Listopad 2003 Lovosický dnešek - Strana 6

 

Svatováclavské slavnosti

Parni vlak

Letos připadl svátek patrona Zemí koruny české svatého Václava a současně státní svátek Den české státnosti sice až na neděli, ale lovosičtí občané mohli začít se svátečními oslavami již v sobotu 27. září, kdy probíhala oslava Dne železnice. České dráhy a.s., Depo kolejových vozidel Louny, ve spolupráci s Městským úřadem Lovosice a za podpory četných sponzorů, pořádaly v sobotu i v neděli jízdy nostalgických vlaků (tak se úředně říká vlakům složených z historických vagónů, které jsou taženy parními či jinými historickými mašinkami). V sobotu ráno vyjel z hlavního nádraží první vláček se šesti vagóny (jeden byl dokonce jídelní) přes Opárno do Třebívlic a přes časnou dobu byl kupodivu zaplněn. Podél trati stáli lidé a mávali a to nejen děti, ale i dospělí, a mašinka občas vypustila páru a zahoukala na pozdrav. Viděli jsme z vlaku také několikrát srnky, ty ale houkáním moc nadšeny nebyly. Byl pěkný slunečný den a tak nebylo divu, že další jízda do Ústí nad Labem přes Chotiměř, Úpořiny a Řehlovice přilákala přímo davy nadšenců. Na této trati jsme také projeli dlouhým tunelem a pan průvodčí radil: „zavřít okna nebo oči“, a dětem se to moc líbilo. V Ústí si mašinka (parní lokomotiva 434.1100) musela odpočinout a výletníci měli možnost navštívit výstavu lokomotiv v ústeckém depu pořádanou ke 145. výročí založení Ústecko-teplické dráhy. Lokomotivy starší i mladší, parní, elektrické i motorové, čekaly na občany také v lovosickém depu, kam všechny zájemce svážel od rána každou hodinu historický motoráček. Večer ještě parní lokomotiva vezla vlak do Litoměřic a zpátky. Stejný program měla mašinka i v neděli, pro ty, co to v sobotu nestihli. Na všech tratích se prodávaly pěkné různě barevné jízdenky, které si cestující určitě schovali na památku. Jízda vlakem s vůní romantiky se přece nezažije každý den.

K oslavě českého i lovosického patrona byla v neděli v 10 hodin sloužena v kostele svatého Václava slavnostní mše s Mozartovým dílem Missa brevis, kterou s lovosickými zpěváky nastudoval sbormistr Jiří Stýblo. Na lovosickém „Václaváku“ začala rovněž v neděli od osmi hodin Svatováclavská pouť s bohatým programem pro děti i dospělé.

Lovosice

Při procházce na pouti hrála hudba, jedno hudební těleso střídalo druhé. Vybrat si mohl každý: country, „evrgrýny“, dechovka, Martin Maxa se skupinou Náhodná sešlost, swing. Všude bylo plno lidí, čepoval se burčák i pivo, voněly grilované klobásy, ale k dispozici byla i čínská kuchyně. Vojenský historický tábor skupiny LEPUS, sokolník s dravci, předvedení lasování i používání honáckého biče, přilákalo nejen pány a kluky, ale i slabé pohlaví. Členové skupiny také uspořádali pro děti několik her, včetně možnosti si zastřílet z luku.

Hudba

Pro ty nejmenší nechyběl ani tentokrát oblíbený skákací hrad. Kolotoče a houpačky byly výjimečně umístěny na „šikmé ploše“ mezi bankou a Sarajevem, ale na zájmu o ně to neubralo. Pro ty starší a šikovnější uspořádal DDM závody v atletice a netradiční soutěž v pojídání koláče. A dospělí měli šanci si prohlédnout Lovosice z ptačí perspektivy, chtělo to jen vystoupat na radniční věž.

