Květen 2004 Lovosický dnešek - Strana 4

Informace městského úřadu

Odbor dopravy MěÚ Lovosice informuje

Uzavíráme informace Odboru dopravy a silničního hospodářství MěÚ Lovosice kapitolou o správních poplatcích, které se týkají registrace a převodu vozidel, změn v evidenci a řidičských průkazů. Tyto poplatky budou platit do změny zákonů v souvislosti se vstupem České republiky do EU.

Správní poplatky

Registrace a převod vozidel:
Osobní automobil 300,- Kč
Nákladní automobil, traktor300,- Kč
Motocykl malý (do 50 ccm)200,- Kč
Motocykl velký (50 ccm)200,- Kč
Přívěs za OA, nákladní přívěs100,- Kč
Pracovní stroje samohybné300,- Kč
Pracovní stroje přípojné100,- Kč
Potvrzení pro pojišťovnu20,- Kč
Výpis z registru mot. vozidel50,- Kč
Schválení technické způsobilost dovezeného motorového vozidla2000,- Kč
Schválení technické způsobilosti přívěsu nebo motocyklu1000,- Kč

Změny:
Ukončení leasingu, zapsání leasingu10,- Kč
Změny podvozku, motoru, barvy10,- Kč
Přestěhování10,- Kč
Dědictví10,- Kč
Dočasné vyřazení (i ukončení)10,- Kč
Hromadná přestavba na LPG10,- Kč
Individuální přestavba500,- Kč
Individuální přestavba na LPG nebo CNG200,- Kč
Ztráta TP 100,- Kč
Ztráta ORV 100,- Kč
Trvalé vyřazení zdarma
Odhlášení vozidla na jiného držitele zdarma
Výměna registrační značky (SPZ) např. odcizené za 1 ks 100,- Kč

Řidičské průkazy:
Změna údajů 10,- Kč
Ztráta ŘP 100,- Kč
Poškozený ŘP 100,- Kč
Odcizený ŘP 100,- Kč
Prvopis 50,- Kč
Rozšíření ŘO 20,- Kč
Mezinárodní ŘP 50,- Kč
Výpis z karty řidiče (1 strana) 50,- Kč

Správní poplatky se platí v hotovosti, nikoli kolky!

 

Hodiny v Lovosicích

V našem městě odbíjejí čas dvoje věžní hodiny, jedny jsou na kostele sv. Václava a druhé na původní městské radnici z roku 1907. V současnosti jdou kupodivu shodně, dokonce i téměř současně odbíjejí. Po jejich osudech jsem pátrala v minulých týdnech a trochu jsem si připadala jako v pohádce o kohoutkovi a slepičce, každý z dotázaných mi nějakou informaci poskytl, ale poslal mě ještě za někým dalším.

Od pana Miroslava Nesvarby jsem obdržela materiál z r. 1966 (výpis ze Stručné historie kostela sv. Václava v Lovosicích, autor neznámý). Uvádí se v něm, že původně byly na kostele staré věžní hodiny, pocházející ze zámku na Kamýku s letopočtem 1724, které byly pak umístěny na lovosickém zámku a nakonec dány na věž kostela. V roce 1893 byly zakoupeny nové věžní hodiny se třemi ciferníky od firmy L. Hainz, Praha, za cenu 850 fl. (snad florinů, tj. florentských zlatých).

Hodiny měly pohnutý osud. Při osvobozování Lovosic 8.5.1945 ve večerních hodinách vystřelily jednotky Waffen-SS proti přijíždějícím ruským tankům a ty odpověděly výstřelem, který zasáhl bývalou farní budovu, dále základ kostela při západním průčelí a dva granáty byly vystřeleny na věž pro jistotu, kdyby tam bylo německé kulometné hnízdo. Západní ciferník spadl po tomto zásahu dolů a tato strana hodin nebyla dlouhá léta v chodu.

