Březen 2004 Lovosický dnešek - Strana 4

Co nového v Lovosicích

Jak se změní centrum města Lovosice?

Spolu s výstavbou 2. etapy Zámecké ulice se má realizovat i záměr celkové úpravy centra města kolem náměstí Sv. Václava a Přístavní ulice. Současně s tím by měly být provedeny i úpravy a rozšíření areálu Osmičky. To vše ještě v tomto roce. Na podrobnosti jsme se zeptali místostarosty pana Miroslava Závady.

Pane místostarosto, můžete nám naznačené záměry radnice přiblížit podrobněji? Jsou podloženy konkrétními projekty nebo studiemi a nebo jde o pouhá přání na které také nemusí být v městské pokladně prostředky?
Vzhledem k tomu, že vzhled města a jeho rozvoj považuji za naprosto zásadní otázku, ustavil jsem pracovní skupinu, která napomáhá řešit rozvoj města. V loňském roce jsme stanovili priority. Mezi ně patří hlavně vytipování a příprava stavebních parcel pro individuální výstavbu rodinných domů, výstavbu bytů a zlepšení celkového vzhledu města. Ihned poté jsme začali podnikat první kroky k jejich naplnění. Mezi prvními konkrétními výsledky byly např. studie obytných domů, úprava náměstí, zahájení výstavby Domu s pečovatelskou službou. Zároveň probíhají přípravy i dalších projektů. Protože bylo i v minulosti pro zlepšení vzhledu města učiněno několik velmi zdařilých kroků, domnívám se, že je třeba v tomto trendu pokračovat. Mezi naprosto zásadní prioritu bylo zařazeno náměstí, tedy jeho vzhled. Jsem velmi rád, že se podaří již v letošním roce realizovat úpravy náměstí a to směrem k tradičnějšímu pojetí. Zásadní změnou bude např. to, že náměstí bude vydlážděno a i další neméně zajímavé úpravy. Další změnou týkající se vzhledu města bude nový chodník z náměstí podél parku směrem ke sportovištím. V současné době zde žádný chodník není a je nutno chodit po silnici, což samozřejmě sebou nese při stávající hustotě dopravy ve městě nejedno nebezpečí.

Jedna z prvních prací na úpravě Osmičky byla příprava cest. Ještě v rozbahněném terénu pracovníci Vodohospodářských staveb Teplice prováděli přípravou podloží a osazování obrubníků pro jejich vyasfaltování. Pro cyklostezky má být asfalt červený.

Podle dostupných informací by se areál Osmičky měl rozšířit na pozemek pod zámkem, který v současné době patří DZCL, a.s. Tam byla plánovaná výstavba zhruba 250 bytů. Jak se změnil tento záměr a k jakým úpravám na Osmičce v souvislosti s jejím rozšířením dojde? Jak budou úpravy navazovat na výstavbu nových bytových domů v Zámecké ulici a na rohu parku? V minulosti společnost DZCL a.s. zakoupila pozemek pod zámkem v dnešní Zámecké ulici. Poté tato společnost zpracovala záměr prodeje tohoto pozemku investorům za účelem výstavby obytných domů. Protože investor redukoval svůj záměr výstavby bytů, okamžitě jsem vstoupil jsem do jednání se společností DZCL a.s. o možnosti odkoupení nebo směny pozemku. Vzhledem k tomu, že tato jednání byla úspěšná, můžeme se všichni těšit v brzké době na rozšíření tolik oblíbené Osmičky. Toto považuji za úspěch, neboť jsem velkým příznivcem rozšiřování zeleně ve městě.

Co chcete ještě dodat?
Chtěl bych ještě připomenout úpravu komunikací a parkování v ulici Vodní, které pomohlo vyřešit obtížnou dopravní situaci v této lokalitě. Jako o dalším bych se rád zmínil o výstavbě Domu s pečovatelskou službou. V loňském roce se podařilo dokončit přípravy na výstavbu a v úplném závěru roku ji zahájit. První uživatele by měl přivítat již v letošním roce. Považuji za velmi důležité umět se postarat o seniory. A jsem rád, že my v Lovosicích to umíme a tím dokazujeme, že si vážíme toho, co pro město vykonali.

Vzhled a rozvoj města je velmi důležitý a to nejen pro nás, kteří v něm žijeme a pro naše rodiny, ale je třeba mít na paměti, že nás všechny i reprezentuje. Proto je nutné tomuto tématu věnovat mnoho času a úsilí. Ale zároveň je třeba se zamyslet i nad dalšími aspekty života v našem městě. Ať už je to například podpora kultury, sportování a dalších aktivit. Neméně důležitá je i bezpečnost občanů a jejich majetku, a proto vzhledem k vývoji kriminality ve státě se domnívám, že by bylo vhodné zřídit Městskou policii. V současné době se účastním mnoha jednání na toto téma. Na závěr bych chtěl poděkovat zastupitelům a všem spoluobčanům za spolupráci, bez které by tyto záměry nebylo možné realizovat.

Děkujeme za rozhovor, k naznačeným tématům se určitě ještě vrátíme a přineseme více informací.

Připravil (hv)

 

U Besedy může být opět na kruháku kotva?

Divíme se, ale může. Na žádost města Lovosice povolil odbor dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Ústeckého kraje, cituji z rozhodnutí, „zvláštní užívání silnice pro umístění a provoz propagačního zařízení - umělecké dílo „kotva“ - do středu ostrůvku kruhové křižovatky „Beseda“ silnice č. I/30 v Lovosicích“. V rozhodnutí ze dne 4.2.2004 jsou stanoveny povinnosti vlastníka - města zajistit pravidelnou údržbu a řádný stav a vzhled tohoto zařízení. Dílo musí být zakotveno tak, aby nemohlo dojít k jeho poškození, posunutí nebo jiné nežádoucí manipulaci. Ve správním řízení bylo zjištěno, že zařízením a provozováním výše uvedené „kotvy“, opět citace, „nebudou nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a zájmy jiných organizací, fyzických a právnických osob“. Přesto zůstává v podmínkách, že bude-li to vyžadovat bezpečnost silničního provozu, může být dán pokyn k odstranění díla. Povolení je platné jen do 31.1.2009. Pak asi bude nutné znovu žádat. Proč je to možné teď a ne dříve, kdy už na tomto místě kotva byla umístěna a z důvodu ohrožení bezpečnosti silničního provozu musela být odstraněna? Jen mezi řádky rozhodnutí je možné číst, že před tím asi nebyly splněny všechny požadované zákonné podmínky pro povolení. Než se vše vyjasnilo byla kotva uložena na dvoře lovosických technických služeb.

Ohlasy

Čas od času nám napíše dopis paní Hájková z Malých Žernosek. Tentokrát si pochvaluje náš seriál „Seznamujeme vás s obcemi Lovosicka”. V mládí jsem dost náš kraj procestovala, píše paní Hájková, ale přece jen je dost osad a malých vísek, o nichž jsem ani nevěděla. Ráda si o nich čtu ve vašich novinách, prohlížím si fotografie a jen doufám, že váš seriál o obcích bude pokračovat.

Je to první ohlas na tento seriál a nás potěšil, hlavně paní inženýrku Hozmanovou, která tento seriál připravuje. Buďte bez obav, milá paní, obcí a jejich částí je v lovosickém subregionu 73, ještě hodně dlouho bude o čem psát…

Redakce

Čtenáři nám píší

Reakce na článek
Ohlédnutí za vánočním koncertem

„…Bavili se nejen lidé v lavicích, ale i účinkující, zejména studenti na kůru, a to dost nevybíravým, až hrubým způsobem…“ I takto se vyjádřila paní doktorka Milada Veselková ke koncertu den 21. prosince 2003 v kostele sv. Václava. Je zřejmé, že těmi studenty myslela nás, sbor lovosického gymnázia. Ano, i my jsme zpívali na kůru Rybovu mši společně s dalšími zpěváky. Bylo nás tam hodně, prostor byl velmi stísněný, vždyť se tam museli vejít i muzikanti se svými nástroji. Na „vybavování se“ a neslušné chování nebyl čas ani nálada, protože jsme chtěli podat co nejlepší výkon. Nezpívali jsme v kostele poprvé a dobře víme, jak se tam chovat. Respektujeme, že kostel je pro věřící víc, než krásné prostředí s dobrou akustikou.

Hovořili jsme s mnoha návštěvníky koncertu, ptali jsme se na jejich názor, ale spíše než slova kritiky na chování návštěvníků či účinkujících jsme slyšeli slova chvály a poděkování za zdařilý koncert. Velmi nás mrzí, že si paní doktorka Veselková odnesla z koncertu jen špatné dojmy. Na svůj názor má samozřejmě právo a ani my se nechceme zastávat těch, kteří se při koncertu neumějí slušně chovat, my jsme ovšem mezi ně nikdy nepatřili. Jsme mladí, rádi se bavíme, někdy třeba ještě nezvládáme své emoce, ale to neznamená, že jsme horší než starší generace.

Měli jsme z koncertu radost, ale zmíněný článek „Ohlédnutí za vánočním koncertem“ nám ji trochu pokazil. Kdo na tomto koncertu nebyl a jen si o něm přečetl, těžko s důvěrou navštíví další. My se ovšem dál chceme hudbě a zpívání věnovat a věříme, že své posluchače nezklameme.

Smíšený pěvecký sbor Laeta nota, Gymnázium Lovosice

strana 1
strana 2
strana 3
strana 4
strana 5
strana 6
strana 7
strana 8
strana 9
strana 10
ARCHIV
Strana 4