Lovosický dnešek

Květen 2004  

Rozhovor měsíce

Zubní lékaři byli dlouhá léta v rámci Polikliniky soustředěni v budově bývalé lovosické radnice na adrese Školní 1 a ve stejných ordinacích (snad až na výjimky) zůstali i v době, když se již osamostatnili a stali se soukromými nebo nestátními stomatology. Někteří z nich se však rozhodli tuto budovu opustit a společně zakoupili nově postavenou budovu po firmě Severočeská energetika a.s. v Kostelní ul. č. 8/13, která svou pobočku v Lovosicích z důvodů úspor v roce 2000 zrušila. Dům musel být rekonstruován pro potřeby lékařů, a proto se noví majitelé stěhovali až v roce 2003.

MUDr. Petra Hingara, jednoho z nich, jsem se proto dotázala na novinky, které určitě zajímají všechny občany (zuby máme všichni a dovedou nás proklatě potrápit). Pana doktora nemusím příliš představovat, někdo ho zná jako svého stomatologa a jiní ho znají ze Zastupitelstva města Lovosice, do kterého byl v roce 2002 zvolen.

Pane doktore, kdy jste budovu koupili a jak probíhala přestavba pro lékařské účely?
Budovu jsme koupili na podzim roku 2002 a asi rok trvala rekonstrukce a úpravy interiéru pro naše potřeby včetně administrativních úkonů spojených s takovou přestavbou.

Existujete jako nějaké sdružení nebo jste stoprocentně individuální (myslím třeba, zda v případě dovolené nebo nemoci jednoho z Vás může pacient navštívit jiného z Vás)?
Jsme samostatná zařízení, i když pro potřebu správy objektu jsme byli nuceni vytvořit volné sdružení. Je samozřejmé, a vždy to platilo, že v případě nepřítomnosti jednoho z nás se navzájem zastupujeme. Detailní informace jsou vyvěšeny na místě.

Kteří lékaři se přesídlili do nových ordinací a od kdy jste na novém místě zahájili činnost?Jak je budova členěna?
Do budovy v Kostelní ulici se přestěhovali Dr. Řezníček, Dr. Linajová, Dr. Stáňová, CSH zubní laboratoř a já. Jednotlivé ordinace jsme zprovoznili v průběhu měsíce října 2003. A členění budovy? Přijďte se podívat.

V této souvislosti bych ale rád reagoval na příspěvek autora JČ ve 4. čísle Lovosického dneška. Vzpomíná na rozhodnutí zastupitelstva města z roku 2001 postavit novou radnici a za strůjce tohoto rozhodnutí označuje zubaře. Chápu, že ten, kdo byl pro variantu přestěhování úřadu do Školní 1, asi nebude nikdy spokojen a vždy najde nějakou chybu. Měl by se ale snažit být objektivní a uvádět fakta, zvláště, jde-li tak říkajíc o profesionála. Tak tedy, zastupitelstvo se v roce 2001 přiklonilo k výsledku ankety mezi občany. I když jsem byl mluvčím lékařů, neznamená to, že to byla akce zubařů. V budově je i nadále, jak jsem výše uvedl, 9 lékařských ordinací. Školní 1 prošla v letech 1991- 92 rekonstrukcí a nevyžaduje v nejbližší době žádnou rozsáhlou opravu. Proč jsme se přestěhovali? I v tehdejším vedení města byli lidé, kteří se nedokázali smířit s výsledkem, a po určitém konsensu nás opět začali trošku tlačit do rohu, trošku trápit. Proto jsme se někteří rozhodli odejít. Taková jednání jsou totiž vždy o komunikaci a nikoliv o diktátu. I tato zkušenost, kterou jsem tehdy získal, mě vedla k tomu, abych vstoupil do komunální politiky a pokusil se o narovnání vztahů.