Opravu provedl až v roce 1969 pan Jindřich Veselý z Hrobců, tehdejší zaměstnanec firmy Klenoty. Vyrobil novou součástku (pastorek od kola) a spolu s panem Stanislavem Dřevěným a učněm Ladislavem Zalabákem boční stěnu hodin uvedl opět do provozu. Hodinařina byla jeho koníčkem. Pro zajímavost, v jeden den šel při opravě 4 x nahoru a dolů, což by bez velké lásky k hodinám asi neudělal.

Od 50. let se o hodiny postupně starali (chodili je natahovat a promazávat) pan Antonín Galle (jeden z pamětníků uvádí, že snad i paní Gallová), pan Stanislav Dřevěný (1970-72) a konečně dlouhých 25 let (1972-1997) pan Jaroslav Horák, který skončil péči o lovosické kostelní hodiny z důvodu, že se odstěhoval do Třebenic. Před tím bydlil v Lovosicích přímo naproti kostelu. Ten uvádí, že k větším problémům za jeho působení nedošlo, pouze 3 x prasklo lanko od závaží. Ale i to byl tehdy oříšek, sehnat 25 m lana o tloušťce 2 mm byl nesnadný úkol, v krámě legálně ke koupi nebylo. Výměny prováděl sám.

Posléze chodil hodiny natahovat pan František Šedivec a po svém nástupu do lovosické farnosti převzal hlavní péči o kostelní hodiny sám lovosický farář P. Antoni Kośmidek, který je vyučeným hodinářem.

V Roce církevních památek 1995 poskytlo Město Lovosice z rozpočtu na opravu katolického kostela sv. Václava příspěvek ve výši 200.000,- Kč. Opravena byla fasáda kostela a při té příležitosti i ciferník věžních hodin. Investorem byla Biskupská konsistoř Litoměřice a opravu prováděla firma RENESANCE z Třebenic.

V roce 1907 byla z iniciativy tehdejšího městského zastupitelstva postavena secesní radnice s vysokou věží a slavnostně otevřena 8. ledna 1908. Pravděpodobně tam byly hodiny od prvopočátku, ale s určitostí to tvrdit nemohu. Ale ve 20. letech bylo dle starých rozpočtů uvolněno na péči o městské hodiny nejdříve 400,- Kč, koncem 20. let 800,- Kč, takže v té době tam hodiny už určitě byly. Nepodařilo se mi zjistit, jaké to byly hodiny, ani kdo o ně tenkrát pečoval. Naprosté zapomnění spočívá i na údobích dalších.

V 70. letech byly na budově (tehdy už polikliniky) umístěny nad balkonem v ulici Osvoboditelů elektricky řízené hodiny (podle pamětníků s reklamou Průmyslu trvanlivého pečiva). Natahovaly se prý z kanceláře evidence obyvatel v přízemí budovy tehdejšího Městského národního výboru Lovosice (dnes stará budova městského úřadu). V 80. letech se zřítila část velkého balkonu polikliniky (bývalé radnice) a MěNV nechal všechny tři balkony strhnout. Potom byly pravděpodobně odstraněny i tyto hodiny (lidé se prý pod nimi báli chodit). O městské hodiny v 70. letech pečoval pan Josef Lutišan st. (šofér bývalého OÚNZ) a později pan Václav Miler.

V roce 1992 převzala péči o lovosické městské hodiny firma ELEKON VYŠKOV, která byla založena v roce 1991 a navazuje na tradici výroby věžních hodin, která se ve Vyškově datuje od konce 19. století. V roce 1995 byla firma transformována na společnost s ručením omezeným. Současně do společnosti vstoupil zahraniční partner, renomovaná švýcarská akciová společnost MOSER BAER AG. Došlo k podstatnému rozšíření výrobního programu a současnému zkvalitnění produkce při zachování majoritního českého kapitálu. Společná obchodní značka MOBATIME se tak již pro mnoho uživatelů po celém světě stala synonymem přesného času.

