjetí letošních parních vlaků na tratě se připravovalo od října 2002. Nejprve se podá žádost o zařazení jízdy do Kalendáře nostalgických vlaků (a ne vždy se uspěje). Je nutno sestavit trasu jízd a nechat vypracovat obchodně pracovním ředitelstvím v Ústí nad Labem služební jízdní řád. Pro danou trasu se vybere, vzhledem k traťovým poměrům v Železničním muzeu v Lužné u Rakovníka, vhodné hnací vozidlo v Lovosicích to bude Parní lokomotiva 434 1100, jedná se o první parní lokomotivu vyrobenou v plzeňských Škodových závodech v roce 1920. Rovněž se domluví k lokomotivě vhodné vagóny. Musí se objednat i uhlí vhodné kvality z Ostravy, s nízkým úletem a spékavostí, aby jiskry na trati nic nezapálily. Pro každý vlak je nutno zajistit vlakovou četu, která skládá ze strojvedoucího, topiče, vedoucího doprovodu vlaku (vykonává i funkci průvodčího) a na každý vůz jednoho průvodčího.

O náklady na jízdy se podělí České dráhy, Městský úřad Lovosice a částečně také Městský úřad Litoměřice. Lokomotiva přijede z Lužné již v pátek 26. září a odjede až v pondělí 29.9.2003. Trasy pro jízdy, jak sdělil pan Živný, byly po zralé úvaze vybrány tři: Lovosice - Třebívlice, Lovosice - Ústí nad Labem přes Chotiměř a zpátky podél Labe po koridoru a Lovosice Litoměřice - Lovosice. V Ústí nad Labem se bude ve stejné dny konat velká výstava kolejových vozidel v ústeckém depu, svoz zájemců bude zajištěn od tohoto vlaku motorovým vozem z hlavního nádraží. Také v lovosickém depu se uskuteční výstava hnacích vozidel, vagónů a traťových mechanismů. Zaměstnanci připravují i nějaké překvapení. Ze stanice Lovosice - hlavní nádraží pojede od 9 hodin v každou celou hodinu zvláštní motorový vlak přes Lukavec, se zastávkou na terminálu RO-LA, s prohlídkou ústředního stavědla a dále bude pokračovat do lovosického depa na výstavu a zpět do stanice.

I v letošním roce se na organizaci akce významně podílí základní organizace Federace strojvůdců lovosického depa, která bude pro účastníky jízd mimo jiné zajišťovat občerstvení ve služebním voze, jenž bude zařazen v historické soupravě, jak nám sdělil místopředseda této organizace pan Jaroslav Makrlík. Dále je nutno jménem občanů poděkovat i dalším firmám, které se podílejí na zdárném průběhu letošních parních jízd. Jsou to: Lovochemie a. s., Soukromý pivovar Svijany, Řeznictví - uzenářství REK, Obchodní společnost LITOPAP spol. s.r.o. Litoměřice, Elektra Petráš plus, Pneuservis PROLIPS Žalhostice a Foto - Kino Šimek Litoměřice.

Starým vláčkem jede každý rád, nejvíce ale děti. Díky patří všem členům lovosické modré armády, kteří se na organizaci akce podíleli a ještě budou podílet, dokud mašinky neodjedou domů, do muzea. Ať se oslavy Dne železnic i Václavská pouť vydaří !

Za poskytnuté informace děkuji vedoucímu Střediska lokomotivních čet Lovosice, panu Přemyslu Živnému.

Eva Hozmanová

Sloupek zdravotně postižených

Svaz tělesně postižených

existuje v Lovosicích už jedenapadesátý rok a má se stále čile k světu. (Původně působila organizace pod názvem Svaz invalidů.) Základní organizace Svazu tělesně postižených v Lovosicích sdružuje v současnosti přes 470 registrovaných členů z celého Lovosicka. Výbor se pravidelně 1 x měsíčně schází se svolením paní Libuše Haufové v Domě pečovatelské služby a připravuje pro své členy skutečně mnoho různorodých akcí.

