Leden 2004 Lovosický dnešek - Strana 6

Co nového v Lovosicích

Vývoj počtu obyvatel v Lovosicích

Na Českém statistickém úřadu v Litoměřicích jsme získali velice zajímavou tabulku. Počet obyvatel v jednotlivých obcích a pohyb obyvatel s ním související, jsou statistické údaje, které jsou sledovány dlouhodobě. Z tohoto dlouhodobého pohledu jsou natolik zajímavé, že jsme se rozhodli je poskytnou i našim čtenářům. Jen malé vysvětlení k tabulce. Údaje v jednotlivých letech na sebe navazují, pouze mezi rokem 2000 a 2001 v celkovém počtu obyvatel, zmizelo 123 lidí. Není to statistická ani tisková chyba, ale rozdíl mezi statistickými údaji před a po sčítání obyvatel k 1.3.2001. Statistika také nevychází z konkrétních seznamů lidí a nepracuje s nimi. Shromažďuje pouze číselné údaje, které dodávají obce.

RokStav k 1.1.NarozeníZemřelíPřistěhovalíVystěhovalíImigrační
přírůstek
Celkový
přírůstek
Stav k 31.12.
1991971511311523430773-759640
1992964011291221255-34-139627
19939627127105198200-2209647
1994964710013519818810-259622
1995962289962172071039625
1996962578981731676-149611
1997961173100150176-26-539558
199895589210823122011-59553
1999955180103153180-27-509501
2000950185112173196-23-509451
200193289999177227-50-509278
2002927876104199203-4-329246

Sledovaných dvanáct let, která jsou v tabulce uvedená, není pro Lovosice vývojový trend povzbuzující. Celkový počet obyvatel v Lovosicích klesá. A klesá dost rychle. Za dvanáct let o téměř 470 obyvatel. Jak tabulka ukazuje v přírůstcích převažují záporná čísla. Klesá i počet narozených dětí. Jen příroda si své zemřelé udržuje stále na stejné úrovni, kolem stovky ročně i na menší počet obyvatel. Jaké jsou příčiny tohoto negativního vývoje? Napadá mě spousta odpovědí. Žádná z nich není podložená důkazy. Neexistuje sociologická či demografická studie, která by se počtem obyvatel Lovosic zabývala. Troufám si říci, že v Lovosicích dlouhá léta neexistuje nikdo, koho by tento vývoj zajímal, nebo kdo by ho chtěl nějak ovlivnit. Pokud by někdo takový byl, zůstal dobře utajený.

Některé odpovědi na záporný vývoj denně slyšíme nebo čteme v médiích. Nízká životní úroveň mladých rodin s dětmi, dítě jako luxus, na který mladí nemají. Snižující se počet a stárnutí obyvatel ČR. To vše je celonárodní trend. Asi nemáme dost sil to ovlivnit. Trh práce a stěhování se za prací to je u nás novinka, která ještě nefunguje. Do čeho se mohou lidé hledající zaměstnání stěhovat? Máme jim v Lovosicích co nabídnout? Poslední výstavba nájemních bytů v Lovosicích byla v roce 1983, kdy bylo postaveno sídliště v Dlouhé ulici. Od té doby se nestavělo. Individuální výstavbu rodinného domku si může dovolit jen málokdo. Zde je možná odpověď na to, co bychom mohli ve městě ovlivnit. Stavět byty. Stavět hodně bytů. A co nejdříve. Že se dělají studie bydlení? Do sebelepších studií o bydlení se lidé stěhovat nemohou. Ani počet bytů v uvažovaných studiích nenaplní současnou potřebu. Koncem roku 2003 je v Lovosicích registrovaných 786 žádostí o byty. K tomu přibude požadavek nových investorů v průmyslových zónách na byty pro své pracovníky. Těchto požadavků bude čím dál více, protože bude čím dál více „průmyslových“ investorů. Ale peníze na novou bytovou výstavbu jsou stále v nedohlednu. Možná, že by to chtělo i nějakou tu „bytovou“ zónu a v daleko větší míře shánět i „bytové“ investory. Nejen k zaplnění ve městě volných plácků pro několik domů. Kdysi se uvažovalo o satelitním bydlení i v širším okolí Lovosic. Nebylo by to řešení i dnes?

