Listopad 2003 Lovosický dnešek - Strana 4

Zprávy z DZCL

Byla podepsána kupní smlouva s prvním českým investorem.

Kupní smlouva na pozemek ve 4. zóně PLCL byla podepsána na půdě MěÚ v Lovosicích dne 30.7.2003 v kanceláři starosty. Za investiční a developerskou společnost Indes Invest s.r.o., na základě plné moci, smlouvu podepsal výkonný ředitel společnosti Ing. Robert Poskočil, za Město Lovosice starosta města Jan Kulhánek. Celému aktu byl přítomen předseda představenstva společnosti DZCL, a.s. Ing. Zdeněk Vybíral, který tuto kupní smlouvu připravoval. Na podrobnosti jsme se zeptali manažera DZCL pana Ivo Malíka.

DZCL
Ilustrační snímek logistického parku je z architektonické studie společnosti Selektra s.r.o., která je obchodně spjatá se společností Indes Invest s.r.o.

Od podepsání smlouvy o smlouvě budoucí, která byla podepsaná 13.12.2001, uplynula poměrně dlouhá doba. Komplikovala se nějak jednání?
Konečným a garantujícím termínem pro plnění náležitostí uvedených v uzavřené smlouvě o budoucí kupní smlouvě mezi Městem Lovosice a společností Indes Invest byl 31.12.2002. Nesplnění tohoto termínu bylo způsobeno zejména v důsledku povodní v srpnu loňského roku a jednak odvoláním Hnutí Duha k vydanému stavebnímu povolení v 11/2002. O těchto problémech referoval majitel firmy Indes Invest pan Toušek zastupitele města na veřejném jednání. Dodatkem ke smlouvě o smlouvě budoucí byl konečný termín pro uzavření kupní smlouvy upraven do reálného času. Dodatek řešil časový nesoulad tak, že garantoval příjem financí za prodej tohoto pozemku do rozpočtu města nejpozději v 08/2003. Podotýkám, že po dořešení problematiky odvolání Hnutí Duha nabylo stavební povolení pro realizaci logistického areálů skladů právní moci v prosinci 2002.

Zmínil jste se o finančním plnění. Před podepsáním kupní smlouvy měla být na účet Města Lovosice složena částka ve výši zhruba 8,5 mil. Kč. Je tato informace správná?
Informace je správná. Veškeré kroky, které předcházely podpisu kupní smlouvy, byly v souladu se zněním smlouvy o smlouvě budoucí včetně dodatku a byly průběžně plněny. Jednalo se nejenom o finální akt podpis kupní smlouvy, ale i o složení částky 8,941 mil. Kč na účet města před podpisem této kupní smlouvy. Tomuto předcházel podpis předávacího protokolu na pozemek p. č. 2444/10, který byl předmětem prodeje. Předávací protokol byl podepsán 10.7.2003. Téhož dne bylo provedeno vytýčení pozemku na základě geometrického zaměření a tento byl fyzicky předán společnosti Indes Invest. Veškeré náležitosti smlouvy o smlouvě budoucí byly tímto splněny.

Mohu se zeptat na upřesnění velikosti tohoto pozemku?
Velikost pozemku je dána kupní smlouvou. Jedná se o výměru, která je definována p. č. 2444/10 a tato výměra je 29077 m2. Informace o tom, že stále zůstává ve 4. zóně k prodeji pozemek o rozloze cca 1,3 ha je správná. Jedná se o pozemek v těsném sousedství firem Indes Invest a japonské společnosti Aoyama. Je to prostor, který lze v budoucnu odprodat dalšímu investorovi. Je také možné, že do tohoto prostoru bude později expandovat společnost Indes Invest.

Jaká je celková výše investice pro logistické centrum a termíny realizace projektu společnosti Indes Invest?
Z informací, které mám k dispozici by měly investiční náklady přesáhnout cca 180 mil. Kč. Je to informace z počátku investičního záměru. Jaká je současná finanční náročnost nevím a tyto informace může upřesnit pouze společnost Indes Invest. Termínem zahájení výstavby a realizaci logistického areálu je zatím říjen 2003. Ukončení stavby je plánováno do jednoho roku, nejpozději do prosince 2004. Koncem příštího roku by tedy mělo dojít k zahájení provozu areálu.

Protože nám jsou informace přímo od firmy Indes Invest zatím nedostupné, můžete nám alespoň přiblížit o co v jejich záměru jde?
Jedná se o logistický park, který je situován v průmyslové zóně č. 4. Jeho skladová plocha podle architektonické a dispoziční studie by měla mít 13122 m2, plocha administrativní budovy 640 m2. Park bude vybaven potřebným zázemím. Tím je vedle administrativní budovy i veřejná autobusová zastávka pro dopravu zaměstnanců firem ve 4. zóně. Část vnitřní komunikace areálu bude veřejně přístupná. Celý logistický park bude pronajímán v režimu, jaký bude dohodnut v nájemních smlouvách s majitelem logistického areálu.

Připravil (hv)

 

Pan Mikio Hayashibara prezident společnosti Tris Czech s.r.o ukončil své působení v ČR.