Každé úterý od 10 hodin se v DDM ELKO Lovosice konají Konzultační hodiny pro zdravotně postižené občany, poradenskou službu zajišťují členové výboru. Místnost ochotně zapůjčuje ředitelka Venuše Krčmářová. Počet dotazů i tazatelů se každým rokem zvyšuje. Složitější případy jsou řešeny ve spolupráci s pracovníky sociálního odboru Městského úřadu Lovosice a sociálně zdravotní komisí. Členky Svazu naopak pomáhají každým rokem při některých akcích DDM, např. při Dětském dnu na "Osmičce" nebo na "Bleším trhu" před Vánocemi. V minulém roce pracovali Dáša Beránková a František Kruml v komisích Rady města (paní Beránková v komisi kultury, školství a sportu); pan Kruml byl schválen Radou města do komise dopravy a životního prostředí i pro další období.

V roce 2002 se uskutečnily 3 turnusy ozdravného pobytu ve Sloupu v Čechách, kde se všem vždy velice líbí; loni se rekreovalo přes 160 osob. Letos proběhly už dva turnusy, třetí se připravuje na podzim oblíbili si ho zvláště houbaři. Do června r. 2002 zajišťovala v lovosickém bazénu akci "Plaveme pro zdraví" paní Helena Voláková. Vstupné bylo dotováno ze sponzorských příspěvků a činilo 50 %. Mezi sponzory patřla firma Potraviny Krátký a spol, Pekárna a cukrárna John a Květinka pí Novákové. Rovněž Rada města schválila v únoru 2002 příspěvek na činnost Svazu ve výši 10 000,- Kč. Doufejme, že až se opět zprovozní krytý bazén zničený povodněmi (pravděpodobně v lednu 2004), sponzoři svou přízeň zachovají a plavání bude moci opět pokračovat.

Pro členy se každým rokem koná série výletů za poznáním - loni například zájezd do Červeného Hrádku, na Kamencové jezero a do Zooparku v Chomutově, který skončil návštěvou Kadaně. V červnu 2002 následoval výlet do Liberce (lanovkou na Ještěd, prohlídka středu města, návštěva obchodního střediska Babylon) a Kryštofova údolí se známou sbírkou betlémů a krásným dřevěným kostelíkem. V září se ještě uskutečnil zájezd do západních Čech návštěva Bečova nad Teplou s relikviářem sv. Maura, zámku Kynžvart a kolonády v Mariánských Lázních.

V letošním roce již byli členové Svazu v Polsku, navštívili také kladrubský klášter a město Stříbro a uskutečnil se i výlet do Babiččina údolí, který loni pro povodně odpadl. V srpnu se konal také zájezd do Jižních Čech (Slavonice a Jindřichův Hradec), v září bude navštíveno nejbližší okolí (hrad v Budyni nad Ohří, Mšené lázně, Peruc a Louny). Několikrát za rok jsou pořádány nákupní zájezdy do Ředhoště a letos v listopadu bude navštívena také podniková prodejna v Benešově nad Ploučnicí (nezapomene se ovšem ani na hrad). Oblíbené jsou i zájezdy za lidovou muzikou do Dobroměřic. To všechno probíhá díky členkám kulturní komise Blance Jiráskové a paní Betkové. Další členka výboru, paní Libuše Blínová zase svědomitě zasílá blahopřání k životním jubileím.

Ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky kandidoval v Ústeckém kraji za Českou stranu národně sociální jako nestraník pan Václav Betka, předseda Svazu zdravotně postižených v Lovosicích. V srpnu přišly zátopy a předseda objížděl poškozené v Lovosicích, Nových Kopistech, v Terezíně i jinde a pomáhal organizovat pomoc. Díky Svazu bylo mnoha zdravotně postiženým občanům pomoženo nad rámec státní pomoci.