Obě strany ulice Osvoboditelů lemovaly stánky s pouťovým zbožím, vedle tradičních perníkových srdcí, balónků, hraček a dřevěného zboží se bohužel tradičně vyskytl i sortiment nevhodný (textil aj.), ale s tím se asi nedá nic dělat. Míst na sezení bylo asi 200, přesto ale nestačila, mnozí také seděli na lavičkách v parku, další se procházeli nebo stáli u hudby. Lidí přišlo během dne podle mého odhadu několik tisíc a všichni se tvářili spokojeně. Na závěr nutno uvést, že díky patří všem, kdož se na organizaci dvoudenních oslav v Lovosicích nějak podíleli, železničářům, kulturním pracovníkům a dalším zúčastněným. Program byl pestrý (módní výraz je asi „vyvážený“), nikdo se nemusel nudit. Na shledanou za rok !

Hz
Foto Hv

 

Lovosice (skoro) neprůjezdné

V pondělí 22.září 2003 zažily Lovosice neobvyklou situaci. Krátce po poledni se staly téměř neprůjezdné. Dlouhé kolony automobilů se tvořily až do odpoledních hodin na všech příjezdových komunikacích.

Zacpa

Příčinou byl neprůjezdný kruhový objezd u Besedy, kde se prováděla oprava vozovky. Doprava zde byla chvílemi úplně zastavená. Kolem 14. hodiny sahala kolona na příjezdu od Prahy až k Plusu, na silnici od Ústí nad Labem hezký kousek za benzinku a ze směru od Třebenic až k nájezdu na silnici do Teplic. Tato situace se zlepšila až po 16. hodině. Oprava vozovky v Lovosicích je prováděna v rámci opravy silnice I/30 v úseku Lovosice - Ústí nad Labem. Tento projekt je financován Státním fondem dopravní infrastruktury a spolufinancován Evropskou unií a je součástí odstraňování škod, které byly způsobeny povodní v roce 2002. Zadavatelem stavby je Ředitelství silnic a dálnic ČR a provádí ji společnost Strabag a.s., provozní jednotka Terezín. Akce byla zahájena v srpnu 2003 a má být ukončená v listopadu 2003.

Lovosické občany téměř úplná neprůjezdnost už snad ani nevzrušovala. Za plného provozu zde probíhají opravy silnice delší již dobu. Nejprve to bylo záplatování vozovek na různých místech ve městě, potom i úplná uzavírka nadjezdu silnice I/15 směrem na Most. Přičteme-li k tomu dlouhodobou opravu silnice od Terezína, která již trvá téměř dva měsíce, víkendovou uzavírku mostu v Litoměřicích a opravu mostu v Roudnici nad Labem, sníženou průjezdnost v Mlékojedech, kde se provádí oboustranná oprava chodníků v celé obci (a to ještě se sníženou průjezdností zabudovanými retardéry), je těch řidičských radostí v regionu dost a dost. A do toho všeho i konání Zahrady Čech v Litoměřicích.

Zacpa

Jak nám potvrdila Policie ČR v Litoměřicích, při zácpě se v Lovosicích nestala ani jedna dopravní nehoda. Je to až neuvěřitelné. Možná, že mělo vliv i to, že 22.9.2003 byl již po druhé v historii vyhlášen evropský „Den bez aut“. Záměrem bylo snížení exhalací. Celých 40 % exhalací je způsobeno zvyšující se autodopravou. Tak, že i exhalací jsme si ten den užili v míře dostatečné k pochopení záměru dne bez aut.

Je dobře, že i takováto mimořádná dopravní situace, která v Lovosicích nemá obdoby, nezpůsobila někomu újmu na zdraví. Je dobře, že se v okolí Lovosic provádí oprava komunikací v takovém obrovském rozsahu. Doufejme, že i v Lovosicích samotných, po dokončení obslužné komunikace kolem supermarketu, bude jízda autem bez nebezpečí poškození tlumičů auta a vlastního chrupu. Snad někdy na pořádnou opravu komunikací uvnitř města zbude v městské pokladně i trochu peněz.