Dne 11.9.2003 se konalo setkání zaměstnanců firmy TRIS u příležitosti rozloučení s odcházejícím prezidentem panem Mikio Hayashibarou. Po zahájení činnosti v Praze společnost Tris Czech s.r.o. jako první zakoupila pozemky v průmyslové zóně Průmyslového a logistického centra Lovosice a zahájila výstavbu na jaře 2002. Zaměstnanci prezidentovi poděkovali za jeho činnost v ČR a předali mu dárek na památku. Při této příležitosti pan Hayashibara přednesl krátký proslov, kde zhodnotil své působení v naší zemi těmito slovy:

Mr. Mikio Hayashibara

"Výstavba naší továrny skončila a začala skutečná výroba. Tím se završil úkol mně svěřený a já se vracím zpět do Japonska. Můj pobyt zde trval 2 roky 8 měsíců. I když to nebyla dlouhá doba, velice si cením Vaší spolupráce. Tato země byla pro mne již sedmým domovem, kde jsem pracoval. Celková doba, po kterou žiji v zahraničí, je více než 25 let. Za tu dobu jsem působil 20 let ve funkci prezidenta.

Po pravdě řečeno v této zemi je způsob myšlení a chování lidí velice odlišný od zbylých šesti zemí, a to mne velice překvapilo. Proto bych se rád omluvil, že jsem byl někdy příliš hlasitý a prudký. Tato zem patřila před deseti lety ke komunistickému bloku. Když jsem byl mladý, souhlasil jsem s myšlenkami komunismu. Věřil jsem, že v zemích s komunismem lidé tvrdě pracují pro blaho všech. Po příchodu do České republiky jsem zjistil, že realita je naprosto odlišná. Nejvyšší priorita je zde kladena na osobní potřeby. V komunistických zemích není zisk nejdůležitější věcí. Proto lidé nejsou příliš motivováni. Pouze docházkou do zaměstnání získávají výplatu. Ale v zemích s tržním hospodářstvím musí firma vydělávat, jinak nemůže vyplácet mzdy. Tudíž vaše mzda je vykoupena jistou obětí, kterou musíte firmě podstoupit. Pouze vaše přítomnost v zaměstnání nestačí k vydělávání peněz. Pokud společnosti přinášíte více, společnost, pro kterou pracujete, vám může dát větší mzdu. Dalším důležitým bodem je rozvoj vašich schopností, o který se musíte snažit vlastním přičiněním. Prosím, sami se snažte zdokonalit a nečekejte, až vás druhý začne učit. Buďte aktivní a sami se ptejte, pokud máte o věc zájem. Tato země má dlouhou historii a bohatou kulturu. I úroveň a potenciál zdejších lidí je na vysoké úrovni. Během komunismu se však ekonomická situace výrazně propadla. Podobně jako to bylo v Japonsku před 40 lety.

Já však pevně věřím, že všichni, co jste zde přítomni, chápete výzvu mých slov a svou prací přispějete k prosperitě naší firmy. Doufám, že se stanete vzorem i pro ostatní obyvatele České republiky. Pak tato zem brzy dosáhne srovnatelné úrovně s ostatními vyspělými státy. Až za pár let znovu navštívím tuto zemi, věřím, že vaše ekonomika bude výrazně posilovat. K tomu vám přeji mnoho zdraví a síly ve vašem úsilí".

Setkání byl přítomen i nástupce prezidenta pan Hiroshi Sugano. Do české republiky přiletěl v srpnu a od září se ujal řízení továrny. Pobyt pana Hayashibary v ČR definitivně skončil 23.9.2003, kdy odletěl do Japonska.

(hv)

Co nového v Lovosicích

zasilka
První zásilka je relativně malá, na snímku je několik krabic v kufru osobního auta. Nenechte se zmýlit, v těchto krabicích je celých 200 tisíc kartáčků do benzinových čerpadel. Je to výroba za měsíc provozu. Na snímku prezidenti firmy Tris pánové Sugano (nový prezident společnosti), Hayashibara (odstupující) a vedoucí výroby Ing. Galle při slavnostním odesílání zásilky. Snímek je z archivu společnosti Tris.

První zásilka uhlíků z továrny Tris

Zkušební provoz továrny Tris Czech s.r.o. začal počátkem roku, kdy zde byli japonští experti. V té době se stroje uváděly do chodu a nastavovaly jejich parametry. Dávala se dohromady i dokumentace k japonským strojům. Zkušební výroba začala na konci jara. Od té doby se vyrobilo velké množství kartáčků. Velké množství se také zahodilo, protože jejich kvalita neodpovídala náročným požadavkům našich zákazníků. V této době se zákazníkům v České republice dodávaly stejné výrobky z Japonska. Během léta se vyrobily první kartáčky, které mohly být dodány zákazníkům již z naší výroby. První dodávka našemu zákazníkovi v Lounech se uskutečnila v polovině září. Tyto dodané výrobky již odpovídají všem náročným požadavkům. Výroba v současné době probíhá ve dvousměnném provozu.

(hv)

strana 1
strana 2
strana 3
strana 4
strana 5
strana 6
strana 7
strana 8
strana 9
strana 10
ARCHIV
Strana 4