Jak je z uvedeného přehledu vidno, lovosická základní organizace je vskutku činorodá. K dalšímu prohloubení a zkvalitnění činnosti jí ale neustále chybí stálá schůzovní místnost, o kterou požádala Městský úřad Lovosice. Svaz má už dokonce k dispozici i vlastní počítač, nemá ho ale kde nainstalovat. Doufejme, že se snad brzy nějaké prostory pro úřadovnu Svazu tělesně postižených v Lovosicích najdou. Chuť k rozšíření činnosti a další nápady rozhodně členům Svazu nechybí. Přejme jim tedy k práci co možná nejlepší podmínky.

Hz

 

Máte doma hada?

Pan Jaroslav Čubík ano. A ne jen jednoho. I další, velice roztomilá zvířátka ze kterých by mnohým naskočila "husí kůže". Protože sám mám k přírodě velice dobrý vztah a mnohé jsem i pěstoval doma, velice rád jsem přijal pozvání a o chování exotických zvířat doma jsem si s panem Čubíkem povídal.

Jak jste se k tomuto koníčku dostal?
To už mám od malička kdy jsem začal chovat rybičky, potom kde jsem co chytil v přírodě nebo co mi přinesli kamarádi. Tak se mi rozrůstalo akvárko za akvárkem. Když jsem šel na vojnu, tak jsem všechno rozdal. Na vojně jsem pracoval se psy a tak jsem si po vojně koupil psa. Toho mám dodnes. Potom přišel kamarád, jestli bych nechtěl hada, že ho má doma a že se ho chce zbavit. To byl už jiný okruh zájmu. Koupil jsem si knížku o hadech a za týden jsem si šel pro prvního hada. Do dvou let jsem těch hadů měl asi osm. Od mala jsem měl vztah k přírodě. Byl to můj sen, dělat se zvířaty. Sen pracovat v zoo se mi nesplnil. Z finančních důvodů jsem se musel věnovat jiné práci a tak mám malé zoo alespoň doma.

Jaká zvířata jste již doma pěstoval?
Pěstoval jsem toho již spoustu. Nejoblíbenější člen rodiny, kterého si oblíbili i rodiče, byl velký leguán zelený. Byl to nádherný ještěr asi 1,5 m dlouhý. Měl jsem ho přes osm let. Běhal po bytě, žral nám z ruky. Zemřel stářím. Měl jsem spoustu hadů. Krajty, běžné užovky, korálovky, všechno samí škrtiči. Mám i suchozemskou želvu a nedávno jsem si koupil čtyři noční gegony. Chystám se dál rozšířit svojí sbírku o ještěry agami.

Co je zapotřebí k tomu, aby jste mohl ta zvířátka doma chovat?
Nejdůležitější je mít prostor, kde to budu mít. Základem jsou potom terária. Ta si mohu postavit sám, nebo se dají sehnat přes specializovanou firmu. Nákladově je to největší položka. Pak je zapotřebí čas, který je tomu třeba věnovat. Tak půlhodinku, hodinku denně. U terárií jsem začal samovýrobou. Zpočátku jsem měl kovové rámy a dřevěné pozadí, teď již mám terárka lepší. Jsou celoskleněná, lepená. To největší má rozměry 150 x 60 x 50 cm. Jsou ze skla 6 až 8 mm silného. Terárium je opatřeno zámky, tak, aby bylo možné zabránit, hlavně dětem, otevření. V každém teráriu je žárovka s ochranným keramickým krytem. Je zde hlavně kvůli teplu. Žárovky jsou připojeny ke spínacím hodinám, spínání nastavuji podle potřeby. Ke svícení se používají i specielní UV zářivky, jako mám u želvy, která nahrazuje sluneční ultrafialové záření. Želvy ho potřebují proto, aby jim neměknul krunýř. Kdyby želvy toto záření neměly, tak by při domácím chovu strádaly. Dále se používá topení pro zvířata, která přitápění potřebují. Musí se provádět i pravidelné čištění a měnit vodu. Asi tak jednou za rok celé terárium vyndám, vše vyčistím a dám nový podklad. Kdyby se to neprovádělo, muže dojít k různým onemocněním zvířat.

Předpokládám, že k chovu některých exotických zvířátek musíte mít povolení. Je to tak?
Jsou běžné exempláře, na které povolení být nemusí. To jsou např. klasické užovky, ještěrky apod.