Firma se zabývá mimo jiné výrobou a opravami průmyslových hodin, městských pouličních hodin i věžních a fasádních hodin. Jak jsem se již zmínila, pečuje i o naše městské hodiny. Poslední seřízení městských hodin provedli pracovníci firmy 8. ledna letošního roku. Lovosickým pracovníkem, který chodí hodiny natahovat a dvakrát ročně mazat, je pan František Štěrba. Provedl také tři drobné opravy.

Zástupce firmy ELEKON jsem požádala e-mailem o zodpovězení alespoň těch údajů, které se týkají posledních let.

Od kdy (alespoň rok) opravuje lovosické hodiny firma ELEKON?
Péči o předmětné věžní hodiny jsme převzali podepsáním smlouvy o dílo dne 27.6.2003.

Bývalá městská radnice (pozdější zdravotní středisko) byla postavena v roce 1907. Jsou tam ještě původní hodiny (pokud ne, nevíte z které doby pocházejí ty dnešní)?
Osud původních hodin nám není znám. Ty dnešní pocházejí z poloviny roku 1992. Montáž naše firma provedla ve dnech 1. - 4. září 1992.

Jaké úpravy prováděla Vaše firma (např. zda zavedla elektrický pohon nebo tam již byl)?
Nešlo ani tak o úpravy, jako spíše o kompletní výměnu. Předmětem dodávky byl nový mechanický hodinový stroj se samočinným elektrickým nátahem a půlovým odbíjením, 4 ks nových plastových číselníků o průměru 139 cm s měděnými číslicemi a ručkami, bronzový cimbál o hmotnosti 35 kg a mechanické rozvody, to vše v ceně 114.200,- Kčs. Pozn.: K výměně hodin došlo při rekonstrukci bývalé secesní radnice v r. 1992, kterou provedla firma Harting. Stavební dozor při této akci měl tehdejší stavební technik Městského úřadu Lovosice Jiří Popelka, který se na výběru hodin podílel. Uvádí, že v prostoru, kam byl umístěn nový hodinový stroj, byl letitý nepořádek (hnízdili zde holubi) a okénka tohoto prostoru byla prý celá léta zazděna. Po vsazení nového hodinového stroje se až do svého odchodu z MěÚ o hodiny staral.

Kolikrát ročně hodiny seřizujete? Provádí to nějaký stálý pracovník? Nebo snad přijíždíte jen dle potřeby, když Vás o to vedoucí odboru regionálního rozvoje a správy města Ing. Pokora požádá?
Preventivní servisní prohlídky spojené s nezbytnou údržbou jsou vykonávány 2x ročně. V případě poruchy zařízení jsme samozřejmě připraveni přijet kdykoliv.

Pokud máte nějaké informace o tom, co bylo na hodinách měněno v letech před prací Vaší firmy, sdělte mi to prosím také.
Žádné informace tohoto druhu bohužel nemáme k dispozici.

Informace poskytl ředitel firmy ELEKON, s.r.o., se sídlem ve Vyškově, pan Pavel Novák.

To je zatím vše, co se mi o osudu obojích hodin podařilo zjistit. Všem, kteří mi poskytli informace či tip na někoho, kdo se na chodu hodin podílel, upřímně děkuji (bylo jich ke dvaceti, velké poděkování patří paní Kracíkové, která zprostředkovala spojení s panem Lutišanem ml. a panem Jindřichem Veselým). Pokud by někdo z našich občanů měl nějaké další zajímavé informace, ať už o pracovnících, kteří se o hodiny starali, či o provedených opravách apod., nechť laskavě napíše do našeho měsíčníku. Veškeré další poznatky budou zveřejněny. I osud hodin patří k historii našeho města.

Hz

Víte že ...

Víte že ...