Město přichází řádově o více jak 10 milionů ročně v různých dotacích z důvodů, že není obcí s počtem obyvatel nad 10 tisíc. Tolik obyvatel bylo v Lovosicích naposledy někdy v roce 1990. Tehdy, i po odečtení odloučených obcí, se počet obyvatel 10 tisícům blížil. Dnes už je k tomu hodně daleko. Přesto si myslím, že byly-li by byty, mohlo být i 10 milionů Kč. Každý rok. Uvažujeme-li nějakých 15 let zpátky, již by to bylo 150 milionů Kč.

(hv)

 

Evangelický kostel v Lovosicích je v stavu katastrofálním

V devátém čísle minulého roku jsme v Lovosickém dnešku psali o historii „Mírového“ kostela v ulici Karla Maličkého. Tento kostel je významnou dominantou Lovosic, ale je také velkou ostudou. Je v takovém stavu, že chůze po chodníku v jeho blízkosti je nebezpečná. Hrozí pádem omítky, a to již v  takovém rozsahu, že by to pro případnou oběť nemuselo dopadnout dobře.

Pátrali jsme po tom, jestli se evangelický kostel v Lovosicích bude opravovat. Podle autora zmíněného článku přešel v roce 1946 kostel, jako konfiskát německé církve, do majetku Církve československé husitské. V jejím vlastnictví zůstal dodnes. Na Městském úřadu v Lovosicích, na majetkosprávním odboru, nám ale bylo sděleno, že majitel pozemku je neznámý, že identifikace pozemku na katastrálním úřadu prý trvá i několik měsíců. Odpověď na odboru školství, kultury a tělovýchovy MěÚ Lovosice již byla příznivější. Pan Robert Paťcha z úseku památkové péče nám odpověděl, že kostel sice není chráněnou památkou, ale že o tom něco ví: „Na jaře roku 2003, z popudu starosty pana Kulhánka, bylo vyvoláno jednání se zástupcem Církve československé husitské o možnostech opravy kostela. Podle předběžného cenového odhadu by celková oprava kostela přišla na 2,2 mil. Kč, z toho jen oprava věže zhruba na 500 tis. Kč. V dubnu 2003 byla podána žádost církve na příspěvek města, ale jakýkoliv příspěvek města je podmíněn spoluúčastí vlastníka nemovitosti vlastnickým vkladem“. A zde má někde začátek rozpor o vlastnictví kostela.

Z posledního výpisu z KÚ v Litoměřicích ze 17.1.2002, není plocha, na které se kostel nachází, zapsána na listu vlastnickém. Z toho vyplývá, že Církev československá husitská není vlastníkem, ale jen uživatelem. Duchovní této církve, paní Libuše Mikušková nám to potvrdila: „Protože jsem zjistila, že nám chybí tzv. přídělová listina, kterou vydával osidlovací úřad, musí nyní rozhodnutí o vlastnictví vydat soud. Žádost jsme podali v září 2003 a bylo nám slíbeno, že by toto rozhodnutí mohlo být do konce roku, nejpozději na počátku roku 2004. Rozhodnutí o vlastnictví potřebujeme i k žádosti o prohlášení kostela za kulturní památku. I to by pomohlo k získání finančních prostředků z různých fondů a nadací. Máme sice fond, který se jmenuje „Bratrská svépomoc“, ale veškeré vlastní finanční prostředky, které jsme měli za minulá léta na opravu kostela nastřádané, pohltilo zatopení fary v Lovosicích při povodních v roce 2002. Celková škoda zde dosáhla 500 tisíc Kč. Nevím s jak velkou pomocí zde mohu počítat, protože při povodních byly zničeny i jiné objekty naší církve. Raději bych opravu kostela v Lovosicích řešila formou sponzorských darů a pomoci města“. Paní Mikušková dodala: „Kostel je každých 14 dní využívaný pro naše bohoslužby. I Církev evangelická zde má bohoslužby každý týden. Jsou zde i svatební obřady a křtiny. Nějaké aktivity zde dělá i mládež. Problém je v tom, že kostel není vyhřívaný a proto je zde v zimních měsících provoz problematický“.

Město pomoc přislíbilo. Po vyjasnění vlastnických vztahů budou jistě i další jednání. Nákladná oprava se bude muset asi rozdělit na etapy. Pokud by byla jednání úspěšná, slíbených zhruba 150 tis. Kč příspěvku města by se mohlo dostat do rozpočtu na rok 2004. Co myslíte, našel by se i nějaký sponzor? I když evangelický kostel není zatím chráněnou památkou, je to velmi pěkná kulturní památka Lovosic. Za jakýkoliv příspěvek na opravu „mírového“ kostela budou vděční nejen věřící. Opravenou památkou se bude moci pochlubit i město Lovosice a jeho občané.

Text a foto (hv)

Služby a obchod

Penny Market v Lovosicích

Netrpělivě očekávané otevření nové prodejny PENNY MARKET v našem městě přinese jistě řadu překvapení nejen pro občany - zákazníky, ale i pro občany - podnikatele. O základní informaci o tomto novém obchodním komplexu v Lovosicích jsme požádali vedoucího prodeje firmy Penny market pana Zdeňka Šafáře.

Můžete říci něco bližšího o obchodním řetězci Penny Market?
Firma Penny Market je dceřinná společnost firmy Rewe, která má prodejny po celé Evropě, např. v Německu, Itálii, v Maďarsku a jinde. V České republice by do konce tohoto roku mělo být otevřeno cca 150 prodejen.V příštím roce bude naše expanze i nadále pokračovat. Naše prodejny se zabývají diskontním prodejem tzn. prodejem z palet a z kartonů, které jsou uloženy v regálech. Diskontní prodej sebou přináší především to, že si zákazníci nevybírají zboží způsobem, jak jsou zvyklí u supermarketů nebo ve velkých obchodních střediscích, kde je zboží pracně vyskladováváno do regálů po jednotlivých kusech. Firma Penny Market šetří náklady na toto vybalování a okrašlování zboží, které na druhé straně využívá k tomu, aby zákazníkům byly nabídnuty základní druhy zboží v co nejlepší kvalitě a co nejnižší ceně.

Jaký sortiment zboží v prodejně Penny Market nabízíte? Bude to jenom zboží potravinářské? V prodejně Penny Market máme kolem 1000 druhů zboží, které tvoří vybraný základ potřeby v našich domácnostech. Nabízíme zboží potravinářské i nepotravinářské, drogérii, kosmetiku, ale i tzv. non food, který je vystavován odděleně v kovových stolech. Jedná se o různé druhy zboží, např. zahrádkářské potřeby, hračky, oblečení apod. Naše prodejna v Lovosicích je upravená i pro prodej masných výrobků a lahůdek. V tomto směru spolupracujeme s tuzemskou firmou Maso Schneider, která je při otevírání prodejen součástí našich staveb.

S jakou prodejní dobou počítáte? Bude zde nedělní prodej? Naše prodejní doba ve vašem městě byla stanovena od 7 do 19 hodin od pondělí do pátku, v sobotu od 7 do 16 hodin. O nedělním prodeji zatím neuvažujeme, avšak v případě zjištěného zájmu se nebráníme nedělnímu otevření, stejně tak, jako je tomu např. v blízkých Litoměřicích.

Již v době výstavby byla vyvěšena tabule pro nábor pracovníků. Kolik nových pracovních míst v našem městě vytvoříte? Ve všech našich nově otevíraných prodejnách máme na začátek určen konstantní stav 15 zaměstnanců, který dle potřeby a počtu zákazníků upravujeme.

Pro první informaci to nejdůležitější snad již bylo řečeno. Předpokládám, že se o vaší prodejně zákazníci dozví více z reklamních materiálů. Chcete naším čtenářům a vaším zákazníkům ještě něco říci? Firma Penny Market má prodejny, ve kterých se snaží pokrýt kvalitním zbožím co nejširší počet zákazníků na co nejnižší cenové hladině. Různými průzkumy je dokazováno, že se nám to daří a jsme v cenové politice vždy na prvním nebo druhém místě. Na malém prostoru prodejny se snažíme mít veškerý základní sortiment, který je dle mého názoru velice dobře vybrán. Několikrát do roka provádíme nové výběry a zboží, o které je menší zájem vyřazujeme a nahrazujeme ho novými výrobky. Každý týden provádíme akce pro zákazníky, ve kterých zákazníkům nabízíme novinky, jak tuzemských, tak i zahraničních výrobků. Toto zboží je vystavováno na prodejnách na označených místech. Zákazníci se s našimi výrobky mohou seznámit i na letácích, které budou pravidelně roznášeny mezi obyvatele.

A otázka úplně poslední. Kdy bude prodejna otevřená? Přesný termín otevření naší prodejny byl stanoven na úterý 18.12.2003 od 7.00 hodin. Dovolte mi, abych na závěr touto cestou pozval všechny obyvatele Vašeho města Lovosic k nákupu v naší nové prodejně.

Za rozhovor děkuje Miroslav Hvorka,
foto autor

Co se nám nelíbí

Co to tu mělo být?

Na fotografii je místečko v Myslivecké ulici (mezi hotelem Lev a prodejnou pana Lepiče » Barvy a počítače«). Pěkný výhled mají hoteloví hosté, jen co je pravda. Pozemek údajně není města. Zatím nebudeme zjišťovat, čí je. Není vyloučeno, že majiteli bude stačit snímek místa, které možná od koupě a zbourání dříve zde stojícího domu neviděl. Snad měl záměr udělat tu trafiku, butik, nebo minikavárnu, na kterou najednou neměl peníze, snad… Snad udělá něco pro to, aby tento „krásný“ koutek netrhal oči a nedráždil ke kašli …třeba nějak tak, jak to navozuje náčrtek. Nebo nějak podobně. Za stovku to nikdo nepořídí, to je jasné. Ano, je to o penězích. Kavárna bude stát třeba 10 milionů korun. Ale taková malá úprava, jaká by místo trošku zkulturnila by jistě byla třistakrát levnější. Alespoň do doby, než budou peníze na tu kavárnu…

-jč-

 

Zařízení Centra sociální pomoci

V minulém čísle Lovosického dneška jsme slíbili, že budeme postupně uveřejňovat zajímavé informace, které nám poskytl ředitel CSP Litoměřice se sídlem v Lovosicích Ing. Karel Prokop.

Ústav sociální péče - denní pobyt Lovosice

Základním posláním ústavu je výchovné působení na klienty od tří let věku ve spojení s výchovou v rodině. Po dobu pobytu klientů je jim zabezpečováno stravování, kulturní vyžití, ošetřovatelská péče a výchovná činnost zaměřená na získávání návyků a jejich upevňování. Děti v tomto zařízení mají k dispozici posilovnu, šipky , založily turistický oddíl. Do tohoto zařízení dochází 6 dětí , kapacita je 12. Ošetřující personál se skládá z 1 sociálně zdravotní pracovnice, 1 vychovatelky, 1 uklízečky. Vedoucí tohoto zařízení je sestra sociálního zabezpečení. Strava je dovážena z Domova důchodců Čížkovice.

Domov důchodců Čížkovice

Domov je umístěn v barokním zámku z 18. století v obci Čížkovice cca 5 km od města Lovosice. V roce 1951 byl zámek změněn na domov pro 60 důchodců. Od roku 1962 se počet obyvatel měnil s rekonstrukcemi DD Libochovice a reorganizací v DD Liběšice. Nyní v domově je 55 míst pro klienty, jejichž zdravotní stav vyžaduje náročnou ošetřovatelskou péči. Ubytování je v tří až devítilůžkových pokojích, které byly v poslední době upraveny, tak aby každý klient měl kousek soukromí. Vybudování dvou nových pokojů přispělo i ke snížení počtu klientů na pokojích. Rekonstrukce sociálního zařízení včetně moderního vybavení spolu se zvedacím zařízením a polohovacími postelemi pomáhá ošetřujícímu personálu věnovat maximální péči všem seniorům, kteří zde bydlí. Stejně tak prádelenský a stravovací provoz prodělaly změny, a tím se dostaly na odpovídající úroveň. Postupně dochází k sadové úpravě celého venkovního prostoru zařízení, tak aby si zde klienti mohli posedět v příjemném chládku stromů.

Fotografie z archivu CSP Litoměřice pro tisk upravil a text napsal (hv)

strana 1
strana 2
strana 3
strana 4
strana 5
strana 6
strana 7
strana 8
strana 9
strana 10
ARCHIV
Strana 6