U zvířat nebezpečných je nutná registrace a povolení, v současné době od Krajského úřadu v Ústí nad Labem. Už při kupování má každé nebezpečné zvíře doklad, kde je vyfotografované. Na příklad každý had má charakteristickou, nezaměnitelnou kresbu, něco jako u člověka otisk prstu. Podle toho je možná kontrola, že se jedná o to zvíře. Tento doklad ke zvířeti dostanu. Já musím udat svoje identifikační údaje a prodejce na úřadě prodej nahlásí. Já mám potom povinnost do 14 dnů se k chovu přihlásit. Potvrzení k dovozu zvířat se vydává podle zákona č. 16/1997 Sb. pro účely prokazování původu. V registračním listu je o zvířeti napsáno vše: druh, pohlaví, kdy a kde bylo odchyceno, kdy bylo dovezeno atd. Registrace je povinná i u zvířat, která jsou ohrožená a chráněná. Jsou to např. i suchozemské želvy. Proto je zakázán dovoz turisty a nepovolené kšeftování.

Můžete říci, která exotická zvířátka v současné době chováte?
Mám krajtu královskou, to je jeden ze vzácnějších druhů, na kterého musím mít povolení, potom mám užovku červenou, nejběžnější doma pěstovaný druh, která se dá i doma rozmnožovat. Dále korálovku sedlatou, suchozemskou želvu, čtyři gekončíky noční a velkého pavouka sklípkana. Ten se dožívá až pětadvaceti let. Všichni tito velcí pavouci jsou jedovatí.

Čím tyto své chovance krmíte a kde pro ně potravu získáváte?
Hadi se krmí laboratorními bílými myšmi, které se kupují ve zverimexu. Krajta spotřebuje 3 až čtyři za týden. Gekoni se krmí cvrčky. Všechna zvířata musí dostávat vitamíny. Vše je k sehnání ve zverimexech nebo na burzách. Na burzách je větší sortiment a poloviční ceny. Burzy jsou legální, pořádají se v Praze desetkrát do roka. Schází se tam spousta lidí i ze zahraničí. Já tam jezdím již osm let a i podle vzrůstajícího počtu účastníků se dá soudit, jak je o tohoto koníčka čím dál větší zájem. Jsou to stovky zájemců ve frontách. Na burzách také získávám většinu informací. Je tam i veterinář, který poradí, když chcete založit např. chov některého zvířete.

Máte možnost veterinární kontroly exotických zvířat nebo jejich ošetření?
Běžní veterináři na takováto zvířata nejsou specializováni. Když se něco stane mým zvířatům, tak jezdím do ústecké zoologické zahrady. Tam jsou specialisti. Tam mi vyjdou vstříc a zatím po každé pomohli. Specializované veterinární pracoviště je v Brně. Náš velký leguán si kdysi zlomil nohu. V ústecké zoo mu ji dali do dlahy a leguán se, bez jakýchkoliv následků, uzdravil. Byl to maminčin mazlíček a rádi na něho vzpomínáme.

Jak se sám chráníte před kousnutím od chovaných zvířat?
Já zvířata do ruky většinou neberu. Jsou vlastně jen na pozorování. Když provádím čištění, tak vím, jak s nimi zacházet. Na hady se používá háček. Používají se i kožené rukavice. Musí se při manipulaci dávat pozor. Zvířata jsou nevypočitatelná. Jsou to zvířata, která se nadají naučit.

Jaké máte plány a co byste ještě chtěl zkusit doma chovat?
V nejbližší době chci zkusit rozmnožovat gekony. Mám chovnou skupinu, tři samice a jednoho samce a očekávám, že tak do roka by mohli začít mít mladé. Tito gekoni jsou určeni pro začátečníky a jejich rozmnožování není obtížné. I hady bych chtěl doplnit do párů.

Přeji Vám mnoho úspěchů v dalším chovu.

Připravil (hv)

strana 1
strana 2
strana 3
strana 4
strana 5
strana 6
strana 7
strana 8
strana 9
strana 10
ARCHIV
Strana 9