Březen 2004 Lovosický dnešek - Strana 9

Z našich škol

do školy, do školičky...

Ve dnech 4. a 5. února se konal v Lovosicích ve všech třech základních školách zápis do prvních tříd pro školní rok 2004 / 2005. Pro zápis byly všude připraveny slavnostně vyzdobené třídy, aby se dětem ve škole líbilo. Počet dětí neustále klesá, celkem je jich v příslušném věku v Lovosicích a spádových obcích kolem 120, z toho v Lovosicích asi 90. V minulých letech se jejich počet pohyboval okolo 140.

Již v předešlých měsících měly předškolní děti možnost všechny školy navštívit. 1. ZŠ připravila pro rodiče nejmladších žáčků a předškoláčků v lednu sobotní vyučování, ZŠ Antonína Baráka uspořádala pro předškolní děti karneval, na 4. ZŠ se konalo vánoční vystoupení pro předškoláky v tělocvičně. Děvčata ze 7. třídy ZŠ Antonína Baráka předvedla v mateřských školách pásmo „Dýcháme čistý vzduch“, zaměřené proti kouření. Děti pak na toto téma malovaly výkresy a byly odměněny cenami a diplomy. Všechny školy uspořádaly také „Týden otevřených dveří“.

Děti při zápisu měly předvést své znalosti, odpovědět na několik otázek, nakreslit obrázek a zavázat kličku na botičce, zazpívat písničku nebo zarecitovat básničku, počítat, zkrátka prokázat svoji zralost pro školní výuku. Převážná většina šestiletých dětí se do školy těší, předškoláci z mateřských škol tam většinou docházeli na seznámení s počítači.

Ve všech školách čekaly na děti za vykonanou práci odměny. V 1. ZŠ upekla družina perníčky (miminka, autíčka, kočárky) a překrásně je vyzdobila. Děti dostávaly také ježka na špejli s lízátkem, tužky, upomínkový list (svůj z doby dávno minulé mám ještě schovaný - byl to Brouček s lucerničkou, se kterým se loučí maminka) a omalovánky. Škola připravila pro budoucí prvňáčky také novinku Kroužek předškoláka, kde by měly děti rozvíjet dovednosti potřebné ke zvládnutí 1. třídy prostřednictvím her a soutěží. Ve škole Antonína Baráka byla pro děti připravena zvířátka, která pro své budoucí spolužáky vyrobily děti v družině, šaškové na špejli s bonbony a kouzelné keramické obrázky. I na 4. ZŠ očekávaly budoucí prvňáčky hezké dárečky: keramické předměty, sladkosti, rozvrhy, výrobky dětí z družiny a knížečka Prvňáček půjde do školy. Všude byly děti vítány s láskou, aby neměly ze školy strach.

Na 1. ZŠ bylo zapsáno v letošním roce 55 dětí, 13 dětí má ale školní docházku odloženou. S dvěma dětmi zapsanými v minulém roce je prvňáčků celkem čtyřiačtyřicet, budou zde tedy 2 první třídy po dvaadvaceti žácích. Na ZŠ Antonína Baráka přišlo k zápisu 28 dětí, 6 má odklad, ve třídě bude také dvaadvacet dětí. 4. ZŠ přivítala 43 dětí, z toho ale 14 má rovněž odklad školní docházky, v první třídě bude 29 dětí. V Lovosicích budou tedy celkem 4 první třídy. Pokud se nic nezmění, bude je navštěvovat 95 nových žáčků. Přejeme všem, aby se jim ve škole líbilo a aby se dobře učili.

Hz

Máme moc prima rodiče

Do naší mateřské školky nastoupilo noho nových dětí. Abychom co nejlépe poznaly nejen je, ale i jejich rodiče, uskutečnily jsme několik společných akcí.

První bylo setkání učitelek s rodiči v jednotlivých třídách. Seznámily jsme tyto rodiče s provozem školy, nechaly je nahlédnout do tematických plánů, podle kterých od nového roku pracujeme. Seznámily jsme je s plánovanými činnostmi na celý školní rok, v němž bude naše škola slavit třicet let své existence. Rodiče byli velmi pozorní a schůzka proběhla v příjemné atmosféře.