  • v letošním roce můžete mít kulturní pas euroregionu? Majitelé těchto kulturních pasů budou mít levnější vstupné na památky na saském území euroregionů Labe-Elbe a Krušnohoří. Euroregiony vznikly v roce 1992 a od roku 1995 jsou k dispozici i kulturní pasy. Sleva na vstupném je na německém území Euroregionu Labe-Elbe v cca 70 zařízeních a v Euroregionu Krušnohoří v cca 20 zařízeních a činí kolem 50 %. Lze například navštívit některé galérie, zámky a zahrady - drážďanskou Galerii starých mistrů, zámek Königstein nebo Pilnitz, sbírku porcelánu ve Zwingru, Muzeum porcelánu nebo Městskou galerii v Míšni, Muzeum Karla Maye v Radebeulu a další zajímavá místa. K dispozici jsou také Katalogy kulturních a sportovních zařízení euroregionů. Dokumenty lze získat v ústecké kanceláři Euroregionu Labe-Elbe, v mostecké kanceláři Euroregionu Krušnohoří a v některých městských informačních střediscích (například v Litoměřicích). Loni se stalo majiteli kulturních pasů přes 750 osob. Kulturní pas stojí 30,- Kč.
  •  MUDr. Petr Pollak, člen zastupitelstva města Lovosice, byl 24. března 2004 jmenován novým ředitelem ústecké Masarykovy nemocnice? Již od ledna působil jako prozatímní ředitel této instituce a vyhrál Krajským úřadem vyhlášené výběrové řízení, které proběhlo v březnu. Předešlý ředitel byl odvolán již loni na podzim a v prvním výběrovém řízení v prosinci nebyl nový ředitel vybrán.
  • 3. května je slaven Den svobody tisku? Česká republika patří mezi země, které jsou považovány za svobodné. V současnosti se u nás novináři nezavírají, ani nevraždí ( pokus o vraždu ovšem už zaznamenán byl). Doufejme, že to vydrží...
  • 16. května slaví svátek Janové a to na paměť svatého Jana Nepomuckého, jednoho z patronů Čech. Pozdější svatý vystudoval univerzitu v Padově, stal se doktorem obojího práva a roku 1389 generálním vikářem arcibiskupa Jana z Jenštejna. Při sporech arcibiskupa s králem Václavem IV. byl spolu s dalšími úředníky arcibiskupa zatčen a v mučírně Staroměstské radnice krutě mučen, přestože jako absolvent univerzity nepodléhal tzv. světskému právu. Ostatní úředníci slíbili králi poslušnost a byli propuštěni. Jan Nepomucký byl mučen nejkrutěji, a nakonec jako umírající svržen 20.3.1393 z Kamenného mostu do Vltavy. Legenda praví, že králi odmítl sdělit obsah zpovědi královny Žofie. V roce 1729 byl svatořečen. Je patronem mostů a ochráncem proti povodním. Jedna lovosická socha sv. Jana Nepomuckého je umístěna v lapidáriu za kostelem sv. Václava a druhá v položivotní velikosti stojí na pilíři nad střechou Kuturního střediska Lovoš.

Hz

 

Ještě jednou topoly…

S příchodem jara se každoročně opakuje diskuse týkající se topolů, stromů, které během zbývající části roku ani příliš nevnímáme. V našich podmínkách je hojně pěstován topol černý, latinsky zvaný Populus nigra, který je považován za druh původní. V posledních desetiletích však zde byli více vysazování kříženci topolu černého s americkými druhy topolů, převážně pak topol kanadský - Populus canadensis, který roste ještě mnohem rychleji, než topol černý, ale pravděpodobně také rychleji dožívá. Topoly kvetou ještě před vyrašením listů, květy, jehnědy, jsou dvoudomé. (Pro osvěžení paměti: termín dvoudomé květy znamená, že jedna rostlina vytváří pouze květy samčí, další rostlina pak pouze květy samičí.) Samičí rostlina vytváří poměrně malá semena, která jsou opatřená chomáčkem bílých chloupků, což je vlastně létací zařízení, které umožňuje roznášení semen vzduchem. Právě chomáčky bílých chloupků, mnohdy mylně považovaných za květy, mohou být zdrojem problémů. Jestliže v oblasti roste více exemplářů samičích rostlin, které vytváří zmíněná "chlupatá" semena, je jejich okolí v době dozrávání těchto semen zasypáno bílým chmýřím, takže působí dojmem zasněžené krajiny. Dalším problémem může být fakt, že dřevo topolů je měkké, větve jsou křehké a snadno se lámou. K této skutečnosti je nutné přihlížet zejména v lokalitách, kde je pohyb osob.