Provádí někdo z Vás i dětské preventivní prohlídky, existují vůbec ještě? Pokud ano, do kolika let dětí? Chodí se hromadně se školou nebo individuálně s rodiči?
Preventivní prohlídky chrupu školních dětí jsme na štěstí u nás v Lovosicích, a musím říci i na Lovosicku, začátkem devadesátých let nezrušili. Tady u nás tuto preventivní činnost provádí Dr. Stáňová, která se na dětskou stomatologii specializuje a navštěvuje i předškolní zařízení. Musím také na tomto místě poděkovat za velmi dobrou spolupráci lovosickým školám, tedy jejich vedení a učitelům, kteří pochopili, že tato spolupráce, i když nahrazuje povinnosti rodičů, dětem jenom prospívá. Prohlídky probíhají po celou školní docházku, tedy do 15 let. Je samozřejmě možné, aby si rodiče se svými dětmi domluvili individuální návštěvy.

Kteří zubní lékaři ve staré budově zůstali?
Ve Školní 1 zůstali Dr.Řezníčková a Dr.Sailer. V budově je i dalších 7 lékařských ordinací a 2 další se podle mých informací budují. Věřím, že i nadále objekt zůstane zachován pro zdravotnické účely tak, jak rozhodlo zastupitelstvo.

Do rekonstruované budovy přesídlila také zubní laboratoř. Provádí zákroky pouze pro Vás nebo pro všechny zubní lékaře v Lovosicích? Je možné si tam nechat přepracovat použité zubní zlato?
Zubní laboratoř spolupracuje se všemi lékaři, na tom se nezměnilo nic a je možné si tam nechat zubní zlato přepracovat.

Kvůli vstupu do Evropské unie musili stomatologové dovybavit své ordinace podle unijních předpisů. Bude se po 1. květnu v zubních ordinacích více platit? Co všechno hradí zdravotní pojišťovny?
Ano, skutečně se musí sjednotit právní předpisy i lékařské normy a je to pro nás i finanční zátěž. Co všechno hradí zdravotní pojišťovny, je otázka na samostatné povídání, zjednodušeně mohu říci, že většinu stomatologických výkonů. Podílejí se částečně také na úhradě zubních náhrad. Jejich cena je vždy dána individuální kalkulací v každé ordinaci.

A nyní důležitá otázka - co má dělat člověk, když ho třeba v pátek o půlnoci začnou nesnesitelně bolet zuby? Já vím, že řeknete, bolely ho už dopoledne, ale vezměte to jako hypotetický případ. Má se pokusit domluvit se svým osobním lékařem? Co když ho vůbec nesežene? Existuje ještě vůbec někde (třeba v Ústí nad Labem) nějaká zubní první pomoc či pohotovost?
Do konce roku 2002 byla zubní pohotovost organizována v rámci okresů a myslím, že na velmi dobré úrovni. Zvláště časová dosažitelnost pro občany, kteří nemají vlastní auto, byla velmi výhodná. Dnes organizuje tuto službu Krajský úřad Ústeckého kraje a nemá na ni peníze, proto situaci vyřešil tak, že se slouží v areálu Masarykovy nemocnice o víkendech a svátcích vždy od 9 do 18 hodin. Opakuji, že to není dohoda nebo rozhodnutí zubních lékařů, ale rozhodnutí Krajského úřadu. Nicméně je samozřejmě možné, se svým lékařem se domluvit.

Panu doktorovi děkuji za rozhovor, myslím, že jsme zubní problematiku probrali ze všech stran. Poslední odpovědí nás sice příliš nepotěšil, doufejme však, že se časem nějaké peníze na pohotovost někde blíž, třeba v Litoměřicích, najdou. Nebo, že nás nikdy ve svátek zuby bolet nebudou.

Eva Hozmanová

strana 1
strana 2
strana 3
strana 4
strana 5
strana 6
strana 7
strana 8
strana 9
strana 10
ARCHIV
Strana 1