Text a foto (hv)

Jeli jsme v inkriminované době ulicí Dlouhou. Pravda - tady kolona vozidel nebyla, ale počkali jsme si hodnou chvíli na to, až jsme mohli proklouznout na kruhový objezd. Pak už bylo hej...

Čampulkovi

Rekonstrukce nadjezdu

Od srpna letošního roku se provádí celková rekonstrukce mostu přes koleje na silnici 1/15 směrem na Most. Investorem rekonstrukce je Ředitelství silnic a dálnic ČR Praha. Jak nám sdělil Ing. Zdeněk Mařík z ŘSD ČR v Ústí nad Labem je tato oprava zahrnuta do projektu opravy komunikací, které poškodila loňská povodeň. Akce je financována Státním fondem dopravní infrastruktury a na financování se podílí i Evropská investiční banka.

Stavbu provádí Viamont DSP a.s. Ústí nad Labem. Podle informace, kterou nám poskytl stavbyvedoucí pan Ladislav Vébr, z této rekonstrukce vyplývají sanační práce veškerých betonů, práce na opěrách, kde se zajišťují předoprávky, dávají se nové úložné prahy, nová ložiska, nová izolace, nový silniční svršek. Do toho je zahrnuto nové zábradlí, nové chodníky, svodidla a silniční asfaltový potah. Zatím jediným problémem je to, že ke stavbě, která je asi čtyřicet let stará, není žádná dokumentace. Teprve až při odkrytí se zjišťuje stav hlavně statického rázu. Krajní pole mostu jsou zavěšena na konstrukci, která se nazývá „Pižmo“. Pomocí této konstrukce je most o několik centimetrů přizvednutý. Úložný práh s ložisky, na kterých most seděl, se odbourává. Po opravě se most opět spustí zpět. Termín dokončení rekonstrukce je prosinec 2003.

(hv)

Zajímavosti z Lovochemie a.s.

Den otevřených dveří v Lovochemii

V sobotu 13.9.2003 se konal v prostorách Lovochemie, a.s. "Den otevřených dveří Lovochemie, a.s.". Společnost tak otevřela své brány zaměstnancům, jejich rodinným příslušníkům, přátelům, bývalým zaměstnancům a veřejnosti. Byl zajištěn i program pro děti.

Lovochemie

Návštěvníci si mohli prohlédnout výstavu fotografií společnosti zachycující Lovochemii v době loňské povodně a rok poté. V doprovodu pracovníků Lovochemie si prohlédli vybrané provozy, kde jim byl poskytnut odborný výklad. K prohlídce byly připraveny také hasičské vozy a sanity. Návštěvníci byli požádáni o vyplnění anketních lístků. Pro děti byla připravena výtvarná soutěž a jako atrakce skákací hrad. Pro pohodlnější dopravu firma zajistila kyvadlovou autobusovou dopravu z Lovosic do Lovochemie a zpět.

Tato akce byla příležitostí pro veřejnost podívat se do provozů, které jsou běžně nedostupné. Pořadatelům ale nepřálo počasí. Asi po hodině od zahájení začalo pršet a prohlídka poslední skupiny se konala již za deště. I s touto nepříjemností pořadatelé počítali a pro návštěvníky měli připravené pláštěnky. Dětský program byl při dešti přesunut do přízemí hlavní budovy a dětem to ani moc nevadilo. Nepříznivé počasí se určitě projevilo i v menším počtu návštěvníků. Akce se podle odhadu zúčastnilo kolem devadesáti dospělých a asi třicet dětí.

Den otevřených dveří byl v tomto rozsahu pořádán poprvé, shodou okolností právě rok od loňské povodně. Jistě nebude poslední a dočkáme se opakování této akce i za jiných okolností a v příznivějším počasí. Pracovníkům Lovochemie, kteří se starali o organizaci akce a museli se vyrovnat i s nepřízní počasí, patří poděkování.

(hv)

strana 1
strana 2
strana 3
strana 4
strana 5
strana 6
strana 7
strana 8
strana 9
strana 10
ARCHIV
Strana 6