Semena topolu 3x zvětšená. Foto (hv)

Lovosický lesopark "Osmička", a okolí Modly byly v minulosti neuváženě osázeny převážně topoly. Přesto by však nebylo vhodné všechny stromy plošně pokácet, i když stávající výsadba není tak úplně ideální. Nově vysazené stromky, byť hezky uspořádané, dorostou až za mnoho let a teprve pak budou moci plnit funkci filtru proti zaprášenému a znečištěnému prostředí. Výrazný úbytek vzrostlých stromů v lokalitě, může také mít za následek změnu mikroklima lokality a celkově negativní dopad pro dané území. Důležitost dřevin je nezpochybnitelná, zejména v Lovosicích, kde průmyslová část města připomíná Ocelové město z románu J. Verna, je vzrostlé zeleně více než potřeba.

Při případném navrhování dosadby lesoparku by měly být kombinovány dlouhověké druhy stromů s druhy krátkověkými, aby se předešlo situaci, že stromy dožijí ve stejnou dobu a budou se muset najednou pokácet. Použití více druhů dřevin rovněž zabrání nadměrnému rozšíření chorob a škůdců. Estetická stránka má rovněž svou důležitost a není zanedbatelná. Samozřejmě lze vysazovat i topoly, jejichž nespornou výhodou je nenáročnost a rychlý růst, avšak k výsadbě je nutné použít pouze samčí rostliny, které kvetou poměrně krátce a nevytváří zmíněné chmýří.

Ing. Dana Robková,
dendrolog

Dejte slovo lékaři

Pravda o alergii na topol

Každoročně, v době po odkvětu topolů, jsou Lovosice postiženy záplavou bílého chmýří se semínky těchto stromů. Ve městě je topolů velké množství. Je to dědictví minulosti, kdy se vysazovaly rychle rostoucí stromy k zazelenění města. Bez rozmyslu a odborného posouzení dopadu této snahy. Nepočítalo se s tím, že v době po odkvětu budou topoly obtěžovat obyvatele města všudypřítomným chmýřím semínek. Stížnosti v mnoha případech mluví o alergii na toto chmýří, hlavně u dětí. Jak je to s alergií vůbec a na topol zvlášť jsme se zeptali osoby nejpovolanější, alergoložky MUDr. Vlasty Minkové, která v Lovosicích bydlí a je jí "topolové" téma velmi blízké.

Co to alergie je a jaké jsou nejznámější skupiny alergenů? Existuje nějaká prevence?
Alergie je nepřiměřená reakce organismu na látky, které se vyskytují v prostředí kolem nás, jde o značně přehnanou reakci imunitního systému. Tato odlišná reaktivita imunitního systému je podmíněna tvorbou určitého druhu protilátek - imunoglobinu E. Alergie se může projevit nejrůznějšími způsoby, nejčastější jsou projevy na ústrojí dýchacím v podobě asthmatu a alergické rýmy, na kůži je pak velmi známý atopický ekzem. Alergie může vzniknout na jakoukoliv látku v našem okolí. Nejčastějšími alergeny jsou velmi dobře známí roztoči v našich domovech. Dále je velmi rozšířená alergie na pyly, zvířecí epitelie, jedy např. včelí, vosí apod., a také na léky. Pokud se podaří alergen zjistit, jedinou prevencí a hlavním lékem je jeho odstranění. Ale to je možné jen velmi zřídka.

Jak je to s alergií na topol a co jí způsobuje?
Alergie na pyl topolů je poměrně řídká. Topol kvete časně na jaře v březnu, někdy se květenství topolů protáhne až do dubna. Topol má zkrátka trochu smůlu, kvete v době, kdy vykvétají i ostatní větrem opylované stromy jako bříza, olše, líska a v poslední době i velmi módní habr. Ty mají pyl z hlediska výskytu alergií podstatně agresivnější. A to se nezmiňuji o řepce, která se v posledních létech řadí rovněž mezi těžké alergeny. Její žlutá pole rozkvétají v době, kdy končí květenství topolů. Alergii zde způsobuje pyl. Ochmýřené plody topolu, které se objevují koncem května a v červnu opravdu mnoho alergií nepůsobí. Je pravdou, že můžou dráždit ke kýchání mechanicky. Ale musíme si všimnout, které další alergeny v této době kvetou. Vykvétá nám všudypřítomný černý bez a kvetou trávy.

Vy jste se zabývala vyšetřeními pacientů na alergie související s velkým výskytem topolů. Můžete nám o tom něco říci?
Před několika lety jsem byla požádána Lesní správou o přešetření nemocných s domnělou alergií na pyl topolů. Opakovaně občané žádali vykácení topolů, např. všech topolů v Litoměřicích a okolí. Přešetřila jsem tehdy několik set nemocných, kteří měli příznaky alergie na pyl. Z několika set nemocných jsme nalezli alergii na pyl topolu u čtyř lidí. Zato alergie na právě kvetoucí bez černý, trávy a řepku byla velmi hojná.

Jaké z toho vyplývají závěry? Je to vůbec tak, jak se tvrdí, že alergie způsobuje zmíněné topolové chmýří? Je např. nutné tyto stromy omezovat a nahrazovat je jinými, které alergeny nejsou?
Co tedy dělat s topoly, které zaplavují celé město bílým, velmi neodbytným chmýřím? Zda toto chmýří je skutečně alergenem v současné době nemůžeme říci. Svého času, tehdy ještě Sevac - ústav sér a očkovacích látek, nám vyrobil zvláštní testovací látku na semeno topolu. Testy byly tehdy negativní. Ovšem, to bylo před mnoha roky. V současné době si již nemůžeme velmi drahou výrobu jediné individuální série testů dovolit. Požadavky na výrobu se změnily a tyto testy by byly velmi drahé. Topoly s ochmýřenými tobolkami by se daly nahradit např. jiným druhem topolu, která nemá ochmýřená semena. Ale alergie, jako taková, se vyskytuje prakticky na pyl všech stromů, květin a trav. Topol nahradit stromem jiným, ale alergik zůstává alergikem do konce života a projevy přecitlivosti se mohou projevit u jiných pylů. Stačí se rozhlédnout kolem sebe. Tvrdými alergeny jsou pyly rostlin, které přežily v našem zdevastovaném prostředí. Dalším problémem jsou plevele a rostliny zavlečené. V posledních létech se stává velkým problémem např. alergie na pyl pelyňku černobýlu nebo ambrosie. Zabývejme se, spíše než kácením stromů, péčí o louky. Nepokosené louky zarůstají totiž plevely, které jsou podstatně horšími alergeny než topol.

Máte nějakou radu pro postižené "topolové" alergiky?
Jaká rada pro topolové alergiky? Nechat se vyšetřit. Většinou zjistíme, že jde o alergii na pyl trav, řepky nebo černého bezu. V současné době již máme širokou paletu léků a léčebných prostředků, akupunkturou počínaje a synthetickými léky konče. Je možná i tzv. hyposensiblisace pylovými alergeny. Pro každého nemocného postiženého pylovou alergií pak platí i určitá úprava životosprávy.

Děkuji za rozhovor.

Připravil (hv)

strana 1
strana 2
strana 3
strana 4
strana 5
strana 6
strana 7
strana 8
strana 9
strana 10
ARCHIV
Strana 4