Lovosický dnešek

Březen 2004  

Rozhovor měsíce

tentokrát s předsedkyní občanského sdružení Šance, paní Boženou Plickovou, která vám činnost sdružení přiblíží...

Šance pro potřebné

V Lovosicích pracuje několik organizací či občanských sdružení, které se snaží podat pomocnou ruku nemocným občanům či opuštěným starým lidem. Je to Svaz tělesně postižených, Charita, občanské sdružení Rezonance a v neposlední řadě také občanské sdružení Šance, které v Lovosicích působí od roku 1999. Jeho členky vydatně pomáhaly i při katastrofických záplavách v roce 2002. Předsedkyni sdružení paní Boženě Plickové jsem položila několik otázek k činnosti v minulém roce a k výhledu do budoucna.

Kde v současné době Šance sídlí?
Naše občanské sdružení sídlí v současné době v zadním traktu Domova mládeže v Lovosicích, Osvoboditelů 97.

Které služby Vaše sdružení nabízí?
Šance nabízí celou škálu služeb, počínaje pečovatelskou službou přes rehabilitace (masáže) a reflexní terapii, psychosociální služby, zdravotní cvičení, baňkové masáže, klasickou čínskou medicínu, kvantovou homeopatii, včetně ergoterapie a poradenské služby. Některé služby spadají do oblasti alternativní služby. Lze zajistit i vyhledávání geopatogenních zón v bytech. Před návštěvou je nutné se objednat.

Co všechno poskytuje Vaše pečovatelská služba, kde všude Vaše pečovatelky působí?
Naše pracovnice působí převážně na vesnicích se špatnou dostupností, např. v obcích Velké Žernoseky, Slatina a pod. Poskytují odbornou rehabilitační a psychosomatickou péči, přímou péči o klienta a sociální péči (vyřizování na úřadech). Každá pečovatelka má na starosti kolem pěti klientů.

Která služba je nejžádanější?
Nelze o některém druhu služby říci, že je nejžádanější, každý klient upřednostňuje něco jiného.

Spolupracujete s nějakou jinou organizací?
Nejužší spolupráci máme v současné době s unií „ROSKA“ (ROztroušená SKlerózA) v Ústí nad Labem. Spolupracujeme také se Svazem postižených civilizačními chorobami v Litoměřicích a dalšími organizacemi. Nebráníme se žádné spolupráci, naopak ji vítáme. V rámci neziskového sektoru jsme členy krajské a národní rady neziskových organizací. Rady pro členy připravují vzdělávací a informační programy.

Co všechno nabízíte v rámci ergoterapie?
Nosným programem jsou různé druhy ručních prací, malování kraslic, výroba figurek ze šustí, výroba keramiky, používání ubrouskové techniky, zdobení perníčků apod. Nebráníme se ničemu novému. Pro naše klienty se zdravotním postižením je ergoterapie vynikající, neboť touto cestou často nacházejí svoji seberealizaci. Naše prostory jsou bohužel zatím velmi stísněné. Proto tuto činnost provádíme v malých skupinkách a větší měrou ji směřujeme na naše rekondiční pobyty. Velkou radost nám udělalo, že nám Ministerstvo práce a sociálních věcí poskytlo formou projektu finanční dotaci na ergoterapii.

Chystáte pro letošek nějaké výstavy?
Letošní výstavy chystáme společně s Klubem lidových tradic v Ústí nad Labem, v Litoměřicích, Krabčicích, v KASS Roudnice nad Labem, na Obecním úřadě Bříza a  v Terezíně.

Zúčastňujete se jarmarku neziskových organizací v Litoměřicích?
Na jarmarku neziskových organizací v Domě kultury v Litoměřicích se podílíme pravidelně a rádi, protože zde existuje možnost navázat nové kontakty v neziskové sféře a získat inspiraci pro další činnost. Navíc se dozvíme o problémech v regionu a můžeme nabídnout třeba i pomoc.

Dostáváte na činnost Vašeho občanského sdružení nějaké příspěvky?
Město nám poskytuje prostory pro činnost (doufejme, že jde o provizorium, prostory jsou malé) za symbolický korunový nájem. Kromě toho jsme obdrželi v loňském roce ještě částku 2000,- Kč určenou na internet. Finančně nám nejvíce přispěl Úřad práce v Litoměřicích, který plně hradí platy zaměstnanců v rámci vedlejší pracovní činnosti. Velmi nám také pomáhá Všeobecná zdravotní pojišťovna Litoměřice. Děkujeme i všem sponzorům a pomocníkům.

Provozujete také rekondiční víkendové pobyty. Kam jezdíte a co tam děláte?
Tyto pobyty pořádáme přibližně 4 x do roka a jsou zaměřeny na relaxační a rehabilitační činnost. Do programu zařazujeme také přednášky o zdravém způsobu života a myšlení. Naším oblíbeným místem je rekreační středisko „OÁZA“ ve Sloupu v Čechách, kde se všichni cítíme doslova jako v „oáze“. S financováním rekondičních pobytů nám pomáhá Všeobecná zdravotní pojišťovna Litoměřice z fondu prevence. Na pobyty jezdí cca 45 osob.

Co by Vaše sdružení pro svou činnost ještě potřebovalo?
Do budoucna bychom uvítali větší prostory pro činnost a prohloubení spolupráce s Městským úřadem Lovosice. Po vstupu naší země do Evropské unie by měly být projekty zaměřené na sociální oblast podpořeny ze strany města. Po této stránce jsem optimista a doufám, že se nám to podaří.

Chtěla byste něco vzkázat našim čtenářům?
V sociální činnosti je důležitá pomoc člověka člověku nejen v nemoci, ale i ve zdraví. A proto, pokud máte chuť, přijďte mezi nás, neodmítneme nikoho. Budeme rádi za Vaši účast. Každá podaná ruka pomůže dobré věci.

S tím lze jen souhlasit. Různá občanská sdružení pomáhají v nejrůznějších oblastech našeho života a v oblasti zdraví je jejich činnost zvláště důležitá. Přeji Vám, aby všichni Vaši klienti dostali šanci vést plnohodnotný život.

Děkuji za rozhovor.

S předsedkyní OS Šance, paní Boženou Plickovou, rozmlouvala

Eva Hozmanová

strana 1
strana 2
strana 3
strana 4
strana 5
strana 6
strana 7
strana 8
strana 9
strana 10
ARCHIV
Strana 1