Duben 2004 Lovosický dnešek - Strana 8

Z historie města

Předválečné rozpočty

(potřetí - tentokrát z let 1926 - 1930)

Rozpočet na rok 1926 byl usnesen obecním zastupitelstvem 23. prosince 1925 byli ti naši předkové pilní, když jednali ještě den před Štědrým dnem (ani nevím, zda býval tehdy Štědrý den svátkem za mého mládí nikoli, maminka byla prodavačkou v textilním obchodě a prodávalo se do 12 hodin). Platba starostovi zůstala stejná (9 000,-), platy úředníkům se zvýšily z 121 918,- Kč na 135 561,- Kč. Na topení a osvětlení se částka naopak snížila z 41 600,- na 29 000,- Kč (je to hodně velký rozdíl, asi za ten předchozí rok ušetřili). Ale začalo se asi více úřadovat, náklady na psací potřeby, tiskopisy a úřední knihy se zvýšily z 4 000,- na 11 000,- Kč! Vzrostly také náklady na pojistné a daně (z 12000,- na 42800,- Kč) a rukou je dopsána poznámka Veškeré daně a pojistné jsou svýženy (čeština není silnou stránkou pisatele). Na jakýsi záhadný polohopisný plán bylo v roce 1926 vynaloženo 100 000,- Kč (možná vyměřování do katastrálních map), v minulém roce nic.

Věnujme se trochu více nákladům na bezpečnost, tj. na vydržování Policie bezpečnostní. Služební požitky policejních strážníků a správce policejního úřadu činily v roce 1926 celkem 164 330,- Kč (proti 159 495,- Kč v roce 1925). Na oděv a výzbroj bylo plánováno 19 200,- Kč, což je téměř dvojnásobek proti roku 1925 (10 000,-). Výslužné, vdovské a sirotčí platy a pensijní příspěvky činily 38 200,- Kč. Přídavek za noční službu (hlídání lékárny) činil další 3 000,- Kč. Náklady na policii požární (hasiče) byly plánovány v celkové výši 10 478,- Kč. Na osvětlení bylo uvolněno 72 000,- Kč. Na zdravotnictví bylo plánováno 31 800,- Kč (včetně udržování umrlčí komory a dopravy mrtvol). Přípravné práce pro zásobování pitnou vodou (vodovod) měly stát 68 000,- Kč. Na označení ulic, domů, orientační a výstražné tabulky a kanalizaci bylo připraveno 90 000,- Kč.

Na školství bylo tento školní rok uvolněno 240 009,- Kč (obecní knihovna dostala 8000,- (vázaná kniha stála cca 20,- Kč, brožovaná 10,- Kč). Na pořádání lidových kursů občanské výchovy čekalo 1500,- Kč. Uvedena je také položka Patronátní a náboženské výlohy ve výši 47 409,- Kč (pod tím si neumím absolutně nic představit - milí čtenáři, vy ano?). Schodek řádného rozpočtu ve výši 587 282,- Kč se opět řešil obecní přirážkou k daním přímým, a to 57% k dani činžovní a 343 % k ostatním daním (opravdu nevím, co by na to dnes lovosičtí občané řekli, kdyby se zastupitelé inspirovali svými dávnými předchůdci).

Na snímku je DELI v r. 1928

V rozpočtu na rok 1927 je zvýšena platba starostovi na 12 000,- Kč, naopak úředníci dostali méně, jen 116 512,- Kč. Na topení a osvětlení bylo přidáno, asi bylo minulý rok to snížení moc veliké, nyní tedy 35 900,- Kč. V minulém roce byly za 11 000,- vydlážděny silnice a stavba stok stála 39 000,- Kč. Vklad plynárně činil 79 000,- Kč. Přibyla položka na chudinskou péči (chudobinec, sirotčinec, humanitní ústavy a spolky), celkem 70 400,- Kč. Výdaje na školství činily258 748,- Kč. Mimořádná potřeba na plynárnu 500 000,- Kč, celkem mimořádná potřeba 1, 85 000,- Kč. Veškerá potřeba tento rok dosáhla 2 702 819,- Kč, schodek 598 782,- Kč (řešil se stejným způsobem jako každoročně).

