Listopad 2003 Lovosický dnešek - Strana 8

Z našich škol

Náš kraj jako na dlani

Počasí jako malované přálo 19.září 2003 žákům Základní školy ve Všehrdově ulici v Lovosicích. Ten den opustily děti školní lavice a jako jednotlivé ročníky se vydaly po kopcích Českého středohoří. Páté třídy vystoupily na Košťálov, čtvrté třídy se přepravily přes řeku a dostaly se až na Tři kříže. Příběh o třech dívkách, které kvůli lásce k jednomu mládenci ukončily svůj život , vyprávěla dětem na vrcholu sama paní ředitelka. Třetí třídy se dostaly sice jenom k jednomu kříži, ale zato až na Radobýlu. Nad Lovosicemi tyčící se Lovoš navštívily třídy druhé. Nejmenší prvňáčci nijak vysoko nevystoupali, ale překvapeni byli i výhledem ze zříceniny hradu Opárno nad Opárenským údolím, ze které byl nádherný, zejména pohled na královnu Českého středohoří - Milešovku. Zážitkem pro některé nejmenší byla i jízda motoráčkem, nebo domácí zvířata na svačinové zastávce u Čertova Mlýna.

Příjemně unaveny a plny zážitků došly všechny děti, jejich paní učitelky a vychovatelky v pořádku zpět ke škole.

Že všechny měly naše okolí, náš kraj z té výšky jako na dlani, vyprávěly děti doma svým rodičům.

Mgr. Petra Sozanská

 

Všechny drobné za slůnětem

Slon je největší suchozemský savec. Má velké uši, dlouhý nos a kly. Váží více než šest aut. Celá stáda mohou měnit tvář krajiny, v níž žijí - vyšlapávají široké stezky, zastaví požár v buši, vyhrabávají studny ve vyschlých korytech řek, hnojí půdu trusem a udupávají trávu. Prosvětlují lesy, neboť vyvracejí i stromy. To vše praví encyklopedie.

Že slon, a dokonce ještě nenarozený, dokáže změnit atmosféru i takového zařízení jako je škola, by řekl málokdo. Přesto je to tak. Akce "Slůně za všechny drobné" ovládla na 4. Základní škole ve Všehrdově ulici v Lovosicích nejen žáky, ale i paní učitelky. Od minulého týdne můžete najít každé ráno v hale školy velkou lahev, do které každý, kdo má chuť, vhodí libovolný počet mincí, jimž už brzy skončí platnost.

Proč vlastně? Důvodem je sbírka, kterou vyhlásila zoologická zahrada pro zatím nenarozeného potomka indické slonice Delhi.

Každý den děti s úsměvem na tvářičkách hlásí svým paním učitelkám, že vhodily pár drobných do lahve. Odměnou je jim pochvala, pohlazení paní učitelky, i pocit důležitosti. To, že nejúspěšnější škola bude zoologickou zahradou odměněna zajímavými cenami, je pro ně v tuto chvíli vedlejší.

Mgr. Petra Sozanská

 

V každé generaci slyší mladí lidé stříbrný vítr

V březnu představil některé své básně spolužákům, v dubnu pak na podnět paní profesorky Nosovské lovosické veřejnosti v programu „Velikonoce na gymnáziu“. Kdo? Jan Pokorný, kvintán lovosického osmiletého gymnázia. Je jedním z těch, kteří dávají přednost četbě před televizí, má rád Villona, Seiferta, Nezvala, ale i historické romány, například Navzdory básník zpívá od Jarmily Loukotkové. Básně začal psát před třemi lety, hlavně milostnou a příležitostnou lyriku. Zatím jich napsal asi 150. Ve třídě spolurediguje třídní občasník PRIMANOVINY, ve kterém některé jeho básně již vyšly.

Pro náš měsíčník vybral autor jako debut jeden ze svých milostných sonetů.

Ach, unikáš mi mezi prsty krvavými
a po sobě mi necháváš jen holé nic.
Mé srdce rozervané slovy přetěžkými
Po proplakaných nocích uslzenou líc.

Kéž bych já mohl vůči lásce něco zmoci.
Kéž bych se mohl hrdě bránit nástrahám.
Ale já mluvím chudě jako při nemoci
a všechny svoje naděje si roztrhám.

Proč jen mé milování bylo pro tebe trest?
Vždyť vyrovnáš se půvabu všech princezen,
a moje Láska bez tebe už nemůže kvést.

Přestává mi krev zlehka téci do tepen.
Usychá cit i tělo jako přestárlý vřes
a nad obzorem černý posel smrti se vznes.

Milostnou poezii píše většina začínajících básníků. My jsme si ale z jeho tvorby vybrali ještě jedny z veršů, které recitoval v dubnu před lovosickým publikem. Domníváme se, že by Vás mohly zaujmout. Příběh Chlapce má své tajemství proč není u své maminky? Každý si může důvod vymyslet sám. Myslíme si, že by se za tuto báseň nemusel stydět ani mnohem starší a zkušenější autor.

Chlapec

Mezi okapy, na promáčeném chodníku,
seděl malý chlapec.
V ošuntělé bundičce a s utrmáceným obličejem
hleděl do dáli.
Poslouchal nekonečné bubnování kapek a byl tak sám.
Ač byl navyklý tvrdému životu,
zastesklo se mu po mamince.
Věděl, že teď doma v zástěře peče voňavou bábovku
a je trochu nervózní.
Na chvilku zatoužil být u ní.
Aby mu pohladila tvář
a usmála se na něho.
Jeho snění přerušila velká kapka,
jež mu skončila na nose.
O něco více se zabalil do bundy
a pokračoval v rozjímání.

Doufejme, že mladý autor bude tvořit i nadále a že nám občas nějaké dílko zašle. Přejme mu, aby u své záliby vydržel a aby měl stále dost inspirace, fantazie, ale také pracovitosti a trpělivosti. Všechno se nepovede hned napoprvé.

Hz

Poznámka redakce

Po počátečních zkušenostech jsme se rozhodli v našich novinách neotiskovat osobní lyriku. Málokdo ji totiž zvládne bez přeslazených výrazů, ufňukaných rýmovánek a veršů připomínajících zavedené, známé autory. Přesto otiskujeme prvotiny Jana Pokorného, protože - podle našeho soudu - jsou jeho verše originální (Chlapec) a vyrovnané (myslíme tím obsah cukru v sonetu).

Elko hlásí

V dnešním článku chci zavzpomínat na naše velké zářijové akce. První se uskutečnila 20.9. a to Běh Terryho Foxe v Malých Žernosekách. Sešlo se na ní 74 účastníků, na  výzkum rakoviny jsme věnovali 3790,20 Kč. Velké poděkování patří všem přispěvatelům, ale já osobně bych chtěla ještě velice poděkovat mým spolupořadatelům. Svůj volný čas nám věnovala část pedagogického sboru a žáci SPŠ,SOU, OU a U Lovosice, kteří pod vedením ing. M.Kubíčka zajistili celou trať Opárenským údolím. Sdružení REZONANCE a STP ZO Lovosice pomohli při registraci a  výdeji triček, čelenek a svačin.Za občerstvení pro účastníky patří dík podporovatelům - panu Johnovi , panu Motejlovi , paní Proškové a paní Zdvořákové. Bezchybné zázemí na  hřišti v Malých Žernosekách zajistil pan starosta Petr Liška a  správce hřiště pan Koskuba. Příští rok se určitě opět staneme pořadateli této akce, protože podzimní procházka Opárenským údolím, spojená s významnou humanitární pomocí byla jednou z našich nejhezčích akcí.

Na Václavské pouti 28.9. jsme si s malými dětmi zazávodili v parku, snědli jsme výborné koláče. Největším zážitkem pro nás byla návštěva Martina Maxy mezi děvčaty z aerobiku u nás v Elku. Povídal si s nimi před svým vystoupením, děvčata byla v sedmém nebi. Náměstí při jeho vystoupení praskalo ve švech.

Jestli ještě stále některé děti nevědí, co s volným časem, mohou kdykoliv přijít k nám do Elka a stát se členy některého z mnoha kroužků, nebo si jen přijít pohrát a popovídat. Jsme tu pro všechny děti…

VK

Na poslední chvíli

Druhé mimořádné jednání Zastupitelstva města

se uskutečnilo dne 16. října a jeho náplní byl především výhled bytové výstavby v Lovosicích blízké budoucnosti. Snad právě z tohoto důvodu byla i účast zastupitelů vysoká - 23 přítomných s jednou omluvou. První a hlavní blok zahájil proto městský architekt Ing. Novák, který nejprve zmínil stavby, které jsou ve městě zahajovány, a to výstavba další části Domu s pečovatelskou službou a kanalizace v prostoru náměstí a Přívozní ulice. Pak dostali slovo architekti z ústecké projekční kanceláře. Ti předvedli své návrhy na výstavbu bytových domů v různých částech Lovosic s jejich představami jste se mohli seznámit na vývěsce MěÚ. Jedná se samozřejmě o první ideové záměry, ke kterým bude možné vznášet celou řadu připomínek. Hlavní slovo pak bude mít samozřejmě budoucí investor. Tyto úvahy jsou ale v současné době nutné, protože postupná realizace výroby v průmyslových zónách si zákonitě vyžádá rozšíření možností bydlení ve městě.

Jako první byl pak architektem Janem Jehlíkem představen záměr domu v ulici Prokopa Holého v sousedství MŠ Terezínská. Jedná se o zajímavý návrh průniku dvou čtyřpodlažních budov s podzemním i přízemním parkovištěm a prostorem pro komerční využití. Dům má plochou střechu, která má sloužit jako terasa, jeho konstrukce je založena na podélných nosných zdech a jeho architektura je prostá. Výrazným prvkem jsou velké vysunuté obytné balkony. Předpokládaný počet bytů je 27 a pořizovací náklady v úrovni 28 - 29 milionů Kč.

Architekt Michal Gabriel představil zajímavě řešený (především barevně) bytový dům na konci Kostelní ulice (na místě novinového "hříbečku"). Pro zachování odstupu od zástavby Kostelní ulice a od budoucí zvětšené křižovatky s ulicí Mírovou, měl architekt k dispozici omezený čtvercový půdorys, na kterém situoval šestipodlažní krychli, která by měla zpestřit současnou stávající výstavbu koncipovanou v duchu "socialistického realizmu" - architekty nazývaného stručně "SORELA". Stavba je zajímavě řešena tím, že severní, neosluněná strana je určena pro bytová příslušenství (kuchyně, koupelny a pod.) a pro bezbariérový přístup je zde přistavěna barevně odlišená venkovní výtahová šachta. V každém z podlaží se počítá se třemi byty, v základní verzi jeden 3+1 a dva 2+1. Kvalitu bytů výrazně zvyšují obytné lodžie o minimální hloubce 170 cm jako podmínky pro možnost stolování. V domě se předpokládá buď 15 nebo 18 bytů podle podmínek k získání dotace a jeho cena se odhaduje na 23 milionů Kč. Barevnou modro-červenou výraznost tohoto objektu jste rozhodně nepřehlédli na zmíněné vývěsce, stavba je v tomto provedení sice velice kontrastní, ale podle předvedených fotomontáží mám dojem, že by si ji Lovosice pro oživení docela zasloužily.

Hned naproti, na rohu ulice Terezínské a vznikající Zámecké, směrem k plaveckému bazénu, navrhuje pan architekt Vlastimil Stránský další bytový dům, sestavený ze čtyř bloků podél této nově upravené komunikace. Mezi prvním a druhým blokem bude průchod pro možné zásobení komerčních prostor, druhý, třetí a čtvrtý blok, stupňovitě klesající a kopírující tak mírný svah, budou těsně přisazeny. Vedle posledního čtvrtého bytového bloku má být umístěno ještě kryté stání pro automobily, které tak vytvoří polouzavřený vnitroblok. Domy budou čtyřpodlažní, ve čtvrtém podlaží bude menší počet bytů a vytvoří se tak prostor pro terasy s příjemným výhledem. Zkušenosti s loňskou povodní vedly projektanta k tomu, že první nadzemní podlaží situuje na úroveň stoleté vody + 50 cm. Stupňovitý charakter zástavby, výrazné balkony a lodžie v rozích dávají budovám zajímavou tvář a dle zakomponování do fotografie lze říci, že rohový první blok je hezky začleněn do pokračující Terezínské ulice. Celá zástavba bude mít 34 bytů dvanáct 3+1, pět 2+1, sedm 2+kk a deset garsoniér, 2 obchodní jednotky a 36 parkovacích stání. Celkové náklady bez sítí a venkovních úprav jsou odhadovány na 46 milionů Kč

Další projekt představil pan architekt Zdeněk Šimeček z kladenské firmy ARIA s.r.o. Jednalo se o bytový dům situovaný pod náměstím vedle stávající malé trafostanice. Dům lemuje vznikající ulici Zámeckou od křižovatky s ulicí Přívozní. Na půdorysu 64 x 16,5 m jsou uvažovány tři přisazené objekty A,B,C, kdy objekt A je čtyř, oba další pětipodlažní. Opět se zde počítá s využitím přízemí jako parkovacího místa (48 parkovacích stání). Charakter stavby je vcelku tradiční svou sedlovou střechou, fasádu zvýrazňují balkony ve směru k náměstí (osluněná strana), jen blok A směrem k Přívozní ulici je pojat modernisticky. Záměr předpokládá 50 bytů a celkové náklady 65 - 67 milionů Kč.

Tentýž autor předložil následně ideový návrh zástavby prostoru, který vznikne po vybudování dálničního přivaděče za Holoubkovem. Je to veliký pozemek, vymezený ulicemi Jabloňová alej, Průmyslová a zmíněným přivaděčem. Zástavba by se měla zvyšovat od řady rodinných domků (11) paralelních s Jabloňovou alejí až po sedmi podlažní bytové domy směrem na Třebenice. Záměr uvádí 213 bytových jednotek a 250 - 260 parkovacích stání. To vše je ale ještě hudba vzdálené budoucnosti.

Jako poslední, ale k realizaci nejbližší návrh uvedl Ing. Vybíral. Jde o stavbu bytových domů financovaných budoucím investorem za spoluúčasti DZCL podél severní strany zmiňované Zámecké ulice. Je to prostor bývalé skládky, který DZCL vykoupilo od a.s. Lovochemie. První informace o tomto záměru jste se mohli dočíst v minulém čísle našeho časopisu. Podrobnější informace přednesl za projektový ateliér REAL GARANT Ing. Petr Novotný. Bude to řadová zástavba čtyřpodlažních bytových domů v rozsahu 90 - 100 bytů s odpovídajícím počtem parkovacích míst. I zde se z hlediska nebezpečí zátop ukazuje přízemí jako rizikové, proto tam budou situovány garáže a parkovací stání. S tímto záměrem vyslovil nedávno souhlas i podnik Povodí Labe, takže záměru už nebrání vážné překážky. Přepokládá se proto, že do konce března příštího roku může být vydáno územní rozhodnutí a v témže roce i stavba zahájena. Stejná kancelář připravuje také řešení bytů v prostoru bývalého cukrovaru, záměr je ale teprve zpracováván.

Všechno, co zde bylo řečeno, jsou samozřejmě teprve první představy a návrhy. O dalším jejich osudu budete pravidelně na těchto stránkách informováni.

Po přestávce, která následovala, se počet zastupitelů zmenšil na 20, MZ ale přesto zůstalo usnášeníschopné. Vzalo na vědomí odstoupení Ing. Řezníčka z funkce místostarosty i člena rady města a rozhodlo se funkci druhého místostarosty již neobsadit. Na uvolněné místo v radě byl pak 16 hlasy zvolen jediný navržený kandidát - MUDr. Petr Hingár.

V závěrečné části jednání schválilo zastupitelstvo bezúplatný převod cca 1,5 ha pozemku v areálu bývalého cukrovaru pro výstavbu požární stanice, neschválilo spoluúčast na koupi pozemků ve II. průmyslové zóně od společnosti KERBER a nakonec schválilo uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení zástavního práva na 10 let k pozemkům v areálu lehkoatletického stadionu ve prospěch Českého svazu tělesné výchovy. Tato zástava je podmínkou pro získání dotace 3 milionů Kč na obnovu sportovišť.

JiH

Na poslední chvíli

Čtvrtá změna územního plánu

Výhled výstavby města

Jak napověděl nadpis, zeptali jsme se pana inženýra Soldona, vedoucího stavebního odboru, jak bude vypadat čtvrtá změna územního plánu města. Ta byla právě předmětem jednání zastupitelstva, o kterém píšeme na jiném místě. Dozvěděli jsme se, že v těchto případech (je jich pět), jde o první krok v rozhodování o budoucnosti uvedených lokalit, kdy se například z pozemků určených pro zemědělskou výrobu vytváří předpoklad pro využití pro průmysl nebo bytovou výstavbu. Z těch pěti zmíněných míst je to :

Plocha nazývaná tradičně „Vinný lis“, kdy pozemky, zhruba od stávající drůbežárny až po Lovošskou ulici, přejdou z dosavadního určení „zemědělská půda“ na prostor určený pro výstavbu objektů sloužících bydlení. S tím je spojeno převedení dosavadních reserv v Mánesově ulici do tohoto záměru a výhled vybudování komunikace, spojující současný „Holoubkov“ s ulicí Lovošskou.

Druhý záměr se týká městské čtvrti „Nové Klapý“, kdy se část zahrádek v prostoru ulic Tylova a Polní určuje obdobně pro smíšenou funkci i bytovou výstavbu.

Další změna se bude týkat areálu cukrovaru, kdy plocha, dosud výhradně určená pro průmysl, bude zmenšena a nevyloučí se zde možnost bydlení.

Stejný cíl má i změna zařazení pozemků jižně od areálu „Četrans“ až po současnou komunikaci. Zde se charakter zemědělského využití mění na funkci smíšenou a i tady může pak dojít k výstavbě obytných objektů.

Poslední úpravou bude změna vedení silničního přivaděče na západním okraji Lukavce, pokud bude v souladu alespoň se schváleným konceptem změn týkajících se územního celku bývalého okresu Litoměřice.

JiH

Druhá změna rozpočtu města

Jak bylo řečeno v příspěvku o 4. řádném zasedání zastupitelstva města, seznámíme vás blíže o stavu rozpočtu po jeho druhé změně. Podklady jsme opět získali od paní Hazuchové a z nich je patrné, že změna není tak zásadní jako v předchozím případě.

V příjmové části dochází ke zvýšení o cca 7,2 mil Kč, kde hlavní položkou je částka 5,6 mil Kč, kterou představují další náhrady od pojišťovny. Dále to jsou navýšené dotace, převážně do

školství, které se ale pohybují řádově ve statisících korunách.

U výdajů je pak navýšení zhruba 7,0 mil Kč, kde 4 mil Kč budou dále věnovány na opravy ve sportovním areálu. O 820 tis Kč se pak zvyšují náklady na úpravy ve školách na příkaz hygienika (oprava šaten v 1. ZŠ a teplá voda na WC ve 3. ZŠ). 759 tis Kč pak budou stát opravy Terezínské ulice. Dále to jsou už zase nejvýše desetitisícové položky po upřesnění předpokladu různých výdajů.

Současný stav městského rozpočtu je tedy následující
Příjmová část rozpočtu343 140 047,75 Kč
Výdajová část rozpočtu 393 607 806,25 Kč
Přebytek z loňského roku 54 390 000,00 Kč
Předpokládaná rezerva 3 922 241, 50 Kč

JiH

Z redakčního stolu

Kritika je potřebná, ale…

… je nutno vidět i klady. To se týká i městské zeleně a její údržby. Mám teď na mysli park u škol. Kdo má dost dlouhou paměť, ten si jistě vzpomene na doby, kdy v tomto parku rostly divoce náletové keře a plevely, stromy byly polámané, tráva nesečená, cesty neupravené, po dešti vždy louže a moře bláta. Lavičky poražené, bez opěradel, bez sedadel.

Dnes se podívejme : stromy seřezané, plevele jsou vysečené, náletové keře vyklučené, trávník skoro jako v Anglii, živé ploty upravené. Lavičky, na nichž se dá sedět, chodníky dlážděné, čisté. Dá se tu procházet, dá se tu odpočívat. Dá se na to i koukat. Stejně tak i park na náměstí, ale ten měl nějakou tu péči i v době, kdy park u škol bylo bláto. Asi kvůli nějaké soše…

Musíme tedy přiznat, že město pro zeleň něco dělá. I když ty stromy, o nichž jsme psali celkem nedávno….

strana 1
strana 2
strana 3
strana 4
strana 5
strana 6
strana 7
strana 8
strana 9
strana 10
ARCHIV
Strana 8