Velice zdařilou, pěknou akcí byla podzimní výstavka strašidýlek z přírodních materiálů. Po celý týden nám rodiče přinášeli do školy výrobky, které zhotovili doma se svými dětmi. Někdo využil řepu, jiný listy, kaštany, šišky, sušené květy, kameny a mnoho jiných rozličných věcí. Děti hrdě ukazovaly svým kamarádům : To jsem dělal já s maminkou! Celou tu dobu chodili rozrůstající se výstavu obhlížet nejen děti, ale právě i rodiče. Strašidýlka byla velice pěkná, nápaditá a každé z nich bylo něčím zajímavé. Proto také všechny děti dostaly stejnou odměnu.

V prosinci nás čekala akce Vánoce s rodiči. Maminky, tatínky a ostatní členy rodin přivítaly vyzdobené třídy, na stolech rozsvícené sváteční svícny. Každá z maminek se pochlubila svým vánočním cukrovím. U čaje a kávy si vyměňovaly rodinné recepty. Potleskem a úsměvem poděkovaly dětem za předvedený program, který společně s námi pro rodiče připravily. Bylo nám spolu velmi dobře. Ceníme si toho, že se v předvánočním shonu dokázali na chvilku zastavit a společně s námi prožít hezké odpoledne. Již dnes se těšíme na další podobná setkání.

Ti, kteří se o naši práci zajímají najdou vždy čerstvé zprávy z činnosti školky na vývěsce proti obchodnímu středisku Centrum.

Učitelky z MŠ v Resslově ulici

V jazykových soutěžích děti uspěly

Několik žáků ze Základní školy Antonína Baráka se zúčastnilo 21. ledna okresního kola soutěže v německém jazyce, kterou pořádal Dům dětí a mládeže Rozmarýn v Litoměřicích. Soutěžící se měli v jazyce představit, reprodukovat poslech, vyprávět příběh dle obrázku a konverzovat na dané téma (škola, rodina apod.).

V kategorii I.A (děti ze 6. a 7. třídy) zvítězila Markéta Mončeková a na 3. příčce skončil Jan Kotán. Markéta Steinová z 9. třídy byla v kategorii II.A dvanáctá.

Žáci školy bodovali také v okresním kole olympiády z anglického jazyka, která proběhla 4. února na litoměřické základní škole U Stadionu a pořádal ji rovněž Rozmarýn. Soutěž zahrnovala rovněž poslechovou, písemnou a ústní část. V kategorii II.A obsadil Jaromír Skopal z IX.A 3. místo a Olga Švandová byla pátá.

V kategorii 3 byl nejlepším angličtinářem Pavel Šíp z Gymnázia v Lovosicích.

Všem dětem patří dík za vzornou reprezentaci školy i města. Ať se jim daří i v dalších letech, jazyky budou potřebovat celý život a třeba budou jednou v cizině i studovat.

Hz

Rádi otiskujeme:

Vážený a milý Ježíšku, moc ti děkujeme za dárky, které jsi pro nás, děti z mateřské školy v Sadech pionýrů nechal o vánocích pod stromečky v Lovochemii a ve FOTOTRENDU v Lovosicích. Videorekordér jsme s paními učitelkami vzkoušely a máme z nich velikou radost.

Přjeme všem, kteří nám tu radost způsobili hodně úspěšný rok 2004.

Děti z Mateřské školy v Sadech pinýrů.

ELKO hlásí

V lednu se v ELKO konaly dvě pěkné akce : první byla volba Miss poupátko,ve které se o titul utkalo 13 děvčátek. Porota po těžkém rozhodování vybrala tři nejlepší. Titul Miss získala Martina Karásková, 1. vicemiss Kateřina Kodedová a 2. vicemiss Linda Nezbedová. Diváky si získala Nikola Lendelová, které byl udělen titul Miss publikum. Pro volnou disciplínu si děvčátka vybírala podle svých schopností. Mohli jsme vidět několik vystoupení aerobiku a tanec a poslechnout si hru na flétnu a zpěv. Na pololetní prázdniny byl pro všechny školní děti připraven zimní stadion, kde si mohly zasoutěžit a získat pěkné ceny za masky. Trochu nás mrzelo, že tuto nabídku využilo jen 30 dětí. O to více jsme si užili bruslení i soutěžení a ani se nám nechtělo domů.

Děkujeme paní Daně Berkové - vedoucí zimního stadionu, že nám tuto akci umožnila a poskytla nám vše potřebné. Dík patří i  studentům ze SPŠ,SOU,OU Osvoboditelů 2,Lovosice, kteří nám pomohli s organizací soutěží.

Kdo má chuť se naučit zdobit kraslice, může přijít každé pondělí do Elka. Od 15 hodin zde budou probíhat bezplatné ukázkové lekce. Akce je určena všem zájemcům od 10 do 100 let. Přineste si jen vyfouknutá vejce…

A nyní ještě ke sportu : v sobotu 31.1.2004 uspořádal florbalový oddíl DDM ELKO Lovosice 4. turnaj Severozápadní ligy elévů (ročníky 1992 a mladší). V lovosické sportovní hale U přívozu se sešli nejmladší florbalisté ústeckého kraje aby bojovali o cenné body.

Domácí DDM ELKO, které je v soutěži nováčkem a teprve sbírá zkušenosti draze zaplacené vysokými gólovými příděly od favoritů, nerezignovalo po úvodní porážce od Ústí n. L. B 12:0 a v souboji s Ústí A nepřipustilo již tak výrazný rozdíl, navíc se do střeleckých statistik zapsali Tomáš Hrubý a Alena Palečková, kteří zmírnili konečnou porážku na přijatelných 6:2. Utkání Lovosic s Mostem bylo hlavně představením obou brankářů, mosteckého Petra Fencla a lovosického Lukáše Topše, kteří nepustili za svá záda ani jednu z mnoha střel a zasloužili se o konečnou bezbrankovou remízu. V závěrečném souboji čekalo na lovosické florbalisty technicky a takticky vyspělé družstvo Kadaně. Po vcelku vyrovnané první třetině se ke konci zápasu projevily ubývající síly domácích a Kadaň postupně zvyšovala skóre až na konečných 13:1, když čestný gól Lovosic zaznamenal v poslední třetině Jakub Malý.

Podle očekávání svedli boj o vítězství v turnaji chlapci z USK Slávie Ústí n.L. A a  B a FBC DDM Kadaň, kteří jsou na prvních místech i v celkové tabulce soutěže. Nakonec o vítězi rozhodla větší zkušenost ústeckých jejichž A tým zvítězil a béčko skončilo druhé. Kadaň si tak z Lovosic odvezla bronzové medaile za třetí místo. Oběma ústeckým družstvům i  Kadani statečně vzdorovalo i družstvo Mostu, které s Lovosicemi svedlo souboj o konečnou čtvrtou příčku. Z té se nakonec radovali domácí díky většímu počtu vstřelených gólů i lepšímu score.

Sestava DDM ELKO Lovosice: Lukáš Topš - Jakub Malý (C), Vojtěch Rokoš, Jakub Černý, Dominik Svoboda, Adam Vondra, Vojtěch Šálek, Martin Janda, Tomáš Hrubý, Alena Palečková, Jiří Háček, Jan Landa, Stanislav Pišl

Pořadí 4. turnaje

PořadíDružstvoSkóreBody
1. USK Slávie Ústí n. L. A 31 : 11 8
2. USK Slávie Ústí n. L. B 29 : 9 5
3. FBC DDM Kadaň 34 : 18 5
4. DDM ELKO Lovosice 3 : 31 1
5. FBC Vipers Most 1 : 29 1

Celkové pořadí Severozápadní ligy elévů po 4. turnaji

PořadíDružstvoBody
1. USK Slávie Ústí n. L. A 31
2. FBC DDM Kadaň 19
3. USK Slávie Ústí n. L. B 18
4. FBC Vipers Most 9
5. DDM ELKO Lovosice 3

strana 1
strana 2
strana 3
strana 4
strana 5
strana 6
strana 7
strana 8
strana 9
strana 10
ARCHIV
Strana 9