Lovosický dnešek

Leden 2004  

Rozhovor měsíce

Není vhodnějšího tématu na první stranu novoročních městských novin, než krátký přehled o tom, co město čeká v nastávajícím roce. Proto jsme navštívili starostu Lovosic, Jana Kulhánka a položili mu jedinou otázku: Co čeká město v roce 2004?

Začátek nového roku nás nutí ohlédnout se zpět za rokem uplynulým jaký byl, co se v něm podařilo a co nikoli, co s tím nepodařeným udělat letos, aby pohled do roku 2005 byl veselejší.

Zaměstnanost je snad nejaktuálnějším problémem nejen v našem regionu. V prosinci proběhla tiskem zpráva o nárůstu počtu nezaměstnaných v okrese Litoměřice. Po výčtu podniků, které pracovníky propouštějí, následovala kratičká věta: Pouze dva japonské podniky v Lovosicích přijímají nové zaměstnance. Mám z toho radost, protože s jistotou vím, že většina nově přijmutých zaměstnanců je z Lovosic a blízkého okolí. Dá se tedy říci, že politika industrializace Lovosic byl krok správným směrem. Je to i  první splněný slib, který jsem dal občanům Lovosic v roce 1998. Další byly: bydlení, infrastruktury, využití volného času. Nadto ještě by město mělo mít hezkou tvář.

Zajistit lidem pracovní příležitosti je v první řadě povinnost státu. V době, kdy se začala formovat myšlenka zřídit Průmyslové a logistické centrum v Lovosicích, bylo rozpočtové určení daní jiné, než je dnes. Místa, která pomáhala státu s řešením zaměstnanosti obyvatel, byla zvýhodněna, kdežto po změně vlády se zdroje přerozdělují podle počtu obyvatel bez ohledu na iniciativu měst. Tím se pro naše město finanční efekt snížil. Současně vláda uvažuje o návratu k původnímu schematu rozdělování zdrojů vytvořených z daní jako impulzu k oživení investiční činnosti. V tomto světle má veliký význam, že v celostátním hodnocení průmyslových zón bylo lovosické PLCL oceněno vládou jako Průmyslová zóna s největším ekonomickým přínosem. Ostatně o tom je v tomto čísle celý článek. Pro město je důležité, že jsou nové pracovní příležitosti a budou další.

Noví pracovníci budou mít nové požadavky na bydlení. Tím se dostáváme k dalšímu problému, dalšímu slibu, dalšímu kroku. Město pověřilo vybrané architekty zpracováním využití proluk ve městě k bytové výstavbě.

Větší část výsledků uveřejnil Lovosický dnešek v prosincovém čísle. Je to první krok k uspokojení současných 700 žadatelů o byt. Prvních 24 bytů bude postaveno v nové budově Domu s pečovatelskou službou. To, že se staví nejdříve pro důchodce důstojné místo k bydlení, má svou hlubokou logiku. Nadto se v prostoru za Holoubkovem budou připravovat pozemky pro individuální výstavbu rodinných domků.

Velkou zátěží městského rozpočtu je odstraňování následků povodně 2002, zejména sportovišť: oprava Zimního stadionu i plaveckého krytého bazénu má svá úskalí. Proto prosím: obrňte se trpělivostí. Lehkoatletický stadion se dočká umělé hmoty, v Lovosicích bude tak mít atletika kvalitní a regulérní stánek.

Něco k dopravní infrastruktuře: Po povodni byly rekonstruovány některé ulice například Vodní, Wolkerova a Terezínská, přibylo i opravených chodníků. Jednáme o přidělení dotací a doufáme, že přibudou další. V ulici Sady pionýrů byla rekonstruována vozovka, dlažební kostky budou použity na Václavském náměstí ve spojitosti s rekultivací Osmičky. Spolu s prodejnou Penny byla dokončena a otevřena i první etapa odlehčovací komunikace ulice Pod zámkem. Další rozvoj obchodní infrastruktury představuje vedle zmíněného marketu Penny i market LIDL, který by měl být otevřen do konce prvního pololetí 2004.

Zeleň? Město usiluje o pozemek mezi zámkem a saunou, kde bych viděl prostor pro akci „Zasaď si svůj strom“ spojený se záměrem městského architekta vybudovat zde park, odpočinkovou zónu. Je jisté, že takový park by nebyl anonymní a každý občan by ho střežil.

Projektů je moc, nebudou všechny realizovány v roce 2004 - všechno je o penězích a rozpočet na  tento rok je skutečně „na hraně“. Měst je zadluženo asi 8% (asi 25 milionů Kč). To je únosné, pokud se zadluženost nebude zvyšovat, což opravdu není naším cílem: snažíme se udržet vyrovnaný rozpočet a pohybovat se ve „zdravých“ ekonomických rozměrech.

Na jaře 2004 zprovozníme novou přístavbu radnice. Tím se přiblíží občanům i odbory MěÚ dosud dislokované v Litoměřicích a na odloučených pracovištích.

První etapu změny jsme tedy zvládli, teď jde o to a já to přeji všem pracovníkům úřadu, abychom naplnili další slib, který nebereme nalehko: zvládnout všechny úkoly, které před městem stojí, přiblížit úřad občanům a to tak, aby bylo jasné že úřad je tu pro občany a nikoli naopak.

Jak už jsem nastínil, spolu s rozvojem průmyslu jde souběžně i potřeba bydlení a občanské vybavenosti. Stát to vnímá a jeho podpora je zřejmá, časem snad ještě vyšší.

Lovosice mají šanci stát se moderním, i když nikoli velkým, průmyslovým městem. Přání do roku 2004 z toho vychází, i když jeho naplnění nebude snadné: využít všechny možnosti, které se nám naskytnou a společnou péčí docílit toho, aby nám po bezvadných chodnících chodili sebevědomí, spokojení a také zdraví lovosičtí občané. Nu a proto tedy pevné a trvalé zdraví Vám všem lovosičanům přeje starosta.

-jč-

strana 1
strana 2
strana 3
strana 4
strana 5
strana 6
strana 7
strana 8
strana 9
strana 10
ARCHIV
Strana 1