Ve správním roce 1928 nedošlo k žádným zásadním změnám. Město postavilo nějaké domy, založilo zahradu před novou českou školou a udělalo nějaké chodníky. Na udržování a natahování hodin byla částka zvýšena na 800,- Kč. Částka na sociální péči dosáhla 90 400,- Kč (např. na ošacení školních dítek českých bylo věnováno 5 000,- Kč). Na školu a plynárnu bylo vynaloženo 1,080 000,- Kč. Schodek řádného rozpočtu za rok 1928 činil již 954 382,- Kč. obec dostala „dotaci“ ze zvláštního fondu zemského výboru ve výši 398 458,- Kč a zbytek schodku byl uhrazen obvyklým způsobem, obecní přirážkou k daním přímým. Rozpočet není podepsán.

Poslední dochovaný materiál je Rozpočet obce osady Lovosice na správní rok 1930 (tedy opět nový formulář, i osady již musely předkládat rozpočet). Poprvé je zde napsáno: Okres: Litoměřice, Soudní okres: Lovosice. Materiál je bohužel roztržen. Z nových položek: byla opravena úřadovna za 20 000,- Kč, na čištění a úklid byly vynaloženy 2 000,- Kč, volební náklady činily 4 800,- Kč. Celkem bylo na správu města vynaloženo 293 207,- Kč a na obecní jmění 186 661,- Kč. Na bezpečnost bylo vynaloženo 245 471,- Kč, na zdravotnictví 111 700,- Kč a na komunikace (udržování veřejných cest, odstraňování bláta, sněhu a pod.) 29 500,- Kč, na sociální péči už dokonce 261 405,- Kč (v českých zemích začala krize).

Mezi mimořádné výdaje patřila např. koupě kotle pro městské lázně nebo výstavba kanalizace ve Školní ulici. V obci byly dvě třídy městské mateřské školy. Schodek řádného rozpočtu činil 950 693,- Kč. (Poznámka rukou: Obec dospěla bez příspěvku z vyrovnávacího fondu na konec své výkonnosti. Dlouhodobá výpůjčka se nepovoluje.). Schodek mimořádného rozpočtu činil 250 000,- Kč a opět poznámka rukou: má být kryto dlouhodobou půjčkou, nebylo povoleno.

A dál už není nic. Ani ve formuláři, ani další rozpočet. Jak to tenkrát konšelé vyřešili, není mi známo. Ale asi to dopadlo dobře, když obec samostatnost neztratila. Ale je to smutný konec poznávání starých rozpočtů.

Hz

 

V Litoměřicích byl vysvěcen nový katolický biskup

Osmnáctý litoměřický biskup Monsignore ThDr. Josef Koukl podal v minulém roce demisi do rukou papeže Jana Pavla II. Sídelním biskupem litoměřickým byl od roku 1989 a v minulém roce dovršil sedmdesát sedm let. Dne 24. prosince jmenoval papež novým biskupem římskokatolické diecéze Pavla Posáda. Protože však nově jmenovaný biskup neměl v té době ještě biskupské svěcení, jmenoval kardinál Miloslav Vlk až do doby vysvěcení nového biskupa prozatímním správcem diecéze bývalého biskupa Josefa Koukla. Po předání diecéze se stane Monsignore Koukl emeritním biskupem. Naše římskokatolická diecéze zahrnuje Ústecký i Liberecký kraj. Litoměřické biskupství bylo založeno v roce 1655.

Svěcení Mons. Pavla Posáda se uskutečnilo v sobotu 28. února v katedrále svatého Štěpána v Litoměřicích. Padesátiletý kněz přijal svěcení od kardinála Miloslava Vlka, arcibiskupa Jana Graubnera a dosavadního biskupa Josefa Koukla. Asi tisíc lidí, mezi nimiž byli i pozvaní hosté, např. hejtman Ústeckého kraje Jiří Šulc, litoměřický starosta a senátor Zdeněk Bárta i mnoho církevních hodnostářů z České republiky a Slovenska byl přítomen svěcení přímo v katedrále. Svěcení se zúčastnila i rodina Pavla Posáda. Další asi tisíc věřících sledoval přes velice nevlídné počasí liturgický akt na obří obrazovce před katedrálou. Byli mezi nimi také lovosičtí občané.

Samotný obřad svěcení byl součástí slavnostní mše. Svěcený biskup při zahajovací modlitbě ležel na znamení pokory tváří k zemi. Po té vložili všichni tři světitelé na jeho hlavu ruce a kardinál Vlk pak pomazal nového biskupa křižmem a daroval mu biskupský prsten, mitru a berlu. Bohoslužbu oběti už celebroval sám nový devatenáctý biskup diecéze. Po mši nový biskup a také kardinál Vlk požehnali věřícím před katedrálou.

Mons. Pavel Posád se narodil 28. června 1953 v Budkově na Třebíčsku a byl před svým jmenováním do naší diecéze knězem diecéze brněnské, působil v olomouckém Arcibiskupském semináři jako spirituál. Kněžská vysokoškolská studia absolvoval v Litoměřicích na Cyrilometodějské bohoslovecké fakultě. Je členem komise České biskupské konference pro kněžstvo. Nový biskup se hodlá nejdříve s diecézí dokonale seznámit, protože zde dlouhá léta nebyl. Při své práci chce využívat rad emeritního biskupa Mons. Koukla, jehož je žákem.

Hz

NOVÝ BISKUP NAVŠTÍVIL LOVOSICE

2. února se v Lovosicích konalo setkání kněží z litoměřického a ústeckého vikariátu. Bylo milým překvapením, když mezi kněze přišel i nový biskup. Po společné mši sv. konala se v kostele sv. Václava Křížová cesta, kterou vedl sám biskup. Po jejím skončení pozdravil se s věřícími, kteří se také této pobožnosti zúčastnili a udělil jim své biskupské požehnání. Jistě to byla předzvěst dobré vzájemné spolupráce.

Litoměřická diecéze má ve 437 farnostech 130 kněží. Z l,3 milionu obyvatel území diecéze je katolíků asi 162 tisíc, přičemž nedělních bohoslužeb se účastní okolo 11 tisíc lidí.

Řím.kat. farní úřad

Tělovýchova a sport

Marešová ve Francii zlatá

V pondělí 1. 3. 2004 se z mezistátního utkání juniorů a juniorek ve francouzském Eaubonne vrátila výprava českých atletů. V konkurenci elitních evropských celků Německa a domácí Francie obsadily oba české výběry třetí příčky. Mezi juniory se česká reprezentace radovala z vítězství ve dvou disciplínách (3000 m a 5000 m chůze). Juniorky v dresu českého národního týmu získaly prvenství třikrát (výška, tyč, trojskok). A právě ve výšce se představila lovosická Oldřiška Marešová a výkonem 1,84 m si vybojovala zlatou medaili. Poté si nechala laťku zvýšit na 1,87 m a ke zdolání této výšky chyběl jen pověstný vlásek. Pařížským výkonem zůstala Oldřiška za svým letošním maximem jen 2 cm.

Přinášíme rovněž výsledky z mistrovských závodů všech kategorii, které se uskutečnily v měsíci únoru.

Z halového mistrovství České republiky dorosteneckých a juniorských kategorií (14.-15.2.2004) lovosické zástupkyně přivezly 2 medaile. Stříbrnou přivezla Květa Pecková, když v závodě na 3000 m dosáhla času 10:18,13 a přestože celý závod „odtáhla“ podlehla běžkyni Preibischové z Ml. Boleslavi. Zlatou medaili si z Prahy odvážela Oldřiška Marešová za výkon 1,81 m. Následující víkendové dny hostila Praha mistrovství ČR mužů a žen. Jedinou lovosickou zástupkyní byla Oldřiška Marešová, která výkonem 1,80 m dosáhla v konkurenci české výškařské špičky na osmé místo. Výkon rovný osobnímu maximu Marešové zajišťoval 2. místo.

Poslední únorový víkend byl vyhrazen posledním halovým mistrovským závodům a to v žákovské kategorii. Lovosický atletický klub reprezentovali Jakub Živec, Lukáš Horák a Jan Sommerschuh. Jakub Živec se při běhu na 3000 m zranil a byl nucen ze závodu odstoupit. Ve výškařském sektoru si osobní maximum zlepšil Jan Sommerschuh a výkonem 1,76 m se umístil na 4. místě. 7. místo výkonem 1,73 m obsadil Lukáš Horák.

LOVOSICKÉ KARATE OPĚT ZLATÉ

Závodního maratónu v karate se v Ústí 14.2.2004 spolu s dalšími 217 závodníky ze 17 klubů regionů Ústí nad Labem a Liberce, Mladé Boleslavi a Prahy zúčastnili i závodníci lovosického střediska karate Shotokan karate Rajchert SPORT UNION.

V disciplínách kata a kumite jednotlivců i družstev zápasilo 14 lovosických borců. Podařilo se jim v silné konkurenci vybojovat celkem 11 medailí. Nejvíce se dařilo junioru Petru Urbanovi, který si odvezl celkem šest medailových umístění. V kumite juniorů do 75 kg, 2. kumite mužů do 75 kg, dvakrát byl 3. (v kata juniorů a mužů), podílel se na 2.a 3. místě v kata družstev.

Na snímku je jeden z bratří Luongů, ale který?

Svého prvního úspěchu dosáhl i nově startující Miroslav Bačák, který vybojoval v kumite žáků do 50 kg bronz. Další medaile pak přidali do celkového zisku lovosických Petr Mudroch, který byl 2 a 3.v kata družstev, pak ještě 2. v kumite do 65 kg a  3. v kumite starších žáků nad 60kg. Lukáš Urban byl 2. v kumite starších žáků do 60kg a Jiří Svoboda obsadil 2. a 3. v kata družstev, sám byl 3. v kumite dorostenců do 60kg.

Na medaile se nepodařilo dosáhnout výbornému Martinu Luongovi, jehož kategorie byla velmi silně obsazena celkem 59 závodníky. Nemohl ani startoval osvědčený tým Luong-Luong-Robouský, neboť dva závodníky upoutala před odjezdem na lůžko chřipka.

Stříbrné medaile pak získali za své dobré výkony Gombita, Prieložný, D.Luong a bronzové medaile Slámová, Mojžíš M., Jíra, Scheithauer, Větrovec, Gebhart, Růdl L., Růdl O., Racek a Bačák.

ŽALANSKÝ SAMURAI 2004

Lovosické středisko sportovního karate Shotokan Klub Rajchert SPORT UNION se v sobotu 28.2. zúčastnilo mládežnického turnaje mladých talentů v Žalanech. Mateřský klub zde pořádal tradiční turnaj začínajících závodníků do 6. kyu. Lovosičtí si vedli velmi zdatně, když vybojovali v konkurenci 106 startujících celkem 17 medailí z toho čtyři zlaté L. Urban, P. Janich, M. Novotný, R. Luong.

Škola karate Shotokan Klub Rajchert SPORT UNION připravila toto klání jako jedno ze tří kol pro malé závodníky. Šanci na těchto závodech (Žalanský Samuraj, Májový pohár nadějí a Vánoční pohár talentů) mají začínající sportovci, kteří ještě nedosahují výkonnosti potřebné pro start na oficiálních soutěžích republikového a regionálního formátu.

Vítězili zde tedy i ti, kteří ještě nemohou startovat mezi ostřílenou elitou a vybojujovali si své medaile.

Soupeřila zde karatistická střediska mládeže z Lovosic, Ústí nad Labem - Dobětic, Krásného Března, Mojžíře, Žalan a sportovní třídy 31. ZŠ Anežky České a 35. ZŠ Dobětic.

S výkonem svých svěřenců a žáků jsem velmi spokojen, protože splnili úkoly, které jsme si na tréninku předsevzali. Dáváme těmito turnaji šanci vítězit i začínajícím závodníkům a to je náš cíl", řekl spokojený šéftrenér klubu Josef Rajchert, který je iniciátorem většiny těchto mládežnických turnajů..

strana 1
strana 2
strana 3
strana 4
strana 5
strana 6
strana 7
strana 8
strana 9
strana 10
ARCHIV